Homepage 'de Luikerwaal' Magic Lantern
Alphabet of Animals
Raphael Tuck
    
Het uitgeversbedrijf van Raphael Tuck & Sons is bij velen bekend van de prachtige kleurendrukken, zoals die voorkomen op prentbriefkaarten, wenskaarten, uitgestanste kaarten, plakboeken, puzzels, aankleedpoppen, kinderboeken en nog veel meer. Hun producten zijn tegenwoordig zeer in trek bij verzamelaars.

Raphael Tuck werd in 1821 geboren in Oost Pruisen en kwam in 1865 samen met zijn vrouw Ernestine en hun zeven kinderen in Engeland aan. Binnen een jaar openden zij in Londen een winkeltje, waar zij schilderijen inlijstten en prenten verkochten. Rond 1871 gaven zij hun eerste eigen wenskaarten uit. Toen al namen ook hun zoons deel aan het bedrijf. In 1881 volgde Adolph Tuck zijn vader op als leidinggevend directeur van de uitgeverij.

Koningin Victoria kende hen een belangrijke Koninklijke Onderscheiding toe. Tuck vervaardigde jarenlang de kerstkaarten voor haar en de andere leden van de koninklijke familie.

Omstreeks 1900 vervaardigde het bedrijf een serie abc-boeken die veel bekoorlijke veelkleuren illustraties bevatten. Zoals bijvoorbeeld hun "All Round the Year A B C", dat gebaseerd is op de vele plezierige bezigheden van kinderen, zoals een bezoekje aan het circus, bloemen plukken en het vieren van het kerstfeest, wanneer "loaded with toys, Old Santa Claus visits the good girls and boys" (... de Kerstman, beladen met speelgoed, de brave jongens en meisjes bezoekt.).

Helaas werden, in 1940, tijdens één van de zwaarste luchtaanvallen van de Tweede Wereldoorlog, de gebouwen van Raphael Tuck vernietigd. Alle voorraden van zijn briefkaarten en boeken gingen daarbij, samen met een groot aantal originelen, voor altijd verloren.
Voordat we kunnen gaan leren lezen, moeten we eerst alle letters van het alfabet kennen. Om die reden zijn er gedurende de laatste paar eeuwen een aantal middelen ontwikkeld die de jonge kinderen helpen bij deze belangrijke taak.
Onder de allervroegste leermiddelen zijn een aantal die vandaag de dag helemaal verdwenen zijn. Gebleven zijn echter de vele ABC-boeken of Alfabetboeken.

In de negentiende eeuw gingen steeds grotere aantallen kinderen de school bezoeken om daar te leren lezen. Thuis hielpen vaak de ouders, of wellicht een kindermeisje of gouvernante, de jonge kinderen bij het leren van hun ABC door hen voor te lezen uit ABC-boeken. Sommige schrijvers kozen gewoon 26 allerdaagse voorwerpen uit, die bekend waren bij de kleintjes, maar veel anderen maakten een creatief gebruik van allerlei thema's. Dieren waren altijd erg in trek als thema, net als vogels, bloemen en vruchten.

Het Magic Lantern Alphabet of Animals is een fantastisch mooi, oud Raphael Tuck kinderboek, dat het alfabet op een aantrekkelijke manier presenteert. Het maakt daarbij gebruik van afbeeldingen die geprojecteerd worden door een toverlantaarn. Op elke bladzijde van het boek staat een toverlantaarn afgebeeld, die enkele letters met de bijbehorende dieren vertoont. Bijzonder fraaie tekeningen. Afm.: 30,5 x 25,5 cm.
ABC alfabet boek ABC alfabet boek Raphael Tuck
Voorkant van de Engelse uitgave (l) en de Franse uitgave (r). In beide uitgaven vertegenwoordigt een 'Lion' (leeuw) de letter 'L'. De Engelse uitgave laat het RTS handelsmerk zien in de rechter benedenhoek, samen met de tekst: Designed at the Studios in England and printed at the Fine Art Works in Bavaria'.
 
ABC alfabet boek ABC alfabet boek
De achterkant van de omslag van de Engelse editie (l) en van de Franse editie (r) waarop de titels van andere Toy Books staan vermeld. De Franse uitgave werd verzorgd door BERNARDIN-BÉCHET et FILS, Libraires-Éditeurs, 53 Quai des Grands Augustius, Paris. Het is mogelijk dat er ook nog edities in andere talen bestaan.
 
Franse uitgave. De 'A' wordt vertegenwoordigd door een 'Autruche' (struisvogel). Engelse uitgave. De 'F' staat voor 'Fox' en de 'G' staat voor 'Goat' (vos en geit). In de Franse uitgave wordt de 'F' een 'Faisan' (fazant) en de 'G' een 'Gazelle'. De letter 'H' is hier toegevoegd en staat voor 'Hibou' (uil).
ABC alfabet boek
'K', 'L', en 'M' in de Engelse uitgave.....
 
...... en de 'L' en 'M' in de Franse uitgave. De dieren zijn hier een 'Loup' (wolf) en een 'Mulet' (muilezel).......
 
....... terwijl de Engelse uitgave hetzelfde lieflijke tafereeltje gebruikt voor de I en de J, vertegenwoordigd door de IJsbeer en de Kauw.
 
ABC alfabet boek
 
ABC alfabet boek
De 'Nightingale' (nachtegaal), de 'Ostrich' (struisvogel) en de 'Parrot' (papegaai) in de Engelse uitgave. De 'Rossignol' (nachtegaal) en de 'Singe' (aap) in de Franse uitgave.
 
De 'Tiger' (tijger), de 'Unicorn' (eenhoorn) en de 'Vulture' (gier) in de Engelse uitgave.
Is er iemand onder ons die zich niet vol vertedering een favoriet ABC-boek kan herinneren?
Meer kinderboeken met afbeeldingen van toverlantaarns. Tenslotte de 'Zèbre' (zebra) voor de letter 'Z' in beide uitgaven.
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  ©1997-2022 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 07-04-2022.
Naar bovenrand pagina......  Volgende pagina......