Homepage 'de Luikerwaal'

Deel 6.
Een grote verzameling series lantaarnplaten met Bijbelse verhalen.
Life of St Paul
Het leven van Sint Paulus

Een serie van tenminste 55 vierkante toverlantaarnplaten van 8,2 cm x 8,2 cm gemaakt door een onbekende fabrikant.
Hieronder zijn niet alle platen afgebeeld, maar slechts een selectie van 30 stuks. De overige platen waren niet aanwezig in de collectie of waren minder interessant.

Paulus was een leider in het vroege christendom en speelde een centrale rol in de vroege ontwikkeling en verspreiding van het christelijke evangelie in de gebieden rondom de Middellandse Zee, in het bijzonder in Klein-AziŽ en Griekenland. Mede door Paulus' rol kon het christendom uitgroeien tot de wereldreligie die het nu is.
4. Stoning of Stephen 8. Ananias with Paul
9. Saul escapes in a basket 14. Paul and Barnabas before Sergius Paulus
16. Resentment of the Jews at Antioch 18. Offering sacrifices to Paul and Barnabus
19. Paul preaching before the apostles 22. Pauls vision
23. Lydia baptised 24. Paul and the Pythoness
27. Attack on the house of Jason 30. Paul preaching on mars hill
31. Paul, Aquila and Priscilla tent making 32. Corinth in its grandeur 
33. Paul before Gallio 36. Paul in the school of Tyrannus
38. Burning the books 39. The town clerk appeasing to the mob
40. Troas Paul bringing the young man to life 41. Paul paring with the elder at Miletus
43. Jerusalem 44. Paul seized
45. Paul addressing the mob 46. Paul before Ananias
47. Conducted to Caesarea by night 48. Paul before Felix
49. Paul before Agrippa 50. Shipwrecked
54. Paul before Nero 55. ?
King David (vermoedelijke titel)
15 vierkante lantaarnplaten uit een grotere serie over het leven van Koning David. De fabrikant en de volgorde van de platen is onbekend.


 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2023 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 16-06-2023.
      Naar bovenrand pagina......