Homepage 'de Luikerwaal' Rampenplaten (catastrophe slides).
Rampenplaten zijn twee bij elkaar horende lantaarnplaten die snel achter elkaar vertoond werden om een grappige, maar altijd ook slecht aflopende, situatie weer te geven. De eerste plaat laat meestal een vrij normale beginsituatie zien en de tweede toont het dramatische vervolg. Bijvoorbeeld: een jongeman die een serenade brengt aan zijn geliefde en daarna een emmer water over zijn hoofd krijgt gegoten door een woedende vrouw (zijn beminde?, haar moeder?). De meeste rampenplaten werden gemaakt door York & Son in het begin van de jaren 1900, maar ook door andere fabrikanten. De 100 paren vierkante 8,2 cm platen van York zijn voorzien van een A en B in een van de hoeken.
The Serenade and the Serenade's Reception (De serenade en hoe die ontvangen werd).
Nogmaals een prachtige serenade, maar helaas uitgevoerd onder het verkeerde raam.
A shortcut and it sequel (Een stukje van de route afsnijden met een vervelend gevolg).
A Topsy Sturvy Tea Party, signed: from Scraps (Een verstoorde theevisite, getekend: from Scraps).
Motorist's Mishap, signed: from Scraps (De verongelukte automobilist, getekend: from Scraps).
A Disastrous Sneeze (Een rampzalige niesbui).
The Motorist Scorcher (De snelheidsduivel) Bamforth.
Zie ook Zomaar een heleboel grappige verhalen verteld op toverlantaarnplaten. Deel 10.
Elephant and Monkey. (Olifant en Aap) Gemaakt door York & Son, Engeland. Genummerd 80 A and B.
Nog een serenade met een man die op een mandoline speelt.
He sat down (Hij ging zitten). Comic Slides.   - Laat mij eens even zitten, jongens.... - Natuurlijk meneer. -
The Pedlar and his Pack (De Marskramer en zijn Rugzak).
A Cart without Horses (Een wagen zonder paarden) - Comic Slides, from Scraps.
Verrassing!
Sambo and the Buttermilk - The Buttermilk and Sambo.      Sambo en de karnemelk.
De dame is wat achteloos wanneer ze haar bontje omdoet (By permission from 'Black and White').
De diefstal van een kreeft.
Daddy does cooking.
The Mule, de muilezel, Catastrophe Series van York nr 35, A en B.
Cat on fence. Een kat op de schutting gezien van beide kanten van de schutting.
 
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... 1997-2023 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 20-10-2023.
Naar bovenrand pagina......