Homepage 'de Luikerwaal'
De drankbestrijding, deel 5.   
Ach Vaderlief, toe drink niet meer...

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10


Temperance Entertainment - Deel 3.

Aan het einde van de 19e eeuw bracht de Engelse fabrikant van toverlantaarnplaten York & Son een drietal omvangrijke sets lantaarnplaten uit met verhalen die betrekking hadden op het drankmisbruik, dat in die jaren een zeer groot sociaal probleem was. De drie delen met de toch wel wat merkwaardige titel 'Temperance Entertainment' bevatten elk ca 50 lantaarnplaten met daarin meerdere deelgroepen, gepresenteerd als een doorlopend genummerd geheel. Het hieronder afgebeelde Deel 3 bevat 6 aparte verhalen, afgewisseld door een aantal platen met de tekst van een christelijk lied.

Waarschijnlijk werden deze series verhalen vertoond op bijeenkomsten van de veelvuldig voorkomende verenigingen en andere organisaties die zich bezig hielden met de drankbestrijding. De verhalen kwamen in grote lijnen op hetzelfde neer: de man brengt het verdiende geld naar de kroeg, het gezin verkommert, de man komt, vaak door de bemiddeling van de drankbestrijding, tot inkeer en vindt weer werk en een betere levenswijze.
En ze leefden nog lang en gelukkig.

De aanwezigen werden aangemoedigd de liederen die op de tekstplaten werden getoond mee te zingen. Wellicht om te voorkomen dat zij halverwege in slaap zouden sukkelen.

Analoog aan deze sets bracht York ook een tweetal omvangrijke sets uit met lantaarnplaten voor kinderen met de titel 'Children's Entertainment'.
De voorstelling begon met een toespraak om het belang van deze bijeenkomst te benadrukken:

Dames en heren,

Ik hoef u niet te vertellen dat wij hier vanavond weer zijn om ons bezig te houden met het afschuwelijke drankprobleem. Hoe meer wij dat onderzoeken, hoe meer blijkt hoe verschrikkelijk het wel is. Maar wij moeten ons niet bang laten maken door de omvang ervan. Wanneer ieder van ons een kiezelsteentje zou slingeren naar de reus, dan zou deze dodelijke Goliath spoedig neervallen. Hebt u ooit bemerkt dat kinderen soms gefascineerd zijn door de capriolen van een dronken man? Toch is dit een droevig feit en ook één dat vol mogelijkheden is. Een vader zou de kracht kunnen vinden zijn vijand te overwinnen wanneer hij zou beseffen dat hij een voorbeeld geeft en dat zijn zoon dat later zal gaan opvolgen.

 
Helaas, geen plaatje beschikbaar.
Helaas, geen plaatje beschikbaar.
Helaas, geen plaatje beschikbaar.
     
Do I need to point the moral, my friends. Sign the pledge. Sign it tonight - and keep it !

Moet ik jullie nog wijzen op de moraal, vrienden? Teken de eed van onthouding en houd je eraan!

The Factory Chimney or The Little Badge of Blue.
1. Title. George stranded on the chimney top. 2. 'George, George. My husband'.
3. George shows calm ingenuity. 4. Safe at last.
Een serie van vier lantaarnplaten gemaakt door Alfred Pumphrey, Engeland, naar een gedicht van Joseph Malins.

Bij de bouw van een nieuwe fabriek wordt een van de arbeiders per ongeluk achter gelaten bovenop de hoge schoorsteen. De veiligheidsnetten zijn al weggehaald. Straks wordt het avond en dan nacht. Zal de man dat overleven? Konden ze maar een dik touw naar boven sturen.
Zijn vrouw roept hem van beneden toe: 'George, haal de kousen die ik voor jou gebreid heb uit elkaar en maak er een lange draad van. Laat die naar beneden zakken'. Dat lukt. Zij bevestigen een stevig koord aan het draadje en George trekt het omhoog. Dan maken de arbeiders een dik touw vast aan het koord dat George dan naar boven kan trekken. Hangend aan dit dikke touw komt hij veilig naar beneden. De rest van zijn leven draagt hij op zijn borst een stukje van het blauwe lint dat zijn leven gered heeft.

Dit gedicht is een verwijzing naar de blue ribbon badge, het symbool van de drankbestrijding in Noord Amerika in de 19e eeuw. Het blauwe lint werd gedragen door degenen die de belofte hadden afgelegd van onthouding van alcoholische dranken. Midden in de jaren 1880 hadden miljoenen mensen de belofte afgelegd en droegen daarna het blauwe lint. Het gedicht eindigt met:
The Scripture saith, The drunkard is as one alone at last,
In peril swaying on the top of some high vessel's mast:
But even such Love's skill can reach - and rescue from the grave;
The Ribbon Blue - divinely blest - will bring the means to save.
'Twill bring to hand the Temp'rance cord of Faith, Hope, Charity;
And then the Gospel rope attached ensures true liberty.
So the Gospel Temperance cause our hands and hearts we give;
And stand we true and wear the Blue as long as we shall live.
De Bijbel zegt: de dronkaard is als iemand die uiteindelijk alleen is,
Gevaarlijk zwaaiend bovenop de mast van een hoog schip:
Maar Liefde's vaardigheid kan hem bereiken en redden uit het graf;
The Ribbon Blue geeft, met Gods zegen, het middel om te redden.
Het brengt het koord van geloof, hoop en naastenliefde tot stand.
Het Evangeliekoord eraan geknoopt verzekert echte vrijheid.
Dat Evangelie zorgt ervoor dat wij met hart en onze handen geven;
Dus blijven wij trouw en dragen het Blauw zolang we zullen leven.

Een fraaie plaat die  waarschijnlijk uit een serie 'The Drunkard's progress and end' komt. Nummer 5, Rum instead of Reason.
De afmetingen van het houten frame zijn 18 x 10 cm, de diameter van de glazen plaat is 7,5 cm.


 
 
Nog meer onthouding.....
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2022 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 19-03-2022.
  Naar bovenrand pagina......