Homepage 'de Luikerwaal'

deel 10
Zomaar een heleboel
series toverlantaarnplaten met levende modellen.

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10


Coal Munk Peter

Een serie van 37 toverlantaarnplaten naar het boek 'Coal Munk Peter and His Three Wishes' van Wilhelm Hauff, uitgegeven door Ernest Benn, Londen, 1926.

De platen meten 8,2 x 8,2 cm en zijn gemaakt door York and Son.

 
    1. Introduction
2. A charcoal burner 3. These woodcutters gamble 4. In his sollitude
5. Asked his mother 6. Made a deep bow 7. The glass man appears
8. Nothing but a squirrel 9. In the woodman's hut 10. Riding on a green bottle
11. Dashed after them 12. A giant by his side 13. He held a snake
14. He made his bow 15. Sat a wee old man 16. Peter! said the little man
17. Horses and carts! 18. A bag of money 19. Beware of the inn
20. When Peter returned 21. His old haunts 22. Peter danced
23. Gambling 24. His pocket was empty 25. Walking by his side

Helaas.

Lantaarnplaat nr 26
ontbreekt.
 
26. 'How much do you want?' 27. He was seated in a splendid carriage 28. Must have a wife
29. Came a poor man 30. Struck her a blow 31. Changed to the little glass man

Helaas.

Lantaarnplaat nr 33
ontbreekt.
32. A warmer heart 33. Have come to my third wish 34. You cannot fool me now
35. Smaller and smaller he grew 36. A great misery overpowered him 37. Peter went home
Wilhelm Hauff werd op 29 november 1802 in Stuttgart geboren, als tweede kind van gegoede ouders. Van 1825-1826 was hij huisonderwijzer in het gezin van de hoge officier Von Hügel. Diens vrouw stimuleerde hem bij het ontwikkelen van zijn schrijverstalent. Hauff begon nu serieus te schrijven en beleefde prompt zijn eerste successen.
Al als schooljongen trad Wilhelm Hauff graag voor zijn beide jongere zusjes en hun vriendinnetjes op als sprookjesverteller. Daarbij ging het om verhalen en sprookjes, die hij had gelezen of ook zelf verzon. Zijn gevoel voor dramatiek en spanning blijkt vooral uit zijn tot op de dag van vandaag populair gebleven sprookjes die in drie delen verschenen, als Märchenalmanach, respectievelijk voor de jaren 1826, 1827 en 1828. Pas in 1872 kwamen Hauff's sprookjes voor het eerst in het Nederlands uit. Vertalingen van zijn werk voor volwassenen waren al veel eerder verschenen. Na 1872 werden met grote regelmaat, tot op de dag van vandaag, nieuwe vertalingen en bewerkingen uitgebracht van de sprookjes van Hauff. Met name Der kleine Muck, Zwerg Nase en Kalif Storch zijn populair.

'Het stenen hart of Piet de kolenbrander en zijne drie wenschen' is de titel waaronder dit verhaal van Wilhelm Hauff in het Nederlands is verschenen. Het is wellicht het mooiste kunstsprookje uit de hele Duitse literatuur. In 1943 werd het zelfs tot een opera verwerkt.

Het verhaal speelt zich af in het Zwarte Woud: de arme kolenbrander Peter Munk wil rijk worden, in aanzien staan. Op zeker moment mag hij drie wensen doen. Kortzichtig als hij is, wenst hij natuurlijk de verkeerde, materialistische dingen: goed kunnen dansen, evenveel geld bezitten als de rijke Ezechiël en eigenaar van een grote glasblazerij worden. Als Ezechiël zijn geld bij het gokken verliest en het met de glasblazerij bergaf gaat, is Peter uiteindelijk even arm als voorheen. In zijn wanhoop roept hij een griezelige figuur te hulp, Holländer-Michel. Die belooft hem rijkdom, op voorwaarde dat Peter zijn eigen hart afstaat in ruil voor één van steen. Daarmee verliest hij zijn vermogen tot normale menselijke gevoelens en richt hij zijn omgeving te gronde: zijn moeder verstoot hij, zijn vrouw brengt hij in woede om het leven als ze een arme oude man te eten wil geven. De oude man brengt Peter uiteindelijk tot inkeer en laat hem zien hoe hij zijn eigen hart weer terug kan krijgen. En zo loopt alles toch nog goed af - de berouwvolle zondaar krijgt zelfs zijn moeder en zijn vrouw weer terug.
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2022 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 24-12-2022.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......