Homepage 'de Luikerwaal'
De drankbestrijding, deel 4.   
Ach Vaderlief, toe drink niet meer...

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10


The Foolish Topers.
De dwaze pimpelaars.
Een serie van twaalf getekende toverlantaarnplaten gemaakt door Optimus (vlgns etiketje in de linker bovenhoek).

The Drunkard's Wife.
De vrouw van de dronkaard.
Een serie van zes life model platen gemaakt door Bamforth & Co, Engeland naar een ballade van Mary Sewell, een Engelse dichteres en auteur van kinderboeken.
De hoofdrolspelers in dit verhaal zijn James Bamforth zelf als de dronkaard (plaat 1) en zijn vrouw Martha als de vrouw van de dronkaard (de platen 2, 3, 4 en 6).
Plaat 3 wordt nog een keer vertoond na plaat 4.
1. Oh, Edward! do not laugh, I pray.
O Edward, lach niet alsjeblieft.
2. But in a corner, dark and chill.
Maar in een hoekje, donker en koud.
3. But then began to tell her tale.
Maar toen begon ze haar verhaal te vertellen.
4. Our house stood in a bed of flowers.
3 (rpt). To this poor place we've come.
5. To get her father gin.
Ze ging drank halen voor haar vader.
6. Again, the woman heaved a groan.
De vrouw kreunde nogmaals luid.
4. Ons huis stond tussen de bloemen.   (nogmaals 3) Nu zijn we op deze arme plek beland. 
Who killed Tom Roper.
Wie heeft Tom Roper vermoord?
Een serie van twaalf toverlantaarnplaten met levende modellen gemaakt door Walter Tyler, Engeland, naar een song die gepubliceerd werd in 'Zions Trumpeter', een drankbestrijdingspublicatie die rond 1870 door Marvin W. Lutz werd uitgegeven. (Zie hieronder) Volgens deze publicatie is "Who killed Tom Roper?" een parodie op "Who killed Cock Robin?", een Engels kinderliedje dat dikwijls als een archetype van een moord in de wereldcultuur is gebruikt.
1. Introduction / Who killed Tom Roper? 2. Not I, said new Cider 3. 'Not I,' said Strong Ale.
4. 'Not I,' said Lager Beer. 5. 'Not I,' said Bourbon Whiskey. 6. 'Not I,' said Sparkling Old Champagne.
7. 'Not we,' said various other Wines. 8. 'Not I,' said Holland Gin. 9. 'Not I,' spoke up the Brandy strong.
10. 'Not I,' said Old Jamaica Rum. 11. Ha! Ha! laughed Old Prince Alcohol. 12. Text.


Lutz, Marvin W., "Zion's trumpeter" (1870).
Een sterk gelijkende serie toverlantaarnplaten naar het verhaal van Tom Roper is waarschijnlijk gemaakt door Bamforth & Co.

Het belangrijkste verschil:
De afbeeldingen van Tom zijn spiegelbeeldig in vergelijking met de afbeeldingen op de platen van Tyler; enkele afbeeldingen van de dranken zijn eveneens gespiegeld.

 

A Good Old Man - Een goede oude man.

Naar een kort verhaal van Mark Guy Pearse over een dorpsmid wiens leven veranderde door het lezen van een paar Bijbelteksten die hem op een wat vreemde manier werden toegespeeld, en later een leider werd in de drankbestrijdingsbeweging.
Een serie van 12 life model lantaarnplaten gemaakt door Bamforth & Co.
1. Intro with Title. 2. Here in the smithy you will find Edward hard at it. 3. He pulls away at the bellows.
4. Edward was brought up in a drunkard's home. 5. For some time he sat looking very sadly into the fire. 6. Holding it in the light of the fire he began to read it.
7. Burying his face in his hands he groaned in his misery. 8. He was going along the street when the words occurred to him. 9. He began his good work at home.
10. He helped to establish a Band of Hope. 11. He could see the procession passing. 12. I heard a sermon the other day that set me a thinking.
 
 
Deze drankbestrijdingsplaat waarschuwt de toeschouwers niet in de drank-(muizen)val te trappen van Temptation (de verleiding), Ruin (het verderf), Ailment (de kwalen) en Povertry (de armoede). De beginletters van deze woorden vormen het woord TRAP, Engels voor 'val".
 
Drankbestrijdingsplaat met een sarcastisch gedichtje:

Wat is het fijn dat er in dit Christelijke land altijd wel een kroeg in de buurt is en dat hier de Drank het land bestuurt.
 
Slaves of Drink - Slaven van de drank.

Een wat eigenaardige serie toverlantaarnplaten van de fabrikant Theobald & Co. De titels van de platen zijn onbekend.
Enkelvoudige schuifplaat waarop we zien hoe een dronken man in een ton wordt gekieperd. Dat gaat nog niet zo eenvoudig. Met een handvat wordt de glazen plaat met twee grote zwarte vlekken heen en weer geschoven, waardoor beurtelings een deel van de voorstelling wordt afgedekt.
  Meer drankbestrijding...
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2023 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 30-01-2023.
  Naar bovenrand pagina......