Homepage 'de Luikerwaal'

deel 3
Op de woelige baren.....
Schepen, bootjes, een vlot, alles wat maar wil drijven (maar soms ook wel eens zinkt).
 
A Sailors Tale - Het verhaal van een zeeman.
Complete set van 12 toverlantaarnplaten. De fabrikant is onbekend.


'Be British!':
dedicated to the gallant ill-fated crew of the 'Titanic'.

'Gedraag je als een Brit!: gewijd aan de dappere noodlottige bemanning van de 'Titanic'.

Op 10 april 1912 voer het luxueuze en onzinkbaar gewaande Royal Mail Ship de Titanic de haven van Southampton uit voor haar eerste vaart. Het was in die tijd het grootste stoomschip ter wereld. In de vroege morgen van de 15e april zonk het na een aanvaring met een ijsberg. Meer dan 1.500 passagiers en leden van de bemannings kwamen hierbij om. Er werd beweerd dat Captain Edward J. Smith tijdens de laatste ogenblikken voordat de Titanic zonk de passagiers en bemanningsleden die nog aan boord waren had aangespoord 'zich te gedragen als een Brit'. Dit lijkt nu misschien belachelijk chauvinistisch, maar toentertijd werd deze uitspraak in vrijwel alle verslagen van de ramp vermeld. Hoewel er ook wel getuigenissen waren die de laatste woorden van Smith tegenspraken, zijn de woorden 'Be British' gegraveerd in zijn monument in de Museum Gardens in Beacon Park, Lichfield. Kort na de ramp schreven Paul Pelham en Lawrence Wright de populaire song 'Be British!' om geld in te zamelen voor de weduwen en wezen van de Titanic.
1. Intro. with Title. 2. What a glorious thing it is to know that the breed is just the same. 3. What a glorious thing it is to know when danger's hour was nigh.
4. 'Be British' was the cry as the ship went down. 5. When they know the worst, saving the women and children first. 6. 'Be British' is the cry to everyone, and tho' fate has proved unkind.
7. Show that you are willing, with a penny or a shilling. 8. Thro' the years to come, inscribed in gold on history's page shall be. 9. First story of how they met their doom out on the icy sea.
10. Our children's children all will read throughout the Empire wide. 11. The grand old words in days to be will echo them with pride. 12. 'Be British' was their cry as the ship went down.
13. Captain and crew when they knew the worst. 14. 'Be British' is the cry, tho' fate has proved unkind. 15. Show that you are willing, with a penny or a shilling.


De bladmuziek van 'Be British' hoorde bij deze serie gekleurde toverlantaarnplaten die kon worden gekocht of gehuurd bij de uitgever. "Stand to your post" en "Be-British" werden al binnen een paar weken na de ramp uitgegeven. Beide songs sporen de toehoorders vurig aan de hulpfondsen die waren opgericht ter ondersteuning van de families van de slachtoffers te steunen.
16. Words of Chorus.
Merk op: De platen 3, 5 en 12 tonen verschillende delen van dezelfde afbeelding, op één plaat in spiegelbeeld.
 
Bamforth produceerde nog een set lantaarnplaten over de ramp met de Titanic:
The Loss of the "Titanic".
De teloorgang van de "Titanic".
Ongeveer de helft van de 12 platen van deze serie laat dezelfde afbeeldingen zien als bij de serie hierboven, die in feite grotendeels illustraties zijn uit het Britse geïllustreerde dagblad The Sphere.
De teksten zijn gebaseerd op 'Eatons popular poems' nr 57 van de auteur W.A. Eaton.
1. Intro. with Title. 2. The largest liner ever built steamed onward in its pride. 4. Jack Phillips, in the wireless room, sat working undismayed.
Alle lantaarnplaten:

1. Intro. with Title.
2. The largest liner ever built steamed onward in its pride.
3. A floating iceberg crossed the tide, too late to turn away.
4. Jack Phillips, in the wireless room, sat working undismayed.
5. 'Women and children first,' that is the rule at sea.
6. And there he stood upon the bridge, the water round his feet.
7. The women in the boats looked back.
8. 'Nearer, my God, to Thee'.
9. Brush back your tears, they died like men.
10. Two continents are plunged in grief.
11. The cruel iceberg, waiting there, mocks at your boasted skill.
12. Oft will our children's children tell that awful tale with pride.
5. 'Women and children first,' that is the rule at sea. 12. Oft will our children's children tell that awful tale with pride.

Cash Three.

Eigenlijk is dit een drankbestrijdingsverhaal, maar uiteindelijk spelen de meest dramatische scènes zich af aan boord van een schip.
Een serie van twaalf vierkante lantaarnplaten van de Engelse fabrikant J. Theobald & Co.
1. Title Cash Three, and draper's shop.
Titel en de winkel van een manufacturier.
2. Father comes home drunk.
Vader komt dronken thuis.
3. He reforms, but is tempted again.
Hij geneest, maar wordt opnieuw verleidt.
4. 'Don't go in, father, please'
Ga niet naar binnen vader, alsjeblieft.
5. He struck the boy a sharp blow.
Hij gaf de jongen een keiharde stromp.
6. In the hospital. Cash dies.
In het ziekenhuis. Cash overlijdt.
7. On the Mississippi boat.
Op de Mississippi-boot
8. 'The ship's on fire'.
Het schip staat in brand.
9. He rushed through the flames.
Hij stormde door de vlammen heen.
10. And stood bravely at the wheel.
En stond dapper aan het roer.
11. The ship burnt, all saved.
Het schip verbrandde, maar allen waren gered.
12. He dies saying: 'Cash, I didn't mean to, God forgive'.   Stervend sprak hij: 'Cash, ik wilde dit niet, God vergeve het mij.'
"Zonder enige aarzeling kunnen wij zeggen dat dit momenteel een van de beste drankbestrijdingsverhalen is, waarin de jongen, nadat zijn moeder overleden is, hetgeen zijn vader die de avond voordat zij overleed nog dronken thuis kwam even van de drank afhoudt, zijn vader probeert op het rechte pad te houden maar in een woedeaanval door hem tegen de straat wordt gestompt, wat de jongen niet overleeft; mogelijkerwijs bekeert deze gebeurtenis zijn vader, die later op dappere wijze de bemanning van een schip redt door zijn eigen leven op te offeren door het roer vast te houden van een brandend schip en het naar het land te brengen."
J. Theobald and Company's extra special illustrated catalogue of magic lanterns, slides and apparatus (Londen: Theobald & Co., 1893) (vertaling webmaster).
 
The Heroes of the Lifeboat
De helden van de reddingsboot
Een serie van twaalf vierkante lantaarnplaten gemaakt door Theobald & Co.
J. Theobald and Company's extra special illustrated catalogue of magic lanterns, slides and apparatus (London: Theobald & Co., c.1893), vermeldt:
“Copied by special permission of the National Lifeboat Institution. This set shows the deeds of daring and bravery done by our Lifeboat crews. It is a stirring set which cannot fail to be popular everywhere; for the private circle, lectures, or those seeking to aid the Lifeboat cause and interest others in its work.”
"Gekopieerd met speciale toestemming van de National Lifeboat Institution. Deze serie toont de daden van durf en moed van onze reddingsbootbemanningen. Het is een opzwepende serie die overal populair zal zijn; voor de privékring, voor lezingen, of voor degenen die de Reddingsbootzaak willen helpen en anderen willen interesseren voor haar werk."
1. The Launch of the Lifeboat 2. The Lifeboat amidst the foaming billows; Ship in distance 3. Lifeboat under sail, nearing the vessel
4. Lifeboat going off to the wreck 5. Lifeboat overturned 6. The sole survivor of the wreck
7. A ship on Fire; Lifeboat to the rescue 8. Firing Signal Rocket Life Saving Apparatus 9. A night on the Goodwin Sands
10. Lifeboat men boarding the vessel
 
11. Leaving the Goodwin Sands victorious
 
12. Return to Shore
 
  Meer schepen.......
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2022 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 10-07-2022.
  Naar bovenrand pagina......