Homepage 'de Luikerwaal'
De drankbestrijding, deel 5.   
Ach Vaderlief, toe drink niet meer...

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10


Temperance Entertainment - Deel 3.

Aan het einde van de 19e eeuw bracht de Engelse fabrikant van toverlantaarnplaten York & Son een drietal omvangrijke sets lantaarnplaten uit met verhalen die betrekking hadden op het drankmisbruik, dat in die jaren een zeer groot sociaal probleem was. De drie delen met de toch wel wat merkwaardige titel 'Temperance Entertainment' bevatten elk ca 50 lantaarnplaten met daarin meerdere deelgroepen, gepresenteerd als een doorlopend genummerd geheel. Het hieronder afgebeelde Deel 3 bevat 6 aparte verhalen, afgewisseld door een aantal platen met de tekst van een christelijk lied.

Waarschijnlijk werden deze series verhalen vertoond op bijeenkomsten van de veelvuldig voorkomende verenigingen en andere organisaties die zich bezig hielden met de drankbestrijding. De verhalen kwamen in grote lijnen op hetzelfde neer: de man brengt het verdiende geld naar de kroeg, het gezin verkommert, de man komt, vaak door de bemiddeling van de drankbestrijding, tot inkeer en vindt weer werk en een betere levenswijze.
En ze leefden nog lang en gelukkig.

De aanwezigen werden aangemoedigd de liederen die op de tekstplaten werden getoond mee te zingen. Wellicht om te voorkomen dat zij halverwege in slaap zouden sukkelen.

Analoog aan deze sets bracht York ook een tweetal omvangrijke sets uit met lantaarnplaten voor kinderen met de titel 'Children's Entertainment'.
De voorstelling begon met een toespraak om het belang van deze bijeenkomst te benadrukken:

Dames en heren,

Ik hoef u niet te vertellen dat wij hier vanavond weer zijn om ons bezig te houden met het afschuwelijke drankprobleem. Hoe meer wij dat onderzoeken, hoe meer blijkt hoe verschrikkelijk het wel is. Maar wij moeten ons niet bang laten maken door de omvang ervan. Wanneer ieder van ons een kiezelsteentje zou slingeren naar de reus, dan zou deze dodelijke Goliath spoedig neervallen. Hebt u ooit bemerkt dat kinderen soms gefascineerd zijn door de capriolen van een dronken man? Toch is dit een droevig feit en ook één dat vol mogelijkheden is. Een vader zou de kracht kunnen vinden zijn vijand te overwinnen wanneer hij zou beseffen dat hij een voorbeeld geeft en dat zijn zoon dat later zal gaan opvolgen.

 
Helaas, geen plaatje beschikbaar.
Helaas, geen plaatje beschikbaar.
Helaas, geen plaatje beschikbaar.
     
Do I need to point the moral, my friends. Sign the pledge. Sign it tonight - and keep it !

Moet ik jullie nog wijzen op de moraal, vrienden? Teken de eed van onthouding en houd je eraan!

 

Nog meer.....
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2020 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 19-09-2020.
  Naar bovenrand pagina......