Homepage 'de Luikerwaal' Racistische afbeeldingen op oude toverlantaarnplaten?
deel 6.
Dit artikel bevat woorden of afbeeldingen die racistisch of op een andere manier kwetsend zouden kunnen zijn. Zij zijn hier opgenomen als een historische weergave van een heel andere tijd met heel andere normen en waarden, en betekenen beslist niet dat de webmaster/auteur van deze website zulke ideeën en beweringen ondersteunt.
Zij laten de rol zien die niet-westerse personen vaak speelden in verhalen op de oude toverlantaarnplaten en hoe zij daarop werden afgebeeld.

By the skin of his theeth.
Een set van vier vierkante toverlantaarnplaten gemaakt door een onbekende fabrikant.

'Met de huid van mijn tanden' is een zin uit de Bijbel. In Job 19:20 zegt de Bijbel: 'Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees; en ik ben ontkomen met de huid mijner tanden'. In moderne tijden wordt 'met de huid van ... tanden' gebruikt om een situatie te beschrijven waaruit men ternauwernood is ontsnapt.

 
The Heathen Chinese - De heidense Chinees.
Niet alleen zwarte mensen werden soms afgebeeld op een onaantrekkelijke manier. Deze set, die gemaakt is door een onbekende fabrikant, laat een Chinese valsspeler zien die daarna door iedereen in de kroeg wordt afgestraft.
En hier is een langwerpige toverlantaarnplaat gemaakt door de Gebrüder Bing Nürnberg (G.B.N.) als # 11 uit een set van twaalf.
 

 
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2020 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 08-08-2020.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......