Homepage 'de Luikerwaal' Een beestenboel.
Het zijn steeds de dieren die in deze verzameling amusante toverlantaarnverhalen de hoofdrol spelen.
Deel 3.
 
The Elephant's revenge: or, the new Jumbo in Africa.
De wraak van de olifant, of de nieuwe Jumbo in Afrika.
Een serie van twaalf toverlantaarnplaten gemaakt door Theobald & Co., Engeland.
De afbeeldingen zijn gebaseerd op het welbekende verhaal 'Die Rache des Elephanten' van Wilhelm Busch (No 354 in de Münchener Bilderbogen Series).
1. A very sedate, quiet and good Elephant.
Een bezadigde, rustige en goede olifant...
2. Squirting the water down his capacious throat.
... die wat water in zijn ruime keel spuit.
3. A sharp stinging sensation in his side.
Een scherp, stekend gevoel in zijn zij.
4. The elephant was filled with rage and indignation.
De olifant werd vervuld van woede en verontwaardiging.
5. The wretched native shrieks with terror.
De miserabele inboorling schreeuwt het uit van angst.
6. He feels himself dragged along at a tremendous pace.
Hij voelt hoe hij naar een gevaarlijke plek wordt gebracht.
7. Again and again does the elephant give the fellow a ducking.
De olifant dompelt steeds weer de kerel onder.
8. The native finds himself lifted high in the air.
De inboorling voelt hoe hij hoog in de lucht wordt getild.
9. The force is tremendous, and completely knocks him over.
De kracht is vervaarlijk en stoot hem omver.
10. Having washed his victim, he is now hanging him up and dry.
Na zijn slachtoffer te hebben gewassen, hangt hij hem op om te drogen.
 
11. He makes his way to a delightful cactus bush.
Hij zoekt zijn weg naar wat prachtige cactusplanten.
12. The elephant quickly trots away.
De olifant gaat er snel op een drafje vandoor.
The Elephant and the Explorers.
Een serie van zes vierkante toverlantaarnplaten gemaakt door York & Sons. De bron van de afbeeldingen is het tijdschrift Snap-shots.
De natuuronderzoeker: Ren voor uw leven, professor! Er komt een olifant aan! De professor: 'We moeten in die boom klimmen, dat is onze enige hoop!' De olifant:: 'Ik heb hun spoor gevolgd tot aan het water. Ze zijn niet in deze kraal.'
'Ze zitten in die palmboor. Ik verwed er een kokosnoot onder.' 'Naar beneden komen! Het is niet het juiste seizoen om dadels te verzamelen, ouwe fossielen.' 'Kijk nou eens,' riep de olifant, 'nu ben ik het slachtoffer van deze grap.'
     

 
 
A fishing adventure.
Een vissersavontuur.
  Een serie van twaalf vierkante toverlantaarnplaten gemaakt door Moody Bell, Cheltenham.
.
Tommy bereidt zich voor. Reken maar dat ik ze kan vangen. Verdorie, ze willen niet bijten.
O wat vermoeiend; ik ga er even bij zitten. Zoete rust. Hallo!!!
Wordt er aan getrokken? Daar gaatie dan! M'n lieve hemel!
Allemachtig, het is een zeeslang!!!!
 
Hoera!!!!!
 
De overwinning!!!!
 
Een panorama-lantaarnplaat waarop niet een doorlopende scene is afgebeeld, maar het verloop van het verhaal in vier fases: man vlucht voor de leeuw, man klimt in boom, door toedoen van de leeuw zwiept hij over het water, man lacht de leeuw uit.
 
La Sieste - Het dutje
Hieronder een tweetal komische series toverlantaarnplaten, uitgebracht door het Maison de la Bonne Presse, een Parijse uitgever van katholieke tijdschriften en kranten. In 1896 werd als onderdeel van het bedrijf een afdeling 'visuele educatie' opgericht, die, net als de uitgeverij, werd gebruikt om het secularisme in de Franse samenleving tegen te gaan. Deze afdeling verspreidde toverlantaarns, bioscoopprojectoren en de bijbehorende visuele beelden.

La Farce  -  De grap
Nog een serie lantaarnplaten van La Maison de la Bonne Presse. De afmetingen van de platen zijn 4 x 3.25 inches of 10 x 8 cm. De afbeeldingen zijn vierkant. De platen verschenen in een met de hand ingekleurde versie en een ongetinte versie. Exemplaren van beide versies worden hieronder getoond.

Adventures with wild beasts.
Avonturen met wilde beesten.
Een serie van twaalf toverlantaarnplaten gemaakt door Theobald & Co., Engeland.
1. An elephant party out in the jungle tiger hunting. 2. A somewhat curious picture of a shipwrecked tiger. 3. Wild Boar and Tiger Hunting in the Indian Jungle.
4. Attacked by an Elephant. 5. Tiger carrying off Wild Deer. 6. A bullock wagon has come upon the lair of a lion and his family.
7. A terrific fight between two rival lions. 8. A party of natives coming down the railway line with a trolly. 9. Horseman attacked by an Hippopotamus.
10. Hunting the Deer. 11. Tiger attacking a Bullock. 12. Natives attacked by a Boa Constrictor.

Brains will tell.
Gebruik je verstand.
Serie van twaalf toverlantaarnplaten van een onbekende fabrikant.
He, daar ligt een lekkere appel. Die pak ik! Laat me het eens zo proberen.
Dat lukt niet! Even nadenken! Wat dacht je daar van? Ha! Niets beter dan het verstand.

Artist in the country - De artiest op het platteland.
Een komische serie van 6 lantaarnplaten van een onbekende fabrikant. 8,2 x 8,2 cm.
1. 2. He selects his objects. 3.
4. He goes to get ..... 5. 6. DespairEnkelvoudige schuifplaat. Tekst op een etiket: PHOTOGRAPHIC COMIC SLIPPING SLIDE No 1., en op een kleiner etiket: 1. Sick horse (Greatly in need of a drink) (1. Ziek paard dat nodig wat moet drinken). Een merkteken op het vaste glas laat de naam van de maker zien: W A W, en nogmaals het nummer.
 


 


Langwerpige glazen toverlantaarnplaat met een grappig verhaaltje. Twee clowns ontmoeten een woeste leeuw. Ze vermommen zich als een reuzenslang en daarmee slagen ze er in de leeuw te verjagen. Afmetingen plaat 17,5 x 5 cm.
 
Meer dierenverhalen....
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2024 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 07-02-2024.
      Naar bovenrand pagina......  Next page.....