Homepage 'de Luikerwaal'

deel 3
Zomaar een heleboel
series toverlantaarnplaten met levende modellen.

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10


A Rill from the Town Pump.
10 vierkante lantaarnplaten gemaakt door Walter Tyler, Engeland ca 1890) met een vreemd verhaal over een nogal zelfingenomen waterpomp op een stadsplein die kan praten door zijn neus. Uit de bijgevoegde tekst (vert. uit Engels):
De titel van Stedelijke Schatbewaarder past goed bij mij, als bewaker van de beste schat die de stad bezit. De Opzichters van de Armen zouden mij voorzitter moeten maken, omdat ik met gulheid lever aan de paupers, zonder kosten voor de belastingbetaler. Ik sta aan het hoofd van de Brandweer en ben één van de geneesheren van de Gezondheidszorg. Als bewaker van de vrede zullen alle waterdrinkers mij als een Politieman beschouwen.
Ik vervul wat taken van de Gemeentesecretaris, door berichten kenbaar te maken aan het publiek, wanneer zij op mijn buik zijn geplakt. Kortom, ik ben de belangrijkste persoon van de gemeente en leg bovendien nog een bewonderenswaardig gedrag aan de dag ten opzichte van mijn medeambtenaren, vanwege de standvastige, rechtschapen, oprechte en onpartijdige uitvoering van mijn taken, en de standvastigheid waarmee ik altijd op mijn post blijf.
1. The Town Pump talking through its nose.
De waterpomp van de stad die praat door zijn neus.
 
2. I perform some of the duties of Town Clerk.
Ik voer ook wat taken van de Gemeentesecretaris uit.
3. A hot day gentlemen.
Een warme dag vandaag, heren.
4. Welcome, most rubicund sir.
Welkom, blozende meneer.
5. Who next?
Wie is de volgende?
6. This elderly gentleman.
Deze wat oudere heer.
7. What! he limps by without so much as thanking me.
Wat! Hij loopt me kreupel voorbij zonder mij even te bedanken.
8. Here comes a pretty young girl of my acquaintance.
Daar komt een leuk jong meisje dat ik ken.
9. There it is, full to the brim.
Voor elkaar. Die is tot aan de rand gevuld.
10. 'Success to the Town Pump'.
Succes voor de waterpomp.
 
The Old Curiosity Shop:
the wanderings of Little Nell and her grandfather.

The Old Curiosity Shop is een van de twee romans die Charles Dickens van 1840 tot 1841 samen met wat korte verhalen publiceerde in zijn wekelijkse serie Master Humphrey's Clock. Zij was zo populair dat New Yorkse lezers de werf bestormden toen het schip met de laatste aflevering arriveerde. De Old Curiosity Shop werd in 1841 in boekvorm gedrukt.
De plot volgt het leven van Nell Trent en haar grootvader, beiden bewoners van The Old Curiosity Shop in Londen.

In onderstaande serie wordt een rol gespeeld door Frederick York (plaat 23). 
 De set met de ronde afbeeldingen heeft etiketten met de teksten 'Old Curiosity Shop' en 'From Life Copyright". De set met de vierkante afbeeldingen heeft een etiket met de tekst 'Curiosity Shop - Copyright.' en een driehoekig etiketje met het handelsmerk van York & Son, London. Beide sets hebben een rond etiketje met een volgnummer. De afbeeldingen zijn op beide sets gelijk; bij de ronde vallen uiteraard de beeldgedeelten in de hoeken weg.
Misschien is de 'ronde' set een heruitgave nadat Newton het bedrijf van York & Son heeft overgenomen.
Onderstaande serie platen is samengesteld uit twee sets.
     
The signal box (Het spoorwachtershuisje).
Serie van zes lantaarnplaten met levende modellen gemaakt door York & Son, Londen, ca 1885.
Zoals dit meestal het geval was in die tijd werd deze serie zowel gepubliceerd in een goedkope zwart/wit versie als in een duurdere gekleurde versie. Hieronder de complete serie in zwart/wit en twee exemplaren uit de gekleurde versie.
1. I was on at the Box down yonder. 2. I kissed our Sleeping Child. 3. I lifted him up, and he kissed his little hand.
4. What shall I do? Oh, Heaven! 5. That voice, Oh, merciful Heaven! 'tis the Child's. 6. She leapt on the line and saved him.
Een prachtig toverlantaarnverhaal over plichtsbesef naar het verhaal van George R. Sims: 'In the signal box, a station master's story' over een spoorwachter die de verschrikkelijk moeilijke beslissing moet nemen of hij het leven moet redden van zijn zoontje dat op de spoorbaan speelt, of twee volgeladen exprestreinen moet stoppen die anders frontaal tegen elkaar zullen botsen. Hij koos uiteindelijk voor de tweede optie. Het liep gelukkig toch nog goed af: een dame sprong op de rails en greep het kind net op tijd, daarmee zijn leven reddend.
 
Ora pro nobis - Bid voor ons.
Een serie platen met levende modellen gemaakt door Bamforth & Co., ca 1895, naar "Ora Pro Nobis" (1889), een Victoriaans lied. De tekst is van A. Horspool, de muziek van Marie Piccolomini (echte naam Théodore Henri Pontet).
1. Introduction with title.
Introductie met titel.
2. Into the church the folk had gone / Leaving the orphan child alone.
De mensen waren de kerk ingegaan en hadden het weeskind alleen gelaten.
3. Tattered and so forlorn was she / They crossed themselves as they passed.
Haveloos en eenzaam was ze. Ze liepen haar gewoon voorbij.
4. Ora Pro Nobis. Ora Pro Nobis.
Bid voor ons. Bid voor ons.
5. Over the grave where her mother lay / Clasping her hands as she knelt to pray. Boven het graf waar haar moeder lag vouwde ze haar handen terwijl ze neerknielde om te bidden. 6. Out of the church the people came / Starting aghast! as the sombre flame.
De mensen verlieten haastig de kerk met dat sombere weer.
7. For while they prayed the angels had come / And taken the soul of the orphan home. Terwijl ze bad was de engel gekomen en had haar ziel mee naar huis genomen. 8. Ora Pro Nobis. Ora Pro Nobis.
Bid voor ons. Bid voor ons.
Soms werd lantaarnplaat #4 herhaald na lantaarnplaat #6. Ora pro nobis. Ora pro nobis.

The new Kingdom.
Het nieuwe Koninkrijk.
Levende modellen serie van 7 lantaarnplaten plus een effectplaat gemaakt door Bamforth & Co., ca 1895, naar de song 'The new Kingdom', Berthold Tours (componist) and Mary Mark Lemon (tekst).
1. Intro.: Two little friendless children. 2. She would tell him a wonderful story she had heard of a Kingdom called Home. 3. Roses that cost not a penny, grew in a garden fair.
4. They wished that a stranger would come. 5. One night when the snow was falling, he came for the old sweet tale. 6. To show her the beautiful pathway.
7. That led to the Kingdom called Home. Plaat  #6a werd over plaat #6 geprojecteerd om het effect te verkrijgen van een engel die verschijnt. 6. Met effect.
De serie was te verkrijgen in twee versies, de één voor een enkelvoudige lantaarn, waarvoor de effecten waren gecombineerd in één plaat, en de ander met aparter effecten voor het gebruik met een dubbele lantaarn.

Meer levende modellen......
 

  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2021 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 18-06-2021.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......