Homepage 'de Luikerwaal' Toverlantaarnplaten naar de beroemde verhalen van
Wilhelm Busch. deel 3.
 


The 'indispensable handbook' to the optical lantern: a complete cyclopaedia on the subject of optical lanterns, slides, and accessory apparatus (Londen: Iliffe & Son, 1888).
Honey stealers.
De honingdieven.
Die kleinen Honigdiebe (242).
Een serie van acht toverlantaarnplaten gemaakt door York & Son, Engeland.
1. In high glee Tommy and Billy go honey-stealing.
Tommie en Billy gaan er vrolijk op uit om honing te stelen.
2. They quite forgot that bees have stings.
Ze vergeten helemaal dat bijen kunnen steken.
3. They have reason never to forget it again.
Nu zullen ze het zeker nooit meer vergeten.
4. On arriving home, the father tries the cold water cure, but in vain.
Thuis probeert vader het met een koud-water-kuur, maar tevergeefs.
5. To add to their misery, they cannot put their potatoes into their mouths.
Om het nog erger te maken: ze kunnen geen aardappels meer eten.
6. They get no better till the stings are extracted.
Het wordt niet beter totdat de angels er uit zijn getrokken.
7. The parts are soothed by the apothecary's skill.
De pijnlijke plekken worden behandeld door de handige apotheker.
8. And in bed they resolve never again to go honey-stealing.
En in bed besluiten ze dat ze nooit meer honing zullen gaan stelen.


Een originele tekening van Wilhelm Bush. Zoals we zien volgt de set hierboven tamelijk nauwkeurig de tekeningen van Busch. Wel is plaat #1 hier toegevoegd terwijl een paar anderen weggelaten zijn.
Een andere serie toverlantaarnplaten over het verhaal Die kleinen Honigtiebe van Busch werd gepubliceerd door W. Butcher & Sons in hun Junior Lecturers' Series als nr. 604.

Hier verschillen de karakters Tommy en Billy (Peterl und Hansel) behoorlijk van de originelen.
 
Crotchet's Musical Recital.
Der Virtuos (465).

A set of 12 slides made by York & Son, England.
Helaas is deze serie (nog) niet compleet. De ontbrekende platen zijn hieronder vervangen door de originele afbeeldingen zoals Wilhelm Bush ze getekend heeft. De afbeeldingen in het boek hierboven laten duidelijk zien dat voor het maken van de lantaarnplaten de originele tekeningen van Busch zijn gebruikt, voorzien van een door de maker van de lantaarnplaten getekende achtergrond.
 
Dr Snoozum and the Fly.
Dr Snoozum en de vlieg.
 Naar het verhaal 'Die Fliege' (425) van Wilhelm Busch. Deze serie lantaarnplaten is gemaakt door York & Son. Verdeeld over twaalf toverlantaarnplaten wordt de jacht op een irritante vlieg getoond. Deze serie is ook bekend onder de namen 'The Death of the Bluebottle' (De dood van de bromvlieg) en 'A flying Skirmish' (Een vliegende schermutseling). De platen zijn 8,2 cm in het vierkant en zijn niet voorzien van teksten.
1. Dr Snoozum as he appeared after dinner. 2. A bluebottle pitches on a sensitive part. 3. The Dr wages war with his tormenter.
4. A favourable opportunity for capturing his enemy. 5. The Doctor finds that it is attended with disastrous results. 6. Before killing him the Doctor wishes to have a look at the insect.
7. After a desperate struggle the fly escapes, leaving a leg behind. 8. The Doctor mounts up in his chair, determined to conquer. 9. But unexpectedly descends, chair and all.
10. Exciting conflict, as the windows and flowers testify. 11. The Doctor's delight at the downfall of his foe. 12. Final tableau -- total annihilation of the fly.
 
Donkey and Mill
(De ezel en de molen).


Naar Wilhelm Busch's verhaal 'Der Bauer und der Windmüller' (300/301). De met de hand ingekleurde lantaarnplaten zijn gemaakt door York and Son en meten 8.2 cm in het vierkant.
1. The peasant and his donkey hasten to the mill
2. He fastens his donkey to the sail of the mill
3. The wicked miller sets the mill going
4. Up goes the donkey
5. The poor man hangs by the donkey's tail
6. The hair gives way, and down he comes
7. The miller is enjoying the sport
8. The peasant gets knocked over by the mill
9. The mill stops, but the donkey is dead. He vows vengeance

10. At night he comes and saws away the mill
11. Crack, crack, and at last over goes the mill and miller
12. This is the miller's punishment, and the peasant's revenge
1. De boer en zijn ezel haasten zich naar de molen
2. Hij bevestigt zijn ezel aan een wiek van de molen
3. De slechte molenaar zet de molen op gang
4. Omhoog gaat de ezel
5. De arme man hangt aan de staart van de ezel
6. De haren begeven het en hij valt naar beneden
7. De molenaar geniet van de grap
8. De boer wordt omvergeworpen door de molen
9. De molen stopt, maar de ezel is dood. Hij zweert wraak
10. 's Nachts komt hij terug en gaat de molen omzagen
11. Krak, krak, en uiteindelijk valt de molen met de molenaar
12. Dit is de straf voor de molenaar en de wraak van de boer


Little Artist and Portfolio
De kleine artiest en zijn portfolio

Een grappige serie lantaarnplaten naar het verhaal 'Der kleine Maler mit der grossen Mappe' van Wilhelm Busch, Bilderbogen #248. In dit verhaal gebruikt een kleine artiest zijn zeer grote portfolio op allerlei creatieve manieren.
De maker van deze serie lantaarnplaten is onbekend. Alle platen zijn voorzien van een etiket met de titel.
1. He uses it as a shelter from the rain 2. It also serves him as a raft 3. He uses it as a tent to sleep in
4. He performs a sledge ride upon it 5. And it protects him from an avalance 6. He prosecutes his studies in High art
In het oorspronkelijke verhaal gebruikt de artiest zijn portfolio ook nog als rookscherm in een trekschuit en als bescherming tegen de mieren.
7. The wind carries them away, balloon fashion 8. How they both reach the ground
 
Meer Wilhelm Busch....
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2022 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 21-02-2022.
  Pagina terug....  Naar bovenrand pagina......