Homepage 'de Luikerwaal'

Deel 1.
Een grote verzameling series lantaarnplaten met Bijbelse verhalen.

Hoewel de toverlantaarn tijdens zijn eerste twee eeuwen van bestaan naar het schijnt niet vaak gebruikt werd voor religieuze toepassingen - de echte ontwikkeling kwam pas in de tweede helft van de 19e eeuw op gang - blijkt het wel een van de weinige toepassingen te zijn die tot ver in de 20e eeuw doorgingen. Evangelische godsdienstige groeperingen als het Leger des Heils en in Engeland de 'Band of Hope' zagen in de toverlantaarn een nuttig instrument voor het verluchtigen van zondagsschoolverhalen, een lezing in het kerkgebouw of een openbare gebedsdienst. In Engeland werd zelfs een organisatie opgericht die zich bezig hield met de verkoop en verhuur van lantaarns en religieuze platen: The Church Army Lantern Department. Deze groepering had verscheidene soorten lantaarns in voorraad, samen met alle bijbehorende accessoires, en vervaardigde lantaarnplaten in aantallen van 1.000 per week. Dit resulteerde in alleen al 175.000 platen over godsdienstige onderwerpen en daarnaast nog een catalogus met wereldse onderwerpen. De verscheidenheid aan religieuze onderwerpen op de lantaarnplaten was vrijwel onbeperkt: verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament, delen uit het leven van Jezus en andere Bijbelse figuren, typische zondagschool verhalen als gelijkenissen, geïllustreerde liederen, allegorische vertellingen en veel meer.

Een aantal organisaties maakte gretig gebruik van de toverlantaarn voor hun zendings- en missieactiviteiten. David
Livingstone, de bekende ontdekkingsreiziger en zendeling, beschreef de toverlantaarn eens als zijn 'waardevolste
reisgezel'. Op een keer wekten de beelden die hij de plaatselijke bevolking van Afrika liet zien onverwachte gevoelden op: een tafereel van Abraham die op het punt stond zijn zoon te doden joeg de toeschouwers de stuipen op het lijf, waarna zij in paniek op de vlucht sloegen.
Een bijkomend aspect bij het gebruik van de toverlantaarn door de missie, was het laten zien van beelden van het
missiewerk tijdens lezingen voor het thuisfront, om daarmee de noodzakelijkheid van het missiewerk aan te tonen.

 
The Talents.
De talenten.

Zeven prachtige lantaarnplaten uit een set van waarschijnlijk negen stuks. De set is gemaakt door de Riley Brothers, en gesigneerd door de artiest die ze geschilderd heeft: T. Corson.Het verhaal is de bijbelse gelijkenis 'de Talenten' (Matheus 25: 14 - 30): "Het is als met iemand die op reis ging. Hij riep zijn dienaars bij zich en vertrouwde hun zijn eigendommen toe."
 

Joseph (Jozef).
Het Bijbelse verhaal van Joseph. Complete set van 12 vierkante toverlantaarnplaten. Fabrikant onbekend.

The life of Moses (Het leven van Mozes).

Set van twaalf vierkante lantaarnplaten gemaakt door Theobald & Co., Engeland.
Theobald transfer slide sets nummer 170.
1. The Finding of Moses. 2. Portrait of Pharaoh. 3. Hebrew Slaves in Egypt.
4. Jehovah appears to Moses in the Bush of Fire. 5. Moses before Pharaoh. 6. The Egyptians Drowned in the Red Sea.
7. Moses strikes the Rock and the water gushes forth. 8. The Worship of the Golden Calf. 9. Moses presents the Tables of the Law.
10. Return of the Spies from the Promised Land. 11. The Brazen Serpent in the Wilderness. 12. Moses views the Promised Land.

De Goede Herder.
Een serie van negen lantaarnplaten gemaakt door de Nederlandse glasschilder Van Staveren.
Een set van negen toverlantaarnplaten gemaakt door de Nederlandse glasschilder J.W.H.C. (Jacob Willem Hendrik Christiaan) van Staveren die zijn lantaarnplaten vervaardigde in de stad Gouda. Bijna alle platen uit deze serie zijn voorzien van zijn signatuur op een driehoekig etiketje in de linker onderhoek. Een soortgelijk etiket met de titel van de set en het nummer van de plaat bevindt zich rechts onderaan de plaat.
 
Rescue the perishing.
Gered van de bittere koude)

Een schitterende serie van vijf toverlantaarnplaten gemaakt door de Riley Brothers, 1895, naar de gelijknamige hymne van Fanny Crosby (1869).
De platen meten 3.25 inches (8,2 cm) in het vierkant.


"De tekst van het lied is gedrukt in een extra groot lettertype en een bijpassende prent wordt omlijst door een rand van natuurlijke bloemen. Zeer artistiek.”

Titels van de platen:
1. The chained man - De geketende man.
2. The Prodigal's return - De terugkeer van de verloren zoon.
3. Bunyan as a roystering youth - Bunyan als een loltrappende jongeling.
4. Bunyan and the godly women - Bunyan en de goddelijke vrouwen.
5. The Crucifiction - De kruiziging.
 

Meer Bijbelse verhalen....
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2023 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 16-06-2023.
      Naar bovenrand pagina......