nl The original, Dutch text:

Koninklijk Paleis het Loo, 29 November 1886

Ter voldoening van de bevelen van Zijne Majesteit den Koning heb ik de eer U WelEdelgeboren te verzoeken U naar het Koninkijk Paleis van het Loo te begeven en U aldaar aantemelden bij Zijner Majesteits geweermaker den heer Overdijking, met u mede brengende nieuw beschilderde glazen met humoristische voorstellingen geschikt voor de jeugd, ten einde dezen te ruilen tegen een zeker aantal beschilderde glazen behoorende tot de tooverlantaarn door Zijne Majesteit den Koning vroeger van U aangekocht, en thans het eigendom zijnde van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina der Nederlanden.

Gelief WelEdelGeboren Heer, de verzekering mijner hoogachting aantenemen.

De Onder-Secretaris van Zijne Majesteit den Koning:

F. Trossarello (?)

 

uk Translation:

Royal Palace Het Loo, November 29. 1886

In compliance with the orders of His Majesty the King I have the honour to request that you, Dear Sir, set out for the Royal Palace Het Loo and announce yourself to His Majesty’s gunmaker Mister Overdijking, bringing along with you new painted slides with humorous pictures, suitable for young people, in order to exchange these for a certain number of painted slides belonging to the magic lantern, purchased by His Majesty from you in former days and now being the property of Her Royal Highness Princess Wilhelmina of the Netherlands.

Please, Dear Sir, be convinced of my deep respect,

The Second Secretary of His Majesty the King:

F. Trossarecio (?)

Back.....    
 
  What's new on this site?  ©1997-2021 'de Luikerwaal'
All rights reserved.
Last update: 09-05-2021.
Page back.....  Top of page......