Homepage 'de Luikerwaal' Dick Whittington
en zijn Kat.
Dick Whittington and His Cat is de titel van een Engels volksverhaal rondom Richard Whittington, die ooit echt bestond en leefde van 13541423. Whittington was een welvarende koopman en werd driemaal burgemeester (Lord Mayor) van Londen. Volgens het verhaal zou hij zich losgemaakt hebben van een armoedig bestaan in zijn kinderjaren en zou hij zijn fortuin hebben vergaard dank zij zijn kat die bijzonder bekwaam was in het vangen van ratten. De echte Whittington kwam echter helemaal niet uit een arme, alledaagse familie en er is ook geen onweerlegbaar bewijs dat het verhaal over de kat staande kan houden. Het staat zelfs niet vast dat hij ooit een kat bezeten heeft.

Een ander element dat van wezenlijk belang is in de legende is dat Dick op een nacht heeft geprobeerd te ontsnappen aan zijn betrekking als keukenhulpje, maar hiervan af werd gehouden door het luiden van de kerkklokken die hem beloofden dat hij ooit nog burgemeester van Londen zou worden.

Het verhaal werd bewerkt als een marionettenspel door Martin Powell in het begin van de 18e eeuw. Later werd het op het toneel opgevoerd als pantomime en als toneelstuk voor kinderen. Het is ook tot op de dag van vandaag vele malen opnieuw verteld als een kinderverhaal door een aantal schrijvers.

 
Een set van twaalf vierkante toverlantaarnplaten met de afmetingen 8,2 x 8,2 cm, gemaakt door Theobald & Co. Engeland.
1. The orphan, Dick Whittington, on his way to London City.
2. The gentleman of the house ordered her to take him to the kitchen.
3. She cuffed him about in a most unmerciful manner.
4. Dick offered her all the money he had if she would sell him the cat.
5. The room in which Dick slept was infested with rats.
6. The merchant could hardly restrain a smile when Dick walked in with his cat.
7. Dick went down to the wharf with Pussy, packed in a neat comfortable basket.
8. Sitting there in despondency and misery, he heard the bells of Bow Church ringing.
9. No sooner was the basket opened than Pussy sprang out upon the rats.
10. Heaps of gold were piled upon the table, and in strong iron boxes on the floor.
11. He asked his former kind master for his daughter's hand in marriage.
12. The king was so struck by his conduct that he knighted him Sir Richard Whittington.
1. De weesjongen Dick Whittington op weg naar de stad Londen.
2. De heer des huizes gaf haar opdracht hem mee te nemen naar de keuken.
3. Ze gaf hem een pak slaag, op een meedogenloze manier.
4.Dick bood haar al zijn geld aan wanneer zij hem de kat wilde verkopen.
5. De kamer waarin Dick sliep werd geteisterd door de ratten.
6. De koopman kon nauwelijks een glimlach onderdrukken toen Dick met zijn kat binnen kwam.
7. Dick liep naar de aanlegplaats met zijn Poesje, die in een comfortabele mand zat.
8. Terwijl hij daar moedeloos en ellendig zat te wachten hoorde hij de klokken van de Bow Church luiden.
9. De mand was nog maar amper geopend of Poesje sprong er al uit, bovenop de ratten.
10. Bergen goud lagen opgestapeld op de tafel en in sterke ijzeren kisten op de vloer.
11. Hij vroeg zijn voormalige meester om de hand van zijn dochter om haar te trouwen.
12. De koning was zo onder de indruk van zijn optreden dat hij hem tot ridder sloeg: Sir Richard Whittington.

 
De originele teksten die bij de bovenstaande lantaarnplaten geleverd werden.
 
Dick Whittington and his Cat. Twee lantaarnplaten die deel uitmaken van een grote set, gemaakt door York and Son, Engeland. De set bestaat uit minimaal 19 en maximaal 21 platen. De platen 19-21 zijn beschreven als een 'panorama' en de set werd bij het afrekenen gerekend als bestaande uit 24 platen. De eerste plaat (#1) laat een portret zien van de echte Richard Whittington; de tweede plaat (#8 - #11 als een overvloeier) toont Dick die zit uit te rusten bij een mijlpaal op de Highgate Hill. Het is daar waar hij de welbekende klokken hoort luiden en waar hij een visioen of een droom heeft. Eerst verschijnt Alice, de dochter van zijn voormalige meester, daarna de kat en tot slot de Lord Mayor. Toen wist hij dat hij ooit de burgemeester van Londen zou worden.

De (bijna) complete serie:
Deze plaat is helaas niet aanwezig.
1. Portrait of Whittington. 2. The cat. 3. Country landscape.
4. Exterior of Mr Fitzwarren's house. 5. Exterior of Mr Fitzwarren's house -- Cook appears. 6. Exterior of Mr Fitzwarren's house -- Mr Fitzwarren appears.
7. Dick's bedroom. 8. Highgate Hill. 9. Highgate Hill - Vision of Alice.
10. Highgate Hill - Vision of the cat. 11. Highgate Hill - Vision of Lord Mayor. 12. Dick buying the cat.
Deze plaat is helaas niet aanwezig.
13. Interior of Mr Fitzwarren's house. 14. Ship at sea, with storm effect. 15. Savage banquet.
16. How puss behaved. 17. Mr Fitzwarren's counting house. 18. Marriage of Alice and Whittington.
19-21. Panorama -- Water Procession of the Lord Mayor.
 
Deze vijf vierkante Britse toverlantaarnplaten zijn  8,2 x 8,2 cm (3,25 x 3,25 inches) groot.

Zij maken mogelijk deel uit van een grotere set platen, gemaakt door York and Son, Engeland.

 
 
Een serie van acht toverlantaarnplaten waarop het verhaal van Dick Whittington verteld wordt. De maker is de Engelse fabrikant York and Son.

Een driehoekig etiketje met het handelsmerk van de fabrikant is in de rechterbovenhoek geplakt.

Een etiketje onderaan de plaat toont naam en adres van de verkoper:

1. Dick left an orphan -- longing to go to London.   2. Dick found on a Doorstep by a Merchant.
3. Dick purchases a Cat for a Penny. 4. Dick on Highgate Hill hears Bow Bells. 5. Dick's Cat chases the Mice at the King's Dinner.
6. Dick receives the bags of gold for his Cat. 7. Dick's introduction to the King, who knighted him. 8. Dick Marries the Merchant's only Daughter.
 
Deze zeven Engelse toverlantaarnplaten zijn gevat in een houten frame van 18 x 11 cm (7" x 4,4"). Waarschijnlijk vormen zij een complete set, gemaakt door een onbekende fabrikant.
 
Dick Whittington.

Een prachtige, met de hand geschilderde, serie platen gemaakt door Newton Opticians, Fleet St. London 'by Appointment to Her Majesty Queen Victoria'.
De acht afbeeldingen zijn verdeeld over twee houten frames, afmetingen ca 35,5 x 9,5 cm.
   
Dick Whittington en zijn kat op een schijfvormige lantaarnplaat van Ernst Plank (E.P.) met 8 afbeeldingen.
Doorsnede ca 15 cm.
   
Het verhaal van Dick Whittington is ook verschenen in de Junior Lecturers Series die werd geproduceerd door W. Butcher & Sons in London (1870-1906) onder het handelsmerk Primus als deel 612.
Klik hier voor de volledige serie.


 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... 1997-2021 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 11-05-2021.
Naar bovenrand pagina......