Homepage 'de Luikerwaal'
Toverlantaarnplaten naar de beroemde verhalen van
Charles Dickens
INHOUD:
1. A Christmas Carol
2. Marley's Ghost
3. Gabriel Grub
4. Gretna Green / The Old Curiosity Shop / Cricket on the Hearth
5. Bob Sawyer's Party / The Parish Clerk (A Tale of True Love) / Scenes from 'Pickwick" / The death of Paul Dombey / Horatio Sparkins
6. Shooting experiences / Skating experiences / Little Em'ly
7. Dotheboys Hall / The Eatanswill Election / Bumbles Courtship / Dickens' character sketches
4

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10


Gretna Green

Een serie van 12 toverlantaarnplaten naar een kort verhaal van Charles Dickens, 'A precious couple on the road to Gretna Green'. De fabrikant is York & Son, Engeland.

Het Schotse dorp Gretna Green is historisch bekend vanwege de vele huwelijken die er worden voltrokken. In het verleden waren dat vooral huwelijken waarbij de bruid geschaakt was, al of niet tegen haar zin. Er worden nu nog ruim 5000 huwelijken per jaar gesloten, wat gelijkstaat aan één op de zes in Schotland gesloten huwelijken.
Gretna Green heeft door de jaren heen de verbeelding van auteurs geprikkeld. Charles Dickens, Jane Austen en Agatha Christie hebben allemaal over dit pittoreske dorp geschreven.
1. Cobbs, he says, I likes you 2. Say you love me to distraction
3. The young gentleman gets out and hands the lady out 4. Harry drying the eyes of Miss Norah
5. They are seven deep at the keyhole 6. Harry on the window seat supporting Norah in his arms
7. They embrace before retiring to their apartments 8. In the Lovers' Walk
9. We are much indebted to you, ma'am 10. He gently strokes his little shoulder
11. Pray, dear papa, may I kiss Norah before I go 12. The father lifts the child up to the pillow

The Old Curiosity Shop:
the wanderings of Little Nell and her grandfather.

The Old Curiosity Shop is een van de twee romans die Charles Dickens van 1840 tot 1841 samen met wat korte verhalen publiceerde in zijn wekelijkse serie Master Humphrey's Clock. Zij was zo populair dat New Yorkse lezers de werf bestormden toen het schip met de laatste aflevering arriveerde. De Old Curiosity Shop werd in 1841 in boekvorm gedrukt.
De plot volgt het leven van Nell Trent en haar grootvader, beiden bewoners van The Old Curiosity Shop in Londen.

In onderstaande serie wordt een rol gespeeld door Frederick York (plaat 23). 
 De set met de ronde afbeeldingen heeft etiketten met de teksten 'Old Curiosity Shop' en 'From Life Copyright". De set met de vierkante afbeeldingen heeft een etiket met de tekst 'Curiosity Shop - Copyright.' en een driehoekig etiketje met het handelsmerk van York & Son, London. Beide sets hebben een rond etiketje met een volgnummer. De afbeeldingen zijn op beide sets gelijk; bij de ronde vallen uiteraard de beeldgedeelten in de hoeken weg.
Misschien is de 'ronde' set een heruitgave nadat Newton het bedrijf van York & Son heeft overgenomen.
Onderstaande serie platen is samengesteld uit twee sets.
 
Cricket on the Hearth.
De Krekel bij het haardvuur.


Deze serie van 24 vierkante lantaarnplaten met de afmetingen 8,3 x 8,3 cm werd geproduceerd door een onduidelijke fabrikant. De meeste afbeeldingen zijn afgesneden tot een langwerpig formaat. Een etiket is in de linker bovenhoek geplakt met het adres van de fabrikant. De titel van de serie en de tekst van de plaat zijn met de hand op de lantaarnplaat geschreven.

Een soortgelijke serie met dezelfde afbeeldingen werd in 1890 geproduceerd door York & Son, Engeland. Hier zijn alle afbeeldingen echter vierkant met afgeronde hoeken. De onder- en bovenkant van de afbeeldingen lijken er op gemaakt om te worden afgesneden zonder dat er belangrijke details verloren gaan; zie bijvoorbeeld de platen 15 en 24.

 

1. She sat down before the kettle. 2. Oh, goodness, John! what a state you're in. 3. The Stranger saluted the Carrier's wife.
4. He turned to shut the door. 5. Dot uttered a loud, sharp, sudden cry. 6. Caleb and Bertha were at work together.
7. I can't afford to sing, said Tackleton. 8. The repast was set forth on the board. 9. The Blind Girl held her by both hands.
10. In one stride he was at the window. 11. They moved slowly towards the door. 12. The Carrier sat down by his fireside.
13. Nothing but her clasped hands on brow and head. 14. The Cricket on the Hearth in fairy shape. 15. Fairies came trooping forth.
16. She sat plying her needle before the fire. 17. Rocking her little baby in its cradle. 18. They showed her with the Blind Girl.
19. If you please I can't make nobody hear. 20. The Blind Girl threw herself before him. 21. Dot ran up to Caleb.
22. 'This is my wife,' said Edward. 23. A high feast at the Peerybingle's. 24. There was a dance in the evening.
"The Cricket on the Hearth. A Fairy Tale of Home" is een novelle van Charles Dickens, geschreven in 1845. Het boek was een enorm commercieel succes en er werd al snel een tweede druk uitgegeven.
Het is de derde van Dickens' vijf kerstboeken, de andere zijn ''A Christmas Carol'' (1843), ''The Chimes'' (1844), ''The Battle of Life'' (1846), and ''The Haunted Man'' (1847).

Het huwelijk van John and Dot Peerybingle wordt bedreigd doordat zij veel verschillen in leeftijd. Bezorgd dat de veel jongere Dot hem ontrouw zou kunnen zijn, raadpleegt John de Krekel bij het Haardvuur, waarvan Dot hem heeft verteld dat diens getsjirp geluk brengt. De krekel verzekert John dat alles goed gaat komen. Uiteindelijk worden misverstanden opgeruimd en het geluk van het paar is weer hersteld.
 
  Meer Dickens......
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2023 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 12-08-2023.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......  Volgende pagina.....