Homepage 'de Luikerwaal'

Deel 1.
Een bonte verzameling grappige verhalen verteld op toverlantaarnplaten.

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10
  deel 11 deel 12 deel 13 deel 14 deel 15 deel 16 deel 17 deel 18 deel 19 deel 20


 

Wat is grappig? Wat is humor? Wanneer we de sets oude toverlantaarnplaten bestuderen krijgen we soms de indruk dat onze voorouders een heel ander gevoel voor humor moeten hebben gehad als wij. Veel series lantaarnplaatjes waar men toentertijd naar alle waarschijnlijkheid onbedaarlijk om gelachen heeft, roepen bij ons nauwelijks een glimlach op. Soms ontgaat ons zelfs totaal wat er nu zo grappig aan is of we vinden het verhaal wel heel ver gezocht. Welke dominee zou nou ooit op het idee komen om de ijzeren pot die hij gekregen heeft op zijn hoofd te zetten tijdens zijn wandeling? O ja, wij vinden ze ook nog leuk, maar dat is vaak meer een soort gevoel van vertedering.... Goh... dat die mensen daar vroeger zo om konden lachen!

Soms moeten we iets van de achtergronden weten om te kunnen begrijpen wat de grap is. De afloop van het zeer bekende verhaal van De Tijger en de Regenton - na verloop van een jaar lopen alle tijgers rond met een regenton aan hun staart - is volkomen krankzinnig en onverklaarbaar wanneer we niet weten dat dit een parodie is op Darwin's Evolutie Theorie.

Doet er niet toe. De platen en plaatjes zijn meestal ontzettend leuk om te zien en daar gaat het toch in de eerste plaats om?!
 


 
The Baker and the Tarred Fence.
De bakker en de geteerde schutting.
Een grappig verhaal verteld in 12 toverlantaarnplaten uitgebracht door Theobald & Co, Engeland.

The Doctors Boy and the Whitewasher
De jongen van de dokter en de witkalker
Een verhaal dat sterk lijkt op het bovenstaande, eveneens gemaakt door Theobald & Co.

A Country Courtship
Een landelijke hofmakerij


Een serie lantaarnplaten met een grappig verhaal op het thema 'Twee honden vechten om een been, de derde loopt er snel mee heen.'

Dit is deel 601 van de Junior Lecturers Series.
Twee heren doen hun uiterste best in de gunst te komen bij juffrouw Carolien. Niets aan de hand nog. Maar dan..... een plotselinge windvlaag, en daar gaat het hoedje van de juffrouw de lucht in. De heren reageren onmiddellijk. In hun ijver schatten zij de breedte van de sloot verkeerd in en.... plons. Waar is het hoedje gebleven? Een grazende koe heeft het op haar horens gekregen.

De juffrouw kan het niet meer aanzien en wendt bedroeft haar gezicht af. Heeft zij deernis met de beide mannen die voor haar in het water zijn gesprongen? Neen, het is het hoedje dat haar zorgen baart. Zal zij het ooit nog terugzien? Het is haar ontgaan dat er ondertussen aan de overzijde een redder in de nood is gearriveerd.

De charmante jongeman bedient zich van een truc: met zijn parasol verjaagt hij de koe. Nadat hij nog wel even snel het hoedje van de horens heeft gegrist natuurlijk. Juffrouw Carolien kijkt verrast op wanneer zij de man hoort roepen. Daar is haar hoedje en.... o, wat een knappe jonge man! Met een gracieus gebaar overhandigt de man haar het dierbare hoedje. Zij wenden zich af van het stuitende tafereel van de twee mannen in de sloot, die nog steeds verwoed proberen op de wal te krabbelen. Het geluk lacht het jonge paar toe. Die twee mannen.... daarvan heeft nooit meer iemand iets vernomen.
 


The Boy and The Baker.
De kwajongen en de bakker.
Een serie van vier zwart/wit platen van de fabrikant York and Sons. De teksten staan op de zijkant van de plaat.

Een jongen koopt een brood en ontdekt dat hij geen geld heeft.
De bakker zegt "Dan heb je minder om met je mee te dragen".
De jongen pakt het brood en vertrekt.
Buiten zegt de jongen "En jij hebt minder om te tellen!".
Een gekleurde versie van dezelfde set.

Deze versie werd eveneens gemaakt door York and Son, een van de beste Engelse fabrikanten van lantaarnplaten.

Jones's Going to Church.
De Familie Jansen gaat naar de kerk.
Deze gekleurde set toverlantaarnplaten is getiteld "Jones's Going to Church" en werd gemaakt door "Wood, late Abraham, Liverpool". Elke plaat is voorzien van een nummer van 1 t/m 6. De platen vertellen het verhaal van een familie die, netjes gekleed in hun zondagse kleding, op pad gaat om de kerkdienst bij te wonen. Moeder, vader, zoon en twee tweelingdochters. Onderweg stuiten zij op een sloot waar de jongen al overheen gesprongen is. De jongen pakt een grote steen en gooit die in het water zodat de anderen er overheen kunnen stappen. Maar ojee, de familie wordt hierbij drijfnat. De boze vader gaat nog achter zijn zoon aan en het eindigt er mee dat de hele familie rechtsomkeert maakt en terug gaat naar huis. De platen zijn 8,2 cm in het vierkant.

 
The Artist and the Musician.
De schilder en de musicus.

Een set van 12 standaard glazen toverlantaarnplaten van 3,25 inches in het vierkant (8,2 x 8,2 cm) gemaakt door Theobald & Co. omstreeks 1900.
Mr McDaub was busily engaged on a picture Closing his eyes he was soon lost in dreamland In the adjoining room lived the celebrated musician, Signor Tempestuoso
McDaub is suddenly awakened by what seemed to be a loud crash Mr McDaub is now full of dire displeasure The walls between the two rooms were but lath and plaster
The squirt is applied to the cavity made in the wall  And now the hilarity of the artist is almost more than he can bear  Meanwhile let us take a glance into the other room 
Vowing vengeance, he proceeds to attempt to make matters even He creeps cautiously upstairs and bursts suddenly in The tumult is fierce and strong

The Sledge.
De Slee.
Vier ondeugende jongens stelen een paard wanneer de eigenaar niet thuis is, bouwen een slee en maken daarmee een tochtje dat onfortuinlijk eindigt.

De platen zijn 8,2 cm in het vierkant.

De fabrikant in onbekend. Een handelsmerk in de linkerbovenhoek bevat de initialen USS of SUS of SSU.
 
     

A TOPSY TURVY TEA PARTY.
Een feestje dat alles op z'n kop zet.


Gemaakt door Bamforth en verkocht door J. Luzars. Afm.: 8,2 x 8,2 cm.

Dit is een stel zogenaamde rampenplaten: twee lantaarnplaten die een kort komisch verhaaltje vertellen waarvan de afloop vrijwel altijd rampzalig is.

The Unlucky Present.

 Een ongelukkig cadeautje.
Set van 6 toverlantaarnplaten.
Afm. 3,25" x 3,25" (8,2 x 8,2 cm). De fabrikant is Albert Pumphrey.
1. The Minister Covets An Iron Pot
De dominee begeert een ijzeren pot.
2. The Pot Obtained
Hij kreeg de pot.
3. Conveniently Carried
Gemakkelijk meegedragen.
4. The Disaster
De ramp.
5. A Friend In Need
In de nood leert men zijn vrienden kennen.
 
6. Meditation
De overdenking.
Handy Andy (Handige Andy).

De set met twaalf lantaarnplaten werd gemaakt door Theobald & Co. rond 1900. De afmetingen zijn de standaard maten 3,25" x 3,25" (8,2 x 8,2 cm).
Andy offers to share the horse's back with a friend.
Andy biedt zijn vriend aan mee te rijden op het paard.
Andy's mother added to her income by selling her little stock of hay to the Miller.
Andy's moeder verdient er wat bij door wat hooi te verkopen aan de molenaar.
Andy threw the jug and all out of the window.
Andy greep de kruik en gooide haar uit het raam.
Andy had charge of the iced soda water.
Andy spoot het ijskoude sodawater over de tafel.
 
Handy Andy was sent to the Post Office for letters for his master.
Handy Andy werd naar het postkantoor gestuurd om de brieven voor zijn meester op te halen.
Andy proceeded to the chemists and put down his packet on the counter.
Andy liep door naar de drogist en legde zijn pakket op de toonbank.
The combattants were face to face, and the word to fire was given.
De duellerende stonden tegenover elkaar en het startsein werd gegeven.
Handy poured a pint of stout into the cornopean.
Handy goot een pint bier leeg in de jachthoorn.
At a given point the cornopean player was ordered to commence.
Op een gegeven moment kreeg de jachthoornspeler opdracht te beginnen.
Andy serves the Oysters.
Andy dient de Oesters op.
Andy accidentally fell into the huge pan of fat.
Andy viel per ongeluk in de enorme pan met vet.
Bottle after bottle does he open and pour the fizzing content into the tub.
Hij giet de ene fles met het bruisende vocht na de andere leeg  in de tobbe.
 
The Judge and his Asses. (De rechter en zijn ezels).
THE JUDGE AND HIS ASSES (De rechter met zijn ezels). Wanneer de bedienden van de rechter zijn draagstoel niet meer kunnen dragen vanwege overmatig drankgebruik nemen twee echte ezels hun taak over.
Beetje vreemd dat in de titelplaat de 'point' van de grap al weggegeven wordt.
1. Intro with Title.
2. The halfway house had tempted them as it has tempted other men.
3. And very soon the judge finds out what followed after too much stout.
4. So on they went with awkward gait until you see their shocking fate.
5. The judge you see was now in luck, and he with Jim a bargain struck.
6. The plan worked well as you now see, what followed after all their spree.
1. Titelplaat.
2. De dragers dronken onderweg een pint en wat toen volgde snapt een kind.
3. Het bier zakt naar je benen toe, dat sjouwen maakt je dan al snel te moe.
4. De mannen sjokten, stopten, gingen weer, maar vielen toch uiteindelijk neer.
5. De rechter had nog veel geluk en sloot een dealtje met boer Tuk.
6. Dat was verstandig, want je ziet... de echte ezels drinken niet.
 
Meer grappige verhalen.......

 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... 1997-2023 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 13-10-2023.
 Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......