Homepage 'de Luikerwaal'

Deel 11.
Een bonte verzameling grappige verhalen verteld op toverlantaarnplaten.

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10
  deel 11 deel 12 deel 13 deel 14 deel 15 deel 16 deel 17 deel 18 deel 19 deel 20

Photographing the baby
Een foto van de baby.

Een serie lantaarnplaten met de bijbehorende teksten afgedrukt op de platen. De afmetingen zijn 8,2 x 8,2 cm. De fabrikant is onbekend.
Mama, papa, grootmoeder en tante Soek brachten de baby weg voor een leuk kiekje. Professor Hypo liet de baby poseren op een stoel en zij zat netjes stil en lachte.
'Ik ben zover, maar wat is dat nu?' roept de geschrokken fotograaf wanneer de baby met een vreugdevolle kreet haar favoriete pop ontwaart. Die werd omhoog gehouden door papa, die idioot, 'om haar wat te plezieren', maar nu zal zij, tenzij zij die pop krijgt, niet meer rustig worden.
Wanneer het mama niet lukt de baby te kalmeren doet tante Soek een poging. Maar baby wil haar pop en de artiest wil het liefste dood. Want hij weet dat oma alles nog erger zal maken en als de schurk in een toneelstuk slaakt hij een onderdrukte vloek.
Want hij weet nu dat ze nu vrolijk zullen gaat rondhuppelen en zich zullen gedragen als wilden met dezelfde effecten op fotograaf en kind. 'Het is wel duidelijk,' roept mama uit, 'dat deze persoon niet om kinderen geeft. We komen hier nooit meer' 'Dat is je geraden ook' schreeuwt Hypo.

De tuinslang.
De klassieke grap met de tuinslang.
Vier langwerpige toverlantaarnplaten, formaat 22 x 7 cm, van een waarschijnlijk Franse fabrikant. De laatste plaat is gesigneerd, maar helaas onleesbaar.
 
The Rope Trick
De truc met een touw.Deze serie, bestaande uit 9 platen, werd gemaakt door York & Son, London, maar de platen zijn beplakt met etiketten van de fabrikant W.C. Hughes uit Londen.
Ze zijn gemaakt naar een gedicht van F. Grove Palmer, ‘The rope trick’. Een arme zwerver zoekt een manier om de kost en onderdak te verdienen. Hij laat zich inbinden met een touw door een zeeman en wordt zo afgevoerd door een politieagent die hem naar de plek brengt waar hij kost en onderdak zal vinden.
  1. The resolve to obtain food and lodging
2. The challenge 3. The acceptor
4. Accepted 5. Bound Prentice
6. A final tug 7. Safe bind
8. Safe find
 
9. Food and logging achieved
 
The amateur photographer
De amateurfotograaf

Een serie van vijf vierkante lantaarnplaten van Bamforth & Co., Engeland.

De fotograaf wordt lastig gevallen door een tweetal kwajongens.
  1. And so his camera he pitched before a lovely view 2. One by his tender ear he took, and slapped his dirty face
3. And so he covered up once more himself from head to waist
 
4. And so each took with ready fist an end so loose and lax
 
5. And then they danced about with glee, as they his antics saw
 
Weather Prospects
De weersverwachting.

Een serie van zes zwart/witte toverlantaarnplaten gemaakt door de Engelse fabrikant York & Son naar illustraties uit het tijdschrift Punch.

1. Tamelijk fris -- Bewolkt en koud, maar dreigend
2. De barometer (glass) stijgt -- Een licht briesje, met enkele buien
3. De barometer daalt-- Stormachtig, met veel regen
4. Zeer zwoel -- Elektrische storingen van het haar
5. Een sterke storm ging toen liggen
6. Saai, met duidelijke depressie. Koel en gunstig
1. Rather fresh -- Cloudy and cold, but threatening 2. Glass rising -- A light breeze, with some showers 3. Glass falling -- Stormy, with much rain
4. Very sultry -- Electrical disturbances of the Hair
 
5. A strong gale then settled
 
6. Dull, with marked depression. Cool and fair
 
Een boer biedt een aantal kinderen een ritje aan op zijn kar. Het wordt uiteindelijk niet echt een leuk ritje.

Een serie van 4 vierkante glazen lantaarnplaten gemaakt door een onbekende fabrikant.

Titbits

Een leuke serie toverlantaarnplaten waarin bestaande Engelstalige uitdrukkingen op een andere en grappiger manier geļnterpreteerd worden. Voorbeelden: A Selfish Fellow ( een egoļstische kerel) wordt een vis verkopende man; Taking a Day off (een dagje vrij nemen) wordt een kalenderblad afscheuren; Turning over a new Leaf (iets opnieuw gaan beginnen) wordt Een plantenblad omdraaien; A lady in waiting (een hofdame) wordt een vrouw die haar man opwacht die aan de boemel was.
De serie bestaat uit het ongewone aantal van veertien platen en de fabrikant is helaas onbekend.
Meer grappige verhalen....
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2023 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 05-08-2023.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......