Homepage 'de Luikerwaal'

Deel 4.
Een bonte verzameling grappige verhalen verteld op toverlantaarnplaten.

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10
  deel 11 deel 12 deel 13 deel 14 deel 15 deel 16 deel 17 deel 18 deel 19 deel 20

The Fatal Sausages.
(De noodlottige worstjes)
Een set van tien lantaarnplaten gemaakt door Bamforth & Co, Engeland.
1. Parson Accepts a Perquisite. 2. Dog Smells the Perquisite. 3. Parson Feels Uneasy.
4. They Kick the Dog Away. 5. Parson More Composed. 6. Parson Again Disturbed.
7. He Kicks. 8. An Explanation. 9. He Finds Out the Mistake.
Dominee Mildman werd veel gevraagd, niet alleen voor het preken maar ook voor huwelijken en begrafenissen. Onlangs zadelde hij zijn ezel en reed naar de plek waar hij een begrafenisdienst zou gaan leiden. Toen hij het huis van een weduwe passeerde gaf zij hem een paar pond worstjes en de predikant stak dit cadeautje dankbaar in zijn broekzak.
Terwijl ze bij het graf stonden werd een grote hond aangetrokken door de geur van het verse vlees en die bleef maar steeds aan hem snuiven.
Na de begrafenis gingen ze allemaal de kerk binnen en één van hen gaf de hond een wrede schop, waarna het beest jankend wegrende.
Toen de dominee op de preekstoel stond wilde de koster hem een papiertje geven. De predikant dacht dat de hond weer ongezien binnen was gekomen en gaf een venijnige schop naar achter, waarmee hij de oude man zodanig raakte dat hij van het trapje op de vloer viel. De toeschouwers reageerden geschokt.
De dominee probeerde de gemeente uit te leggen wat er gebeurd was: Deze oude hond - daarbij wees hij naar achteren naar de koster zonder die kant op te kijken - heeft me al gevolgd sinds ik van mijn ezel stapte. De koster was natuurlijk verbijsterd over het onverklaarbare gedrag van zijn dominee. Opeens overzag de geestelijke de hele situatie en moest er even bij gaan zitten en wat drinken om bij te komen van de verwarring.
 
10. Parson Feels Unwell.
 
The Fatal Sausage Machine
(De noodlottige worstjesmachine)

Een serie van 7 lantaarnplaten gemaakt door Bamforth & Co, Engeland.

Tijdens een demonstratie van een worstjesmachine komt een van de aanwezigen in de maalbak van het apparaat terecht. Zijn vrienden raken in paniek en proberen hem te redden, maar het is te laat. De ongelukkige man wordt helemaal fijngemalen en komt wat later als een berg worstjes uit de machine. Zijn vrienden vallen flauw van ellende.
1. A gentleman of scientific turn, / The wonder of his friends desired to earn
2. While from the little aperture below / The finished sausage soon begins to flow 3. And while they wait, they chat with interest keen, / Upon the merits of the new machine 4. That when the three at last chance to look round, / Their friend half through the sausage mill is found
5. They rush with eager steps to extricate -- / Too late, alas! -- their friend from his sad fate;
 
6. They rush with eager steps to extricate -- / Too late, alas! -- their friend from his sad fate;
 
7. 'Twould puzzle me their misery to paint, / But mercifully all the three now faint
 
Tribulations D'un Voyageur
De beproevingen van een reiziger
Een komische serie toverlantaarnplaten, uitgebracht door het Maison de la Bonne Presse, een Parijse uitgever van katholieke tijdschriften en kranten. In 1896 werd als onderdeel van het bedrijf een afdeling 'visuele educatie' opgericht, die, net als de uitgeverij, werd gebruikt om het secularisme in de Franse samenleving tegen te gaan. Deze afdeling verspreidde toverlantaarns, bioscoopprojectoren en de bijbehorende visuele beelden.

De afmetingen van de lantaarnplaten zijn 4 x 3.25 inches of 10 x 8 cm. De afbeeldingen zijn vierkant

A Sailor's Yarn.
Een sterk verhaal van een zeeman.
Een set van zes lantaarnplaten gemaakt door een onbekende fabrikant.

Not worth the pain.
Het is de pijn niet waard.
  No. 1. It was an apple on a tree
As round and tempting as could be.
No. 3. But still he tried, till down he fell
And scraped his arm and knee as well.
No. 4. 'T was waste of time - he'd tried an hour
'Twas certain to be very sour.
No. 5. Just one more trie, alas! no good.
'Twas out of reach, do what he would.
No. 6. Yet stay a happy thought, there's Neddy
Close by, as if to help him ready.
No. 7. He 's on his back, whoa! steady Ned
The apple's just above his head.
No. 8. 'T is his - it is n't - yes it is ---
Another inch the apple's his!
No. 9. But what is this - alas! too plain
The farmer's face, the farmer's cane.
Een set van negen vierkante toverlantaarnplaten van 8,2 x 8,2 cm, gemaakt door de vrij onbekende fabrikant G.M. Mason. De laatste plaat is gesigneerd 'H.C.(?) Joster'. Plaat nummer 2. ontbreekt, maar dit doet geen afbreuk aan het verhaal.

Mogelijke titel: Troubles of an Artist.
De problemen van een artiest.
Niet bekend wat de juiste titel is van deze set. De platen zijn van titels voorzien, maar de etiketten zijn beschadigd en de tekst is moeilijk te lezen.  1. He ... to sketch from nature. 2. He selects his subject. 3. Unreadable. 4. He goes to get .... 5. Unreadable. 6. Despair. 

Mogelijke titel: Walking on Stilts.
Steltlopen.
Eenvoudige maar grappige zwart/wit set van negen toverlantaarnplaten die laten zien hoe Sam probeert op stelten te lopen. Een aantal platen is voorzien van een leesbare tekst: 1. Sam prepares the mount.  2. A successful mount.  8. The stilts break.  9. Sam sat rubbing his face very ruefully.
 
A lively Snowball.
Een levendige sneeuwbal.

Een grappige set van twaalf vierkante toverlantaarnplaten gemaakt door Theobald & Co, Engeland, compleet met tekstblad.
 
Mischievous Tommy: or, a boy's troubles.
Ondeugende Tommy, of Een lastige jongen.

Set van 12 vierkante lantaarnplaten die het verhaal vertellen van een jongen die nogal wat problemen veroorzaakt. De set is vervaardigd door de Engelse fabrikant Theobald & Co.

 

1. I was trying to swing from one to the other. 2. I had seized the blacking bottle in a mistake. 3. The first gentleman who tasted it jumped up.
4. He fell with a fearful crash through one of the cucumber frames. 5. The moment they saw baby they said the most dreadful things. 6. There was the dog tugging away on one side and Sammy the other.
7. The chemicals made her cheeks all black and would not come off. 8. They grunted and snarled and rolled in the mud. 9. I rushed into the room to see the two girls fainting.
10. The cloth was pulled over and wine and fruit falling all over the place.
 
11. Aunt dancing about with one of the largest of the crabs hanging on to her finger.
 
12. She read it and fainted right away.
 

 

Meer grappige verhalen.....

 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2024 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 09-02-2024.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......