Homepage 'de Luikerwaal'
Toverlantaarnplaten naar de beroemde verhalen van
Charles Dickens
INHOUD:
1. A Christmas Carol
2. Marley's Ghost
3. Gabriel Grub
4. Gretna Green / The Old Curiosity Shop / Cricket on the Hearth
5. Bob Sawyer's Party / The Parish Clerk (A Tale of True Love) / Scenes from 'Pickwick" / The death of Paul Dombey / Horatio Sparkins
6. Shooting experiences / Skating experiences / Little Em'ly
7. Dotheboys Hall / The Eatanswill Election / Dickens' character sketches
7

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10


Dotheboys Hall, uit Nicolas Nickelby

Nicholas Nickleby of The Life and Adventures of Nicholas Nickleby is de derde roman van Dickens, oorspronkelijk gepubliceerd als een feuilleton van 1838 tot 1839. Het verhaal draait om het leven en de avonturen van Nicholas Nickleby, een jonge man die zijn moeder en zus moet onderhouden na zijn vader dood.
Nicholas' onaangename, haatdragende oom Ralph vindt voor Nicholas een laagbetaalde baan als assistent van Wackford Squeers, die werkt als schoolmeester in Dotheboys Hall in Yorkshire. Nicholas ontdekt dat Squeers ongewenste kinderen op zijn school opneemt en hen dwingt onder erbarmelijke omstandigheden te leven, waarbij hij het grootste deel van het geld dat hun ouders sturen voor hun onderhoud in eigen zak steekt. De lessen die Squeers leert, zijn ook verschrikkelijk, en onthullen zijn eigen gebrek aan opleiding.
 
1. 'This is twopenn'orth of Milk, is it Waiter?' 2. 'Number one may take a Drink' 3. 'Now, Nickleby, come tumble up, will you?'
4. 'There, this is our Shop, Nickleby!' 5. 'Here, you Smike, take away now, look sharp!' 6. Mr Squeers called up the first class
7. 'Mrs Squeers, my dear, will you take the money?' 8. He encountered the upturned face of Smike 9. Squeers caught the Boy firmly in his grip
10. 'Wretch! touch him at your peril' 11. Nicholas beat the Ruffian till he roared for mercy 12. 'Will you shake hands?'

The Eatanswill Election
De verkiezingen in Eatanswill

Een serie van zes lantaarnplaten gemaakt door York & Son, Engeland.
Het verhaal komt uit Dickens' 'The Pickwick Papers' en speelt zich af in een fictief kiesdistrict waar losbandige parlementsverkiezingen plaatsvinden. De naam Eatanswill is afgeleid uit de woorden 'eat' en 'swill' (eten en drinken). De kandidaten zijn de heer Fizkin en Samuel Slumkey.
 
1. 'Slumkey for ever!' echoed Mr Pickwick, taking off his hat 2. 'Well, Sam,' said Mr Pickwick
3. His coach was upset at that 'ere wery spot 4. There was a grand band of trumpets, bassoons and drums
5. Six children in arms that you're to pat on the head 6. 'Whiffin proclaims silence'
 
Dickens' character sketches

Er zijn meerdere series met afbeeldingen van Dickens' karakters uitgebracht en het is moeilijk vast te stellen tot welke serie de onderstaande lantaarnplaten behoren.
Een flink aantal van deze lantaarnplaten is voorzien van een etiketje met de naam 'J Cooper Sands of de initialen 'J.C.S.'. Deze J.C. Sands was iemand die verscheidene lezingen over Dickens gaf en de auteur was van een gedramatiseerde versie van de 'Pickwick Papers', 'The Pickwickians', een toneelspel in drie aktes met aanwijzingen over de aankleding van het toneel, enz. Mogelijk heeft hij daarvoor deze lantaarnplaten gebruikt. Een exemplaar van het boek wordt bewaard in de universiteitsbibliotheek in Tilburg, Nederland.
 
Mr Pickwick enjoying cold punch Alfred Jingle Bill Sikes
Captain Cuttle Codlin The Game Chicken
The fat boy Job Trotter Major Bagstock
Mark Tapley Mr Micawber Dick Swiveller & the Marchioness
Sam Weller Sarah Gamp Tony Weller
Bob Sawyer Mr Micawber & David Mrs Jarley
     
Extra.

Lantaarnplaat met een afbeelding van Charles Dickens in zijn studeerkamer in Gadshill.


De plaat is voorzien van een driehoekig etiketje met de naam van de fabrikant, E. G. (Edward George) Wood, en is gemaakt rond 1890. De afmetingen zijn 8,2 x 8,2 cm.
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... 1997-2023 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 12-03-2023.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......