Homepage 'de Luikerwaal' Damon en Pythias
De oude Griekse legende van Damon en Pythias staat symbool voor vertrouwen en loyaliteit binnen een echte vriendschap.
 


Twee houten frames met de maten 56 x 10 cm (!) waarin zich vijf afbeeldingen op glas bevinden. Tezamen vertellen deze lantaarnplaten het complete verhaal van Damon en Pythias. De etiketten geven aan dat het paar was "Copyrighted 1893 by The M.C. Lilley & Co., Columbus, Ohio."
Het verhaal.

Pythias en zijn vriend Damon maakten een reis naar Siracusa, waar Pythias ervan beschuldigd werd een aanslag te beramen op de tiran van Siracusa, Dionysius I. Als straf voor deze misdaad werd hij ter dood veroordeeld.

Pythias accepteerde zijn veroordeling, maar vroeg toestemming nog één keer naar huis te kunnen gaan om daar nog wat zaken te regelen en afscheid te nemen van zijn gezin. Dionysius weigerde dit omdat hij verwachtte dat Pythias ervandoor zou gaan en nooit meer zou terugkeren.

Pythias vroeg zijn vriend Damon of hij zijn plaats zou willen innemen wanneer hij weg was. Dionysius stond dit toe, onder voorwaarde dat Damon, wanneer Pythias niet zou terugkeren, in zijn plaats zou worden gedood. Damon ging hiermee akkoord en Pythias werd vrij gelaten.

Toen de dag verstreek dat Pythias had beloofd terug te keren, maakte Dionysius voorbereidingen om Damon te doden. Maar op het moment dat de beul zijn grote bijl hief, kwam Pythias eraan gerend. Hij verontschuldigde zich bij zijn vriend om zijn vertraging.

Het bleek dat hij op weg naar Syracusa in handen was gevallen van piraten, die hem overboord hadden gezet. Dionysius luisterde aandachtig toe toen Pythias beschreef hoe hij naar de kust was gezwommen en weer zo snel mogelijk naar Syracusa was afgereisd, waar hij nog maar net op tijd was aangekomen om zijn vriend te redden.

Dionysius was zo onder de indruk van het onderlinge vertrouwen dat de beide vrienden in elkaar gehad hadden, dat hij ze allebei de vrijheid schonk en hen benoemde tot raadgever aan zijn hof.

Damon en Pythias leefden nog lang en gelukkig. Toen Pythias stierf werd hij welkom geheten in de hemel.....
 


Een wel zeer bijzonder dramatisch moment.


Vier van een serie van zestien toverlantaarnplaten die werden gebruikt bij de lezingen van de Knights of Pythias loges. Gemaakt door de DE MOULIN Brothers. & Co. Greenville, Ill.
 
Opvallende, met de hand gekleurde, toverlantaarnplaten, vervaardigd rond 1875 en gebruikt door de Knights of Pythias.
Gevat in een mahoniehouten frame. De platen zijn genummerd 2 -11. Afmetingen 18 x 10 cm, de glazen zijn 7,6 cm diameter.
 
Deze platen zijn gevat in een mahoniehouten frame en met de hand ingekleurd. Ca 1880. Ze zijn voorzien van de etiketten en een stempel van de fabrikant: The Pettibone Mfg. Co. Cincinati, Ohio. Afmetingen 18 x 10 cm, de glazen zijn 7,6 cm in doorsnede.
 
 


 

Nog een serie die gemaakt is door Pettibone Mfg. Co. Cincinati, Ohio, dit keer in de vorm van een Revolving Disc, waarin de 10 ronde platen zijn bevestigd in een groot wiel met 'spaken'.

Deze schijven werden uitsluitend gemaakt voor hun bijzondere toverlantaarns met een ronddraaiende schijf. Die schijf met haar helder gekleurde afbeeldingen gaf deze lantaarn de bijnaam 'The Peacock', vanwege de gelijkenis met een pauw die zijn staartveren spreidt.
 

 Buitengewone drievoudige 10 x 36 cm grote houten toverlantaarnplaat. De drie ronde glazen afbeeldingen zijn ca 8 cm in doorsnee en worden op hun plaats gehouden met metalen ringen. Copyright 1894 by M.C. Lilley & Company of Columbus, Ohio. De drie afbeeldingen vertellen een compleet verhaal.
 


"K. of P. Third Rank - Sixth Senator - No. 1. The Deadly Conflict."
 
Misschien is één van de strijders Pythias en zijn tegenstander Damon. Misschien is dit verhaal bedoeld als een inleiding tot het echte verhaal van Damon en Pythias, waarmee verklaard werd hoe die twee zulke grote vrienden waren geworden. Wanneer Pythias gewond raakt, doodt Damon hem niet maar verzorgt hij zijn vijand liefdevol.
 


"K. of P. Third Rank - Sixth Senator - No. 2. The Fallen Soldier."


"K. of P. Third Rank - Sixth Senator - No. 3. The Wounded Soldier Assisted."
 
De Knights of Pythias.

De Fraternal Order of Knights of Pythias is een internationale broederschap die in 1864 is opgericht door Justus H. Rathbone. Haar loges in de Verenigde Staten en Canada tellen vandaag de dag meer dan 2000 leden. Justus Henry Rathbone richtte de Orde op als antwoord op de woede, haat en wraakgevoelens die heersten ten tijde van de Burgeroorlog. Hij geloofde dat de gloeiende kooltjes van broederlijke liefde, geïnspireerd door de oude Pythagorische Broederschap, nog steeds smeulden in de harten van de mensen. Hij geloofde dat aan deze geest nieuwe kracht kon worden gegeven. Een nieuwe broederschap werd opgericht, waarin mannen konden bijeenkomen onder één gemeenschappelijke banier. Deze broederschap moest gebaseerd zijn op de drie-eenheid van Vriendschap, Liefdadigheid en Welwillendheid en de leus werd "Vrede op aarde, Goede wil voor de mensheid"

Friendship, Charity, Benevolence.

De wortels van de broederschap liggen in het verhaal van  de vriendschap tussen Damon en Pythias, historische figuren die ongeveer vierhonderd of meer jaren voor het Christendom leefden. Zij waren leden van een school die opgericht was door Pythagoras, die bekend staat als de vader van de Griekse filosofie.

Het doel van de organisatie was het zedelijk opheffen en zuiver maken van de maatschappij. Een nauwgezet zedelijk gedrag, oprechtheid, eer en onkreukbaarheid werden grondig ingeprent in de geesten van haar leden. Het was een stelregel van Pythagoras dat de twee belangrijkste zaken voor een man waren "de waarheid te spreken en elkaar wederzijds gunsten te verlenen". De meest kenmerkende eigenschap van het genootschap was echter de buitengewone vriendschap en loyaliteit die de broederschap tezamen bond met stalen banden, net zoals zo opmerkelijk werd gedemonstreerd in het voorval dat de historische basis van de orde vormt.


Lantaarnplaat van een ander "Knights of Pythias" embleem met een doodshoofd en gekruiste beenderen. De afbeelding is ca 3" in het vierkant en is gemonteerd in een houten frame van 7" x 4".
 
Vijf uit een set van elf ronde glazen met een doorsnede van 8 cm in een houten frame van 10 x 18 cm. De platen zijn gemaakt door de M.C. Lilley Company of Columbus, Ohio, met het copyright 1892.
 

 
Vier lantaarnplaten uit een grotere serie, K. of  P. 3rd Rank.
 
Twee lantaarnplaten gemaakt door M.C. Lilley & Co. Columbus. Ohio, gevat in een houten frame. Op de etiketten op de rand staat resp.: Hour of execution, en Pythias at the execution block. Afmetingen 7" x 4".
 

 
Een grote verzameling van 47 toverlantaarnplaten die afkomstig zijn van een Knights of Pythias loge. De platen zijn 18 x 10 cm groot.
 

 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2021 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 02-06-2021.
Naar bovenrand pagina......