Homepage 'de Luikerwaal'
 

Een Wonderbaarlyke Tentoonstelling van Echte Tooverlantaarns en Andere Optische Vermaakelykheden.

(uit de beginjaren van 'de Luikerwaal')

Onder deze benaming werd in september 1999 in de Openbare Bibliotheek van Huizen een tentoonstelling gehouden van oude toverlantaarns.

De bombastische naam roept herinneringen op aan de tijd dat de toverlantaarn een grote bron van vermaak was en lantaarnisten door het land trokken, langs kermissen en bruiloften, om daar hun verbazingwekkende kunsten te vertonen.

Naast oude toverlantaarns waren op deze tentoonstelling ook de eerste filmprojectoren te zien, zoals de Pathé Baby, geschikt voor 9,5 mm films en de eerste 8 mm projectoren van Kodak. Verder verschillende  stereo-kijkers voor driedimensionale foto's, allerlei olielampjes en andere lichtbronnen, en optisch speelgoed.

In de bibliotheek was een computer opgesteld waarop bezoekers de Luikerwaal-site konden raadplegen.Rechts: explicatiebordje en visitekaartje met het eerste logo van 'de Luikerwaal'.


 
Dit was de eerste tentoonstelling van de collectie van 'de Luikerwaal'. Daarna volgden er nog meerderen, in bibliotheken, buurthuizen, verpleeghuizen en andere openbare gebouwen.
Daarnaast vonden er veel presentaties plaats, waarin met behulp van het programma Power Point verteld werd over de geschiedenis en het gebruik van de toverlantaarn. Hierin was ook een kleine toverlantaarnvoorstelling opgenomen waarin onder meer werd geopenbaard waar de kindertjes nu ècht vandaan kwamen.


 
VIRTUEEL MUSEUM.

'De Luikerwaal' heeft momenteel nog de status van een Virtueel Museum. Een virtueel museum is een museum dat alleen online bestaat en niet als dusdanig in een fysieke vorm. Een virtueel museum wordt ook wel aangemerkt als een hypermuseum, elektronisch museum, online museum, digitaal museum of webmuseum. Net als bij een traditioneel museum, is een virtueel museum ontwikkeld om een aantal specifieke objecten te belichten. Dit is naar analogie van traditionele natuurhistorische musea, archieven en kunstmusea. (omschrijving Wikipedia).

Vanwege de zeer grote hoeveelheid afbeeldingen van toverlantaarns, lantaarnplaten, aanverwante apparatuur, randartikelen en informatie verdient zij deze benaming ten volle. Het feit dat zij een benoeming heeft als 'Best Collectors Site on the Web' en sinds 3 april 2014 wordt gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek als digitaal erfgoed, kan als een kwaliteitskenmerk worden gezien.

Op een wat bescheidener schaal heeft 'de Luikerwaal' ook een fysieke vorm. Regelmatig vinden exposities en presentaties plaats in bibliotheken, musea, buurthuizen etc.

Momenteel omvat het fysieke museum ruim honderd toverlantaarns, een groot aantal stereokijkers, veel toverlantaarnplaten, oude en moderne optische speeltjes, lithofanen, toebehoren  en veel meer.

Gezocht wordt naar een geschikte ruimte waar een permanente tentoonstelling kan worden gerealiseerd. Totdat deze gevonden is kunnen belangstellenden de vele projecten bezichtigen in een huiselijke sfeer. De webmaster/beheerder is altijd gaarne bereid van alles hierover te vertellen, te tonen en te demonstreren. Neem hiervoor contact op met de webmaster

 

 
  English version....  Wat is er nieuw op deze site?  ©1997-2023 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 16-11-2023.
Bovenrand pagina......