Homepage 'de Luikerwaal'

Deel 3.
Een grote verzameling series lantaarnplaten met Bijbelse verhalen.
Het leven van Jezus.
Een prachtige serie lantaarnplaten van de Goudse glasschilder J.W.H.C. (Jacob Willem Hendrik Christiaan) van Staveren. Slechts enkele platen zijn genummerd; naar de volgorde moest ik dus soms gissen. Ik heb ze zo veel mogelijk in chronologische volgorde geplaatst, waarbij het nog van pas kwam dat ik in mijn kinderjaren de School met de Bijbel bezocht.
Alle platen zijn voorzien van een etiketje met de naam van Van Staveren, bij de ronde afbeeldingen met een driehoekig etiket, bij de rechthoekige met een langwerpig etiket. Soms is de J van de naam verscholen onder de papieren omranding. Op een tweede etiketje is met de hand de naam van de plaat geschreven. De platen gaan over het verhaal van de geboorte en de kruisiging van Jezus.
Aankondiging geboorte. Maria bij Elisabeth. Bethlehem.
Jozef in den stal (alleen Jozef?) Aanbidding der Engelen. Herders in 't veld.
Nazareth. Herders in den stal. Wijzen uit het Oosten.
Wijzen uit het Oosten. Vlucht naar Egypte. Kindermoord.
Opdracht. Terugkeer in Jeruzalem. 12-jarige Jezus in de tempel.
Panorama Jeruzalem. De goede Herder. Zie ik klop aan!
Jezus' intocht in Jeruzalem. Het H. Avondmaal. Jezus in Getzemané.
De voetwasching. Judas vertrekt voor het verraad. De Hof van Getsemané.
Gevangeneming Getzemané. Jezus voor Kajafas. De verloochening van Petrus.
St Petrus verloochening. Jezus voor Pilates. Jezus en Barabbas.
Jezus voor Herodes. Jezus weggeleid. Jezus bespot.
Zie den Mensch! De geseling. Met doornen gekroond.
Kruiziging Golgotha. Kruiziging. Des Heilands dood.
Afneming van het kruis. Graflegging. Terugkeer van Golgotha.

Van Staveren's dramatische weergave van 'The Rock of Ages'.
(Rots der Eeuwen.)
Dit prachtige en bij velen bekende lied van Augustus Montaque Toplady werd door Jacqueline van der Waals in het Nederlands vertaald als 'Vaste Rots van mijn behoud'.
Het verhaal gaat dat de Engelse predikant Toplady onderweg door een storm werd verrast toen hij in een kloof in de Mendip Hills was. Hij vond een schuilplaats in een opening in een rots. Hij schreef het lied in 1763; in 1776 werd het voor het eerst gepubliceerd.
De spleet waarvan wordt aangenomen dat ze Toplady heeft beschut, wordt nu gemarkeerd als de 'Rock of ages', zowel op de rots zelf als op sommige kaarten.
Rock of Ages, cleft for me,
let me hide myself in Thee;
let the water and the blood,
from thy wounded side which flowed,
be of sin the double cure,
Save from wrath and make me pure.
Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schaűw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.
   
Schijfvormige toverlantaarnplaat gemaakt door Jean Schröder (J.S.) Life of Jesus Christ - La Vie de Jesus-Christe, Leben Christi. 6 inches ( 15,25 cm) in diameter. 
 
Schijfvormige toverlantaarnplaat met 6 afbeeldingen gemaakt door Ernst Plank (E.P.). Voorzien van een metalen rand. De doorsnede is 6 inches (15,25 cm).

En dezelfde serie afbeeldingen op een grotere schijfvormige lantaarnplaat van E.P. met 8 afbeeldingen.
 
Meer.....
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2023 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 16-06-2023.
      Naar bovenrand pagina......