Homepage 'de Luikerwaal'


The Magic Lantern Society
of the United States and Canada
 

De Magic Lantern Society of the United States and Canada© werd opgericht in 1977 door wat mensen met een gezamenlijke interesse in toverlantaarns en lantaarnplaten, die deze onderwerpen een grotere bekendheid en waardering wilden geven in de Verenigde Staten.

De leden ontmoeten elkaar in regionaal en landelijk verband en verzorgen, ook individueel, tentoonstellingen en lantaarnvoorstellingen. Zij wisselen hun verworven kennis uit, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook daarbuiten.

Leden ontvangen regelmatig een nieuwsbrief en andere publicaties.


De doelstellingen van de Society zijn:
  • Personen en instellingen die belangstelling hebben voor het verzamelen, bezitten, conserveren, restaureren en onderhouden van toverlantaarns, lantaarnplaten en aanverwante zaken, bij elkaar te brengen.

  • Personen en instellingen aan te moedigen hun kennis op dit gebied met andere geïnteresseerden te delen.

  • Onderzoeken en catatalogus-materialen bij elkaar doen aansluiten, en allerlei informatie over de geschiedenis, het gebruik en de ontwikkeling van de toverlantaarn en lantaarnplaten, te verspreiden.

  • Het bevorderen van tentoonstellingen en voorstellingen met de toverlantaarn en lantaarnplaten op een zoveel mogelijk historisch verantwoorde manier.


     

             Enkele voordelen van het lidmaatschap:

Annual Membership Booklet: Een jaarlijks boekje voor de leden met een lijst van leden en hun persoonlijke interesses, zoals soorten lantaarns, lantaarnplaten, literatuur, mechanieken en oude cinema.

The Magic Lantern Gazette publiceert oorspronkelijke artikelen over onderzoeken en nieuws met betrekking tot de geschiedenis en cultuur van de toverlantaarn, het verzamelen van toverlantaarns en het gebruik van toverlantaarns overal ter wereld. Zij omvatten niet alleen technische artikelen over het projecteren met de toverlantaarn, maar ook artikelen over verwijzingen naar de toverlantaarn in de literatuur, in advertenties of in een andere culturele context.

E-Publication: Een maandelijkse nieuwsbrief die van alles kan bevatten dat betrekking heeft tot de toverlantaarn en zijn gebruik. De opzet is een publicatie voor leden, waarin zij informatie kwijt kunnen over aanstaande gebeurtenissen en evenementen, hun kennis over bepaalde zaken kunnen delen met anderen en voorwerpen kunnen kopen of verkopen.


 

 

Bron:
Website van de Magic Lantern Society of the United States and Canada.
Wanneer u meer informatie wilt over de Magic Lantern Society of the United States and Canada dan kunt u de volgende personen een email sturen:

Voorzitter:   Debbie Borton — (860) 345-2574

Vice-voorzitter:   Larry Cederblom — (253) 952-9370

Secretaris/Penningmeester:   Ron Easterday — (360) 394-8223

Uitgave Magic Lantern Gazette:   Kentwood Wells — (860) 429-7458 
  English version....  Wat is er nieuw op deze site?  ©1997-2017 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 10-01-2017.
Bovenrand pagina......