Homepage 'de Luikerwaal' The Pilgrim's Progress.
Eens Christens reize naar de Eeuwigheid.
Inbegrepen: Life of John Bunyan.
deel 4.
 
En verder nog.........
Intro plaat Routledge & Sons, London. En plaat uit een serie van 40, gemaakt door York & Son, Engeland. En plaat uit een serie van 40, gemaakt door York & Son, Engeland.
Mogelijk vormen deze twee series samen een gemengde life model/tekeningen set.
En plaat uit een set van Newton & Co. En uit een serie van 60, gemaakt door de Riley Brothers. Een primitieve, met de hand geschilderde plaat uit een set van waarschijnlijk 57 slides gemaakt door de Riley Brothers.
 
Life of John Bunyan.

Zoals dat door hemzelf werd opgetekend in zijn werk 'Grace Abounding'.
Deze serie is gemaakt naar een heel mooie serie originele tekeningen gemaakt door Harold Copping voor de R.T.S. Met toestemming van de Religious Tract Society.

De set van 15 zwart/wit platen gemaakt door Newton & Co. zijn genummerd 1 t/m 15 (plaat no 1 'Bunyan reading with his wife' ontbreekt).
Alle platen zijn genummerd en voorzien van een beschrijving op het schabloon, en voorzien van een 'Newton & Co Museum St / Permission of Religious Tract Society' etiket; enkele hebben ook een Lizars Edinburgh etiketje van de verkoper.
2. In the midst of his game hears a Voice from Heaven.  Midden in zijn spel hoort hij een Stem uit de Hemel. 3. Watching the bell-ringers at the steeple-door.
Kijkend naar de klokkenluiders bij de torendeur.
4. Bunyan and the poor women of Bedford.
Bunyan en de arme vrouwen van Bedford.
5. In Mr Gilford's house.
In het huis van Mr Gilford.
6. Moping in the field in his despair.
Rondzwalkend in zijn wanhoop.
7. Seeking help from an aged Christian.
De hulp zoekend van een bejaarde Christen.
8. Distress of conscience at denying the Lord.
Een gekweld geweten door het verloochenen van de Heer.
9. In his home hears a Voice bidding him 'Go to Jesus.'.
Thuis hoort hij een Stem die zegt 'Ga naar Jezus'.
10. Preaching to the countryside.
Prekend op het platteland.
11. Slandered by the ignorant and malicious.
Belasterd door de onwetenden en boosaardigen.
12. Before the Justice.
Voor het Gerecht.
13. Tried before the court. His determination to preach the Gospel at all costs.
Berecht door het hof. Zijn besluit het Evangelie koste wat het kost te prediken/
14. Bunyan's wife pleading before the judges.
Het pleidooi van de vrouw van Bunyan voor de rechters.
15. Parting with his wife and children.
Afscheid van zijn vrouw en kinderen.
 
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... 1997-2021 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 29-05-2021.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......