Homepage 'de Luikerwaal' DUTCH PERSPECTIVES

350 JAAR VISUEEL AMUSEMENT GEBASEERD OP ONDERZOEK VAN
WILLEM ALBERT WAGENAAR EN ANNET DULLER
 DUTCH PERSPECTIVES


350 YEARS OF VISUAL ENTERTAINMENT BASED ON THE RESEARCH OF WILLEM ALBERT WAGENAAR AND ANNET DULLER.

Dutch Perspectives, de nieuwste publicatie van de Magic Lantern Society, is verschenen in het najaar van 2014. De auteurs beschrijven de invloed van de toverlantaarn en de toverlantaarnvoorstellingen vanaf de uitvinding van de toverlantaarn in 1659 door Christiaan Huygens tot het eind van de 20e-eeuw. De toverlantaarn kan beschouwd worden als het hoogtepunt van de vele vormen van optisch vermaak. Daarom wordt in Dutch Perspectives ook een aantal ‘voorgangers’ beschreven, zoals kijkdozen en diafanorama’s. De toverlantaarn was meteen een groot succes - onder andere omdat de toverlantaarn geschikt was voor een vertoning aan een groter publiek - en begon een triomftocht door Europa. En het bleef niet bij Europa, ook in de zogenaamde overzeese gebieden werd de toverlantaarn geïntroduceerd en op heel verschillende manieren gebruikt.
Omdat de musea zonder uitzondering bereid waren mee te werken aan dit boek, is er nu een uniek overzicht van het cultureel erfgoed van optisch vermaak in Nederland.
Voor de eerste keer wordt beschreven welke bedoelingen de vertoners hadden. Politiek, religieus, alleen vermaak of ook lering? Was de toverlantaarn alleen maar een symbool van list en bedrog of kon men er ook iets nuttigs mee doen?
Wat wilde het publiek? Kregen de mensen waar voor hun geld? Veranderden de voorstellingen op den duur? Vooral uit het laatste hoofdstuk waarin drie 20e-eeuwse vertoners worden beschreven, waaronder Willem Albert Wagenaar, blijkt dat de mogelijkheden van de toverlantaarn bijna onuitputtelijk zijn. Een paar van hun geheime trucs worden hier voor het eerst geopenbaard.

Dutch Perspectives is geïllustreerd met meer dan 500 verbluffend mooie foto’s van John Drop. De tekst is subliem in het Engels vertaald door Wim Tigges. Dit boek is niet alleen een must voor elke liefhebber van optisch vermaak, maar ook onmisbaar voor iedereen die belangstelling heeft voor toegepaste kunst.
Wie Dutch Perspectives oppakt kan het niet meer wegleggen, de betovering werkt meteen. Wie Dutch Perspectives gelezen en bekeken heeft, weet voor altijd waarom Christiaan Huygens zijn uitvinding toverlantaarn noemde.

Willem Albert Wagenaar, bekend als verzamelaar en als onderzoeker van optisch vermaak maar vooral door zijn toverlantaarnvoorstellingen, heeft het initiatief genomen om dit boek samen met Annet Duller te schrijven. Annet Duller, zelf een veelgevraagde vertoonster van toverlantaarnvoorstellingen, heeft veel onderzoek gedaan naar de collecties in Nederlandse musea.

De prijs van het boek is € 49,50. Te koop op de Fotografica-beurzen in Hilversum (www.fotografica.nl), Museum Boerhaave te Leiden en EYE filmmuseum te Amsterdam.
Ook te bestellen ( met € 6,95 verzendkosten)  bij:

mmwagenaar@hotmail.com.

CHRISTIAAN HUYGENS THEATER
www.christiaanhuygenstheater.nl  

 


Op de Fotograficabeurs van 8 maart 2015 in Nieuwegein overhandigde Annet Duller, mede namens Margreet Wagenaar, een exemplaar van 'Dutch Perspectives' aan de auteur/webmaster van 'de Luikerwaal', Henc de Roo, als blijk van waardering voor de tijd en moeite die hij al zoveel jaren besteedt aan de website.
 
  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2021 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 15-05-2021.
Naar bovenrand pagina......