Homepage 'de Luikerwaal'
Adam en Eva

 Genesis Hoofdstuk 1:

In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.
En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.
.......
En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.
En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.
 Oude toverlantaarnplaat in een houten frame met Adam en Eva in de Tuin van Eden. Deze plaat komt van een oude OddFellows loge. De afmetingen van het frame zijn ca 18 x 10 cm en de ronde opening voor het glas is 7,6 cm in doorsnede. Op het etiket aan de zijkant staat: "Knights of Malta... Adam & Eve in Paradise".


 
Vier lantaarnplaten uit een serie van acht, waarop het verhaal van Adam en Eva wordt weergegeven. Deze afbeeldingen van klassieke kunst zijn geproduceerd door Scott and Van Altena. Afmetingen 3,25" x 4" (ca 8 x 10 cm).
De plaat linksboven is geschilderd naar het beroemde fresco van Michelangelo Buonarroti op het plafond van de Sixtijnse Kapel, De Schepping van Adam. De krachtige dynamische, vliegende God raakt Adam's vinger aan, waarmee hij hem de levensadem schenkt.
 Een langwerpige glazen toverlantaarnplaat waarop een aantal geschapen dieren zijn afgebeeld. Als laatste kwamen de twee mensen die de Tuin van Eden zouden bevolken.


Een schijfvormige toverlantaarnplaat gemaakt door Ernst Plank (E.P.) ca 1885. De plaat is genummerd II en heeft als titel 'Geologie' in drie talen. De diameter is 4,25 inch (10 cm).
We zien hier afgebeeld de schepping van het licht, de zee en het land, de dieren en tenslotte de eerste mensen.

 


De onderwerpen van de afbeeldingen op deze langwerpige lantaarnplaat zijn gelijk aan die op de glazen strip hierboven. Zij tonen de geschapen waterdieren, de kruipende dieren, de zoogdieren en tenslotte de eerste mensen Adam en Eva. Dit volgens de verhalen in de Bijbel.


Een van twee lantaarnplaten met elk 4 afbeeldingen die Bijbelse verhalen illustreren.
De platen zijn 15 cm lang, de afbeeldingen zijn 2 cm in diameter.

 
Vijf Masonische lantaarnplaten gevat in een houten frame, uit een serie van twaalf. Zij laten de Bijbelse geschiedenis zien, en deze vijf platen gaat over het begin van alles. De Schepping van de wereld.
  Sacred History - 2. Waters gathered in one place - the dry land appears Genesis I. v. 9.
Chaos.
Sacred History - 5 God creates the fowl and fish. Genesis I. v. 20.
Vredig!
Sacred History - 6 God creates cattle, creeping things and beasts. Genesis I. v. 24.
Nog steeds heel vredig.
Sacred History - 7. God creates man and gives dominion. Genesis II. v. 7.
Erg vredig, maar ook erg saai.....
Sacred History - 8. God forms woman from the rib of man. Genesis II. v. 22.
Omg!!!
 


 
 

Langwerpige glazen toverlantaarnplaat gemaakt door de Duitse fabrikant Ernst Plank (E.P.) met vier gefotografeerde illustraties waarvan er twee betrekking hebben op de eerste menselijke bewoners van de aarde, Adam en Eva.


 
 

Deze twee lantaarnplaten uit een grotere serie gemaakt door T.H. McAllister in hun Economic Series tonen respectievelijk de schepping van Adam en de schepping van Eva.
 

Een net even wat andere afbeelding van de schepping van Eva, the Creation of Eve.
 


Een idyllisch tafereeltje in de Tuin van Eden. Adam en Eva zitten jolig wat te klessebessen. Wat was het er toen nog gezellig! Maar o wee.... daar in de boom hangt de slang reeds op de loer.


Adam en Eva in het Paradijs. Vierkante toverlantaarnplaat, 8,2 x 8,2 cm. Fabrikant onbekend.
 Een met de hand gekleurde glazen toverlantaarnplaat De plaat draagt een etiket met de tekst: '35  Adam named animals' (35  Adam gaf de dieren een naam). De platen zijn gemerkt: Albert F. Prieger, 312 West Louisiana Avenue, Tampa, Florida. Afm.: ca 8 x 10 cm.Een glazen toverlantaarnplaat van 11,4 x 18 cm in een houten frame. Zij is waarschijnlijk gemaakt tussen 1850 and 1870. Dit is een uitstekend voorbeeld van een met de hand gekleurde plaat.

Adam en Eva in de tuin, beschaafd naakt, met een arm en hand over Adam's schoot en een uitgekiend gepositioneerde kop van de impala die naast Eva staat, waardoor alles niet al te gewaagd wordt.
 
Twee vierkante lantaarnplaten gemaakt door Newton & Co, Londen. De afbeelding op de eerste plaat is bijna gelijk aan die van de plaat hierboven.
 


Een fotografische toverlantaarnplaat van een zwart/witte gravure van de kunstenaar Palma il Vecchio 'The Fall of Man', Brunswick Museum.
 


Een gekleurde versie, naar dezelfde gravure.
Deze plaat heeft het etiket:
Beide platen zijn ca 8 x 10 cm.

 
Het onheil nadert in de vorm van een slang. Toverlantaarnplaten 8,2 x 8,2 cm.
 


Glazen toverlantaarnplaat met het etiket: "1 OLD TESTAMENT HISTORY 21 Temptation of Eve" (De verleiding van Eva). De afmetingen zijn ca 8 x 10 cm.
 


Een  houten frame met een ronde lantaarplaat met dezelfde afbeelding van Eva en de Slang in de tuin van Eden. Het frame is 18 x 10 cm groot en draagt een etiket met de tekst 'Knights of Malta'.
 


Met de hand geschilderde toverlantaarnplaat in een houten frame waarin wordt afgebeeld hoe Eva verleid wordt door de slang. Geproduceerd door Carpenter and Westley. In het frame is de naam en het adres van de fabrikant geperst.


 
Meer Adam en Eva......
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... 1997-2021 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 09-05-2021.
Naar bovenrand pagina......