Homepage 'de Luikerwaal' Prenten.     deel 2
Schilderijen, afbeeldingen uit boeken, gravures, tekeningen en andere prenten waarop de toverlantaarn staat afgebeeld.
 

 

Advice from the other World or a peep in the Magic Lanthorn (Een raadgeving vanuit de andere wereld of een kijkje in de Toverlantaarn). Een Engelse gekleurde gravure, gedateerd 1820.
De afmetingen zijn ca 35 cm x 22 cm).


Foto: ©Pierre Patau, antiquetoysandgames.com.

 The Kentish hop merchant and the lecturer on optics (De hopkoopman uit Kent en de spreker over de leer van het licht). Een Engelse met de hand gekleurde gravure van ongeveer 1805. Een toverlantaarn met daarin een lantaarnplaat staat op de stafel van de spreker. De afmetingen zijn ca 40 cm x 25,5 cm).
 


Foto: ©Pierre Patau, antiquetoysandgames.com.
 


Foto: ©Pierre Patau, antiquetoysandgames.com.
 
The reception of the diplomatique and his suite at the court of Pekin (sic) (De ontvangst van de afgezand en zijn gevolg aan het hof van Peking), een grote met de hand gekleurde Engelse gravure die in 1792 werd gepubliceerd door James Gillray. Dit is een latere, 19e-eeuwse uitgave van deze prent.

Tussen de voorwerpen die aan de keizer worden aangeboden bevindt zich ook een toverlantaarn.

Afmetingen ca 63 cm x 48,5 cm).

Illustratie in een Puck Magazine van 1882. Onderschrift: How Heroes Are Made -- The Western Desperado's Eastern Ally( Hoe helden worden gemaakt).
De plaat op de achterkant van de omslag in volle kleuren laat de Amerikaanse schurk Jesse James zien in een toverlantaarnplaat. Afmetingen: 33,5 x 26 cm.
 


 
PHANTASMAGORIA, A VIEW IN ELEPHANTA (Fantasmagorie, een kijkje in Elefanta). De gravure is het werk van de beroemde karikaturist Thomas Rowlandson. Het boek is een satire tegen de markies van Hastings, Gouverneur Generaal van India. Rowlandson gebruikt de toverlantaarn als een allegorie. De delen van de lantaarn dragen het opschrift "Liberality (vrijgevigheid " and "Retrospection (terugblik)" en de toeschouwers zijn "Misery (ellende)", "Avarice (gierigheid)" en "Vice (ondeugd)".
 

 
Le Singe qui montre la lanterne magique.
Een van de vele illustraties uit boeken die zijn verschenen over de beroemde fabel van Jean-Pierre Claris de Florian over de aap die een voorstelling met de toverlantaarn gaf. Ca 1865.


Entrez, entrez, messieurs, criait notre Jacqueau;
C'est ici, c'est ici qu'un spectacle nouveau.


Illustratie op een kalender van 1985 van de bekende illustrator Anton Pieck. Deze fraai gekleurde plaat is 22 x 15 cm groot.

Meer over Anton Pieck.


Ongesigneerde aquarel. Onderwerp: 'The City Of Nashoba As Shown In New York' (De stad Nashoba zoals deze getoond wordt in New York). Afmetingen: 28,8 cm bij 15,5 cm, datum: mid 19th century.
 


Prent uit The Magic Lantern, vol. 1, no. 1. November 1, 1822.
Het is de afbeelding van een besloten toverlantaarnvoorstelling in een huiskamer van een 'upper-class' familie. Aan het werk zijn een lantaarnist en een orgelspeler. Het gezin heeft zich opgesteld achter de showlieden en bekijken de scene van een Chinese keizer en zijn hofhouding.
 


Deze schitterende kopergravure is een pagina uit de 'Encylopédie' van Diderot en d'Alembert die rond 1780 gepubliceerd werd.

 
De 'Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers' (Encyclopedie of beargumenteerd woordenboek van de wetenschappen, kunsten en beroepen) was een belangrijke encyclopedie die tussen 1751 en 1772 in Frankrijk verscheen, met latere supplementen, verbeterde edities, en vertalingen. Er werkten veel schrijvers aan mee, bekend als de Encyclopédistes. De eindredacteur was Denis Diderot met, tot 1759, Jean le Rond d'Alembert als co-redacteur.

 
Prachtige gravure uit de 18e eeuw. Marges geknipt. Afmetingen 21,3 x 32 cm.

Vanuit de bergen van La Savoye aangekomen in Parijs,
Doe ik verschillende banen zonder ooit iets te hebben geleerd.
Meer prenten.....
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  ©1997-2023 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 22-12-2023.
Previous page.....  Naar bovenrand pagina......