Homepage 'de Luikerwaal'

Deel 2.
Een grote verzameling series lantaarnplaten met Bijbelse verhalen.

The life of the Saviour.
Het leven van de Verlosser.

Prachtige set van twaalf vierkante lantaarnplaten over het leven van Jezus. De meeste platen zijn gemerkt 'B&S Patent' wat aangeeft dat de fabrikant van de platen J. Barnard & Son, Londen, Engeland is.
 
The life of Christ: first series.
Het leven van Christus: eerste serie.

Een serie van twaalf toverlantaarnplaten gemaakt door Theobald & Co., Engeland.

De afbeeldingen zijn gelijk aan die van de platen in de bovenstaande serie, vervaardigd door J. Barnard.


De afbeelding is gelijk aan die van plaat #2 van bovenstaande serie.
1. The Annunciation.
De aankondiging.
2. The Virgin Mary (The Salutation).
De maagd Maria (De begroeting).
3. The Presentation.
De aanbieding.
4. The Adoration.
De aanbidding.
5. The flight into Egypt.
De vlucht naar Egypte.
6. The carpenter's shop.
De winkel van de timmerman.
7. The Temptation.
De verzoeking.
8. The woman of Samaria.
De Samaritaanse vrouw.
9. Blessing little children.
De zegening van de kinderen.
10. Christ praying in the garden of Gethsemane.
Christus bidt in de Hof van Getsemane.
11. At the Sepulchre.
Aan het graf.
12. The Resurrection.
De verrijzenis.
 
The life of Christ: second series.
Het leven van Christus: tweede serie.

A set of twelve slides made by Theobald & Co., England.
1. The adoration of the shepherds.
De aanbidding van de herders.
2. The adoration of the wise men.
De aanbidding van de wijzen.
3. The flight into Egypt.
De vlucht naar Egypte.
4. Jesus in the Temple with the doctors.
Jezus in de tempel met de schriftgeleerden.
5. The sermon on the mount.
De bergrede.
6. The entry into Jerusalem.
De intocht in Jeruzalem.
7. The Betrayal in the garden.
Het verraad in de hof.
8. Jesus condemned to die.
Jezus tot de dood veroordeeld.
9. The Crucifixion, soldiers casting lots for the garment. De kruiziging.
10. The burial.
De begrafenis.
11. The frightened soldiers gazing at the rising Saviour.
De bange soldaten staren naar de oprijzende Redder.
 
12. The astonished disciples witnessing the ascending of Christ.
De verbaasde discipelen zien Christus opstijgen.
The Life of Christ / Jesus.

Nog een serie van twaalf lantaarnplaten over het leven van Jezus. De maker van deze platen is onbekend. De meeste platen hebben ook nog een paar extra, kleine, afbeeldingen. Het totale aantal plaatjes komt daardoor op 12 plus 21 is 33.
 
Eyegraphic Set Bible Slides - Adam to Paul.
Eyegraphic serie Bijbelse lantaarnplaten, van Adam tot Paulus.
De maker van deze zeer omvangrijke en bijzonder fraaie serie lantaarnplaten is Antonia Frederick Futterer, een excentrieke avonturier, vaak beschouwd als de man die de inspiratie vormde voor de fictieve filmheld Indiana Jones. Zijn huis was in het begin van de 20e eeuw een centrum voor Bijbelstudie en tevens een schatkamer vol waardevolle voorwerpen die hij vergaarde toen hij door het Midden Oosten trok, op zoek naar de Ark des Verbonds. De Ark heeft hij nooit gevonden, maar zijn verzameling kunstvoorwerpen is zeer uitgebreid.

Futterer werd in 1871 geboren in AustraliŽ. Hij maakte zijn basisschoolopleiding niet af, maar werkte in het bedrijf van zijn vader met het vlechten van rieten meubels. Toen in de jaren 1890 in AustraliŽ de goudkoorts losbarstte vertrok hij naar West-AustraliŽ om daar schatten op te graven. Tijdens zijn reis werd hij ziek en overleed bijna aan een blindendarmontsteking. In doodsangst maakte hij een deal met God: 'God, wanneer u mij in leven laat zal ik mij aan uw geboden houden.' Futterer reisde door AustraliŽ en predikte tot iedereen die het wilde horen. Hij vond ook een soort projector uit waarmee hij Bijbelse scŤnes, die hij zelf inkleurde, kon vertonen. Zijn methode werd beschreven in het boek "Futterer's Eye-Ographic Holyland Bible Travelogue Rapid Visual System," dat gepubliceerd werd in 1918. Hij ging uiteindelijk wonen in Los Angeles, en richtte in 1924 the Holyland Bible Knowledge Society in Edendale op.

Futterer overleed in 1949. Zijn huis in L.A., dat hij Holyland Exhibition noemde, werd ingericht als een museum.


Afmetingen van de platen: 4" x 3 1/4" (circa 8 x 10 cm). De complete set bestaat uit honderden platen, dus dit is slechts een klein deel daar van. Alle platen zijn een ťťn kant voorzien van een etiket:

 

'Eyegraphic Set Bible Slides Adam to Paul. A.F. Futterer, 2279 Allessandro St. Los Angeles Cal. U.S.' De platen hebben ook een serienummer.


 

Meer Bijbelverhalen....
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2023 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 16-06-2023.
      Naar bovenrand pagina......