Homepage 'de Luikerwaal' Racistische afbeeldingen op oude toverlantaarnplaten?
deel 6.

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10

Dit artikel bevat woorden of afbeeldingen die racistisch of op een andere manier kwetsend zouden kunnen zijn. Zij zijn hier opgenomen als een historische weergave van een heel andere tijd met heel andere normen en waarden, en betekenen beslist niet dat de webmaster/auteur van deze website zulke ideeën en beweringen ondersteunt.
Zij laten de rol zien die niet-westerse personen vaak speelden in verhalen op de oude toverlantaarnplaten en hoe zij daarop werden afgebeeld.

By the skin of his theeth.
Een set van vier vierkante toverlantaarnplaten gemaakt door een onbekende fabrikant.

'Met de huid van mijn tanden' is een zin uit de Bijbel. In Job 19:20 zegt de Bijbel: 'Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees; en ik ben ontkomen met de huid mijner tanden'. In moderne tijden wordt 'met de huid van ... tanden' gebruikt om een situatie te beschrijven waaruit men ternauwernood is ontsnapt.
   


Vierkante toverlantaarnplaat uit een serie 'Shadows' (Schaduwen), genummerd #2. We zien een huisvrouw of dienstbode wier schaduw op de muur lijkt op de afbeelding van een slaaf. Gesigneerd CMB.
Afmetingen van de plaat: 8,2 x 8,2 cm.De afmetingen van deze enkelvoudige hefboomplaat zijn 17,5 x 10 cm, de doorsnede van de afbeelding is ongeveer 6,5 cm.
Nanny met een ondeugend kind.  Het kind trekt aan Nanny's halsdoek om haar voorover te laten buigen.
 


 
The Robbers.
De rovers.

Een set van 12 lantaarnplaten gemaakt door York & Son, Engeland, ca 1885.
Deze serie platen doet qua tekenstijl en het wrede verhaal sterk denken Wilhelm Bush, maar dit wij hebben dit (nog) niet kunnen vaststellen.


Helaas ontbreekt de  tweede plaat uit deze serie. Om het verhaal compleet te maken is hier een plaat uit een andere serie gebruikt.

 
1. Two robbers asking for charity at an old gentleman's house. 2. He regales them in a sumptuous manner.
3. He fills their bags with the broken victuals. 4. They return at night to break into the house.
5. They commence the attack. 6. The old man is quietly reading, and hears the noise.
7. He drops from the window to surprise them. 8. They have succeeded in getting their bodies partly through.
9. The old man comes very quietly round the corner. 10. He nails them securely to the wall.
11. He belabours them with his whip.
 
12. The robbers go home wiser, and, we hope, better men.
 
Twee inboorlingen worden opgegeten door een krokodil, maar slagen er gelukkig in zichzelf te bevrijden. Een zeer ongeloofwaardig verhaal, maar dat komt wel vaker voor in toverlantaarnland.
Een serie van 6 lantaarnplaten, ca 8,2 x 8,2 cm groot. Zij waren oorspronkelijk voorzien van zwart papieren maskers die door een vorige eigenaar verwijderd zijn, waarschijnlijk omdat zij teveel van de tekening afschermden. De eerste plaat laat zien hoe de plaat er uitzag met zo'n masker.
 

 
The Heathen Chinese - De heidense Chinees.
Niet alleen zwarte mensen werden soms afgebeeld op een onaantrekkelijke manier. Deze set, die gemaakt is door een onbekende fabrikant, laat een Chinese valsspeler zien die daarna door iedereen in de kroeg wordt afgestraft.
En hier is een langwerpige toverlantaarnplaat gemaakt door de Gebrüder Bing Nürnberg (G.B.N.) als # 11 uit een set van twaalf.
 

 
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2022 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 24-03-2022.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......