Homepage 'de Luikerwaal'
Toverlantaarnplaten naar de beroemde verhalen van
Charles Dickens
INHOUD:
1. A Christmas Carol
2. Marley's Ghost
3. Gabriel Grub
4. Gretna Green / The Old Curiosity Shop / Cricket on the Hearth
5. Bob Sawyer's Party / The Parish Clerk (A Tale of True Love) / Scenes from 'Pickwick" / The death of Paul Dombey / Horatio Sparkins
6. Shooting experiences / Skating experiences / Dickens' character sketches
6

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10


Shooting experiences
Belevenissen tijdens het jagen

Een serie van 10 vierkante lantaarnplaten naar een verhaal van Charles Dickens gemaakt door York & Son.
1. Pulled up by a gate at the roadside 2. Sam Weller apprehends danger from mr Winkle
3. Mr. Pickwick in a barrow bringing up the rear 4. I know that gun of Tupman's is not safe
5. Like a couple of privates at a royal funeral 6. What's the matter with the dog's legs?
7. Mr. Winkle starts back as if he had been shot 8. Bravo, you fires that time at all events
9. It goes off of its own accord
 
10. Tupman - you singled out that particular bird
 
Skating experiences
Belevenissen tijdens het schaatsen

Een serie van 18 vierkante lantaarnplaten naar een verhaal van Charles Dickens gemaakt door York & Son.
 
1. What say you to an hour on the ice?' 2. Old Wardle led the way to a large piece of ice 3. Mr Bob Sawyer describes circles with his left leg
4. Mr Winkle forcing a gimlet in the soles of his feet 5. Mr Winkle was raised to his feet 6. A frantic desire to throw his feet in the air
7. Mr Winkle stooping forward, his body doubled up 8. With a loud crash they both fell down 9. Sam assisted him to rise
10. 'You're an imposter, sir' 11. Away went the good-tempered fellow down the slide 12. Mr Pickwick went slowly down the slide
13. Mr Snodgrass and Winkle grasped each other's hand 14. Mr Tupman ran, screaming 'Fire' with all his might 15. Disclosed the features and spectacles of Mr Pickwick
16. A vast quantity of splashing and cracking and struggling 17. 'Let me wrap this shawl round you, Mr Pickwick' 18. Skimming over the ground without any defined purpose
 
Dickens' character sketches

Er zijn meerdere series met afbeeldingen van Dickens' karakters uitgebracht en het is moeilijk vast te stellen tot welke serie de onderstaande lantaarnplaten behoren.
Een flink aantal van deze lantaarnplaten is voorzien van een etiketje met de naam 'J Cooper Sands of de initialen 'J.C.S.'. Deze J.C. Sands was iemand die verscheidene lezingen over Dickens gaf en de auteur was van een gedramatiseerde versie van de 'Pickwick Papers', 'The Pickwickians', een toneelspel in drie aktes met aanwijzingen over de aankleding van het toneel, enz. Mogelijk heeft hij daarvoor deze lantaarnplaten gebruikt. Een exemplaar van het boek wordt bewaard in de universiteitsbibliotheek in Tilburg, Nederland.
Mr Pickwick enjoying cold punch Alfred Jingle Bill Sikes
Captain Cuttle Codlin The Game Chicken
The fat boy Job Trotter Major Bagstock
Mark Tapley Mr Micawber Dick Swiveller & the Marchioness
Sam Weller Sarah Gamp Tony Weller
Bob Sawyer Mr Micawber & David Mrs Jarley
     
Extra.

Lantaarnplaat met een afbeelding van Charles Dickens in zijn studeerkamer in Gadshill.


De plaat is voorzien van een driehoekig etiketje met de naam van de fabrikant, E. G. (Edward George) Wood, en is gemaakt rond 1890. De afmetingen zijn 8,2 x 8,2 cm.
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... 1997-2022 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 16-06-2022.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......