Homepage 'de Luikerwaal'
De drankbestrijding, deel 6.   
Ach Vaderlief, toe drink niet meer...

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10


Timothy Crab

Een serie van 16 life-model platen gemaakt door York & Son, Engeland, naar de ballade Timothy Crab uit Gordon Leage Ballads (1897).

In deze platen maakt het publiek de hele carrière van de dronkaard Crab en zijn ongelukkige familie mee, vanaf het moment waarop zijn dochter sterft in hun verwaarloosde kamer terwijl hij te dronken is om te begrijpen wat er gebeurt, een variatie op de afwezigheid van de vader in de kroeg, totdat hij wordt overreden de belofte te ondertekenen, en vervolgens met zijn zondagse hoed en jas naar buiten loopt, als herboren, met zelfs zijn kostuum 'enigszins overdreven omwille van het effect', van zijn 'gepolijste laarzen' tot de 'enorme bloem in zijn knoopsgat' .

Victorian Populair Ballad, Jacqueline Bratton.

Titels van de platen:

1. Their Eldest Girl, Eliza.
2. He was Tipsy when She Died.
3. Setting silent, a-staring at the Wall.
4. Then I Touched Her on the Shoulder.
5. She Sprang to Her Feet and Faced Me.
6. And that Poor Soul burst out Crying.
7. 'Now Jim,' I says, 'I've a Notion'.
8. And Jim, He Cracks His Pipe down.
9. 'You always come round Me, You do'
10. She looked like a Ghost for Whiteness.
11. We took Them in for Shelter.
12. He was waking from His Sleep.
13. Tim, Sign the Pledge.
14. And He lifted His Hand up to Mine.
15. You'd never have known his children.
16. They've got a nice large Garden.
 
Almost Lost
Bijna verloren.

Een vrij grote serie van 24 toverlantaarnplaten gemaakt door York & Son naar een gelijknamig drankbestrijdingsverhaal.  24 platen in zwart/wit, afmetingen 8,2 x 8,2 cm, rond 1907.
1. Introduction 2. With Rachel 3. Bonny
4. I've been thinking 5. 'Ta Ta, Daddy' 6. Gave her welcome
7. Knelt at bedside 8. When anyone called 9. Poured out a glass of beer
10. Soldier read a letter 11. You must 'Mission' at home 12. Rachel was wild with grief
13. My home is ruined 14. You needn't get excited 15. My mother's gone out
16. 'I do,' said the boy 17. Inside the porch 18. You hypocrite
19. Things were going badly 20. So much to tell each other 21. A poor drunken creature
22. 'Has this woman any relatives?' 23. 'Why have you forgiven me?' 24. The blessed homes of England

Little Davie, "that Child".
Een serie van 20 lantaarnplaten gemaakt door York & Son, Engeland.
Titels van de platen:

1. Davie imitating the town crier.
2. Mrs Grant unburdened her heart.
3. The betrothal.
4. I'm going to be a Band of Hope boy. *)
5. Tommy was introduced to Davie's father.
6. Two happy little fellows.
7. The Band of Hope meeting.
8. A gentleman gave an address.
9. He received into membership 5 boys and girls.
10. Davie could talk of nothing else.

 
11. Her husband often worked in his garden on Sunday.
12. The Sunday-school teacher herself arrived.
13. It was Saturday night.
14. Davie knelt to say his evening prayer.
15. He heard Davie's prayer.
16. Lawrence was busy in his garden.
17. Miss Thomas played and sang to them.
18. The service was a most impressive one.
19. 'Do you keep a pledge book here?'.
20. Telling her neighbours what total abstinence has done.
Helaas ontbreekt nog de eerste plaat van deze serie. Hierop zou Davie te zien zijn die de stadsomroeper nadoet.


De kerkdienst was zeer indrukwekkend.
(Detail van plaat 18)

 
*) The Band of Hope was een christelijke liefdadigheidsinstelling gevestigd in Londen, Engeland, die kinderen en jongeren voorlichtte over drugs- en alcoholmisbruik. Zij werd opgericht in 1855 en bestaat nu nog steeds als Hope UK.

'De belofte ondertekenen' was een van de vernieuwende kenmerken. De 'pledge' was een belofte om geen alcohol te drinken en miljoenen mensen hebben zich daarvoor aangemeld.

Er waren ook lezingen die werden geïllustreerd met een toverlantaarn, de technologische equivalent van de huidige PowerPoint-displays, en bekende persoonlijkheden werden uitgenodigd om op openbare bijeenkomsten te spreken.
 
A Band of Hope Wax Works.
Wassen beelden van de Band of Hope
Een serie van zeven lantaarnplaten waarvan helaas nr 5 ontbreekt. De fabrikant is York & Son, Londen.
1. John Barleycorn 2. A barmaid
3. A jolly good fellow 4. An honest working-man
Deze plaat ontbreekt helaas.
5. A working-man's wife 6. A masher
7. Enjoy himself Een plaat met etiketjes van de fabrikant en titel.
In Nederland was de 'Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik' actief.  Inzet was het bestrijden van het alcoholisme, dat werd veroorzaakt door de slechte sociale omstandigheden, een doel dat men wilde bereiken door opvoeding en ontwikkeling van het volk.

Hiertoe werden er regelmatig lezingen georganiseerd waarbij ook gebruik werd gemaakt van de toverlantaarn. Het hoofdbestuur stelde een projectielantaarn ter beschikking aan de afdelingen tegen vergoeding van een gedeelte van de kosten. En er ging altijd een amanuensis mee die dat ingewikkelde apparaat moest bedienen. In het lokaal waar de voorstelling zou plaatsvinden moest gas aanwezig zijn, voor de verlichting.

Meer over deze vereniging op 'De Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik'.

Zie ook 'Slechte gewoontes'.


 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2022 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 13-10-2022.
  Naar bovenrand pagina......