Homepage 'de Luikerwaal'

deel 2.
Hesba Stretton,
de auteur van onder meer Jessica's first Prayer en Jessica's Mother.Mevrouw Burton was erg trots op haar slaapkamer, ďwanneer het tenminste een Christen is toegestaan ergens trots op te zijnĒ.

Mrs Burton's best bedroom
Mevrouw Burton's beste slaapkamer.

Een serie van twaalf toverlantaarnplaten naar het boek van Hesba Stretton 'Mrs Burton's best Bedroom' gemaakt door York & Son, Engeland, omstreeks 1895.
1. Mrs Burton's best bedroom. 2. She brought two illuminated texts and hung them up. 3. She gave the shelf of her chimney-piece a new coat.
4. She ran out to return the paint-pot to its owner. 5. He drew off his heavy boots. 6. He opened his eyes and stretched himself drowsily.
7. Neither of them could speak for a minute or two. 8. 'I was very drunk last night'. 9. Marshall slunk downstairs and out into the street.
10. 'You're the painter, I suppose?' she said. 11. 'I'd do anything to make you amends'. 12. Marshall invited Mrs Burton to take tea with him.
Merk op dat de kleuren van het interieur van de slaapkamer bij deze serie niet op alle platen dezelfde zijn. Zo kon de oude man gaan slapen met blauw behang op de muur en ontwaken in een paars gekleurde omgeving.
Dit geeft aan dat de set is samengesteld uit een aantal andere sets, bijvoorbeeld doordat een plaat gebroken is en vervangen werd door een nieuw aangeschafte, of van iemand gekregen plaat.

Deze series lantaarplaten werden altijd gemaakt als zwart/wit fotografieŽn en ook in die vorm verkocht. Daarnaast werden zij stuk voor stuk ingekleurd door daarin gespecialiseerde artiesten. Deze artiesten gebruikten geen strak voorgeschreven kleuren, maar kleurden de foto's in naar hun eigen smaak en vaardigheden. Daardoor ontstonden ook kwaliteitsverschillen tussen de series onderling.
Natuurlijk lag de prijs van de ingekleurde series een stuk hoger dan die van de zwart/witte.
 

Little Meg's Children
Grietje en hare kinderen (Nederlandse boektitel).
Een serie van 14 toverlantaarnplaten naar het boek 'Little Meg's Children' van Hesba Stretton.
Little Meg's Children is een heel triest verhaal, met veel moraal en een gelukkig, maar frustrerend einde.
1. Angel Court 2. The only nurse she had was her eldest child
3. Meg scrubbing and cleaning the room 4. Could you tell me if father's ship has come in yet? 5. Mother! Mother!
6. Haven't you found father? 7. Halloo! little woman! how's Robbie and baby? 8. Well, dear, fall to and welcome
9. Mrs Blossom gave them a farewell kiss each 10. Meg and Robin gazed at the change wonderingly 11. She had thrown herself before the horses
12. Posy! cried Mrs Blossom 13. I'm here, father! 14. Meg and her father arrive at their new home

Nelly's Dark Days
 
De donkere dagen van Nelly
Een set van 14 vierkante toverlantaarnplaten gemaakt door de Engelse fabrikant York & Son. Levende modellen in een studio omgeving. In sommige catalogi wordt de spelling 'Nellie' gebruikt.
De jonge Nelly kan zich haar vader niet herinneren voordat hij in de woeste greep kwam van de sterke drank. Pas als hij zich tot God wendt voor verlossing, worden Nelly's donkere dagen helder.
1. The girls sat down on a door-step.
De meisjes zaten op de drempel van een deur.
2. Bessie kept Nelly back from springing forward to meet her father.
Bessie hield Nelly tegen meteen op haar vader af te springen.
3. 'Heigh! Mr Rodney, Sir, please to open the door again'.
Hť meneer Rodney, maak de deur weer open.
4. And leaned his head upon her small shoulder.
En liet zijn hoofd op haar smalle schouder rusten.
5. Rodney sank down on his knees.
Rodney liet zich op zijn knieŽn zakken.
6. 'You don't know where those vi'lets come from!' she cried.
'Je weet niet waar deze slechteriken vandaan komen', schreeuwde ze.
7. He saw the thin ragged frock catch the flame.
Hij zag hoe de dunne haveloze rok vlam vatte.
8. He fell forward, dashing his head violently upon the pavement.
Hij viel naar voren, waarbij zijn hoofd hard op de bestrating terecht kwam.
9. A woman was sitting on a low stool nursing a wailing baby.
Een vrouw zat op een krukje en verzorgde een huilende baby.
10. He could only be admitted to the casual ward for the night.
Hij kon alleen worden toegelaten tot de open afdeling voor de nacht.
11. The lecture had just begun.
De lezing was net begonnen.
12. Rodney signed the pledge.
Rodney tekende de gelofte van geheelonthouding.
Het boek 'Nelly's dark days' is geschreven door Hesba Stretton, die ook de auteur was van 'Jessica's first prayer' (1870).
Hesba Stretton (1832-1911) was het pseudoniem van Sarah Smith, een Engelse auteur van kinderliteratuur. De naan Hesba kwam van de initialen van haar broers en zusters. Zij kende de problemen van straatkinderen die zij bezocht en hielp, en schreef meer dan 60 boeken en verhalen die de Bijbelse principes in het licht stellen.
13. He reached his old cottage home.
Hij bereikte zijn oude huisje.
14. She was lying on a little couch beneath the lattice window.
Daar lag zij op een kleine ligbed onder het tralievenster.

Meer van Hesba Stretton
Alone in London
Alleen in eene groote stad (Nederlandse boektitel)
Alone in London volgt het leven van meneer Oliver, zijn kleindochter Dolly, en Tony, een jonge straatveger in Londen, die gefascineerd is door Dolly's lieve charme. Wanneer meneer Oliver onverwachts de zorg voor zijn kleindochter krijgt toevertrouwd, grijpt de jonge Tony zijn kans om te helpen.

Nog niet op deze site.
Her only Son
Haar enige zoon
Joanna Fleming pakte haar koffers om naar Londen te gaan om de kinderen van haar zoon groot te brengen. Ze trof hem aan in een arm hutje en was stomverbaasd.

Nog niet op deze site.
 
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2024 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 14-04-2024
 
  Naar bovenrand pagina......