Homepage 'de Luikerwaal'

deel 7
Zomaar een heleboel
series toverlantaarnplaten met levende modellen.

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10


A trap to catch a sunbeam.
Een val om een zonnestraal te vangen.

Een serie van 15 toverlantaarnplaten gemaakt door  York & Son, Engeland, ca 1888, naar een verhaal van Matilda Mackarness. A trap to catch a sunbeam is een helder geschreven verhaaltje met een moraal. Het is dit boek waarop haar reputatie voornamelijk berust. Het werd al zo'n drie jaar voor de datum van publicatie samengesteld, in 1882 waren er al 42 edities verschenen en het is vertaald in veel vreemde talen.

Populaire passage:

Bent u ziek en lijdt u? Wees dan door uw zachte geduld een voorbeeld voor degenen die ook lijden. Het is de egoïstische manier waarop we leven, in beslag genomen door onze eigen problemen, die ons niet bewust maakt van die van anderen; we haasten ons door de straten, met een of ander doel voor ogen, zonder acht te slaan op de vele kleine daden van vriendelijkheid die we voor elkaar zouden kunnen doen en die ons met een licht hart naar huis zouden sturen.
1. David smoking and ruminating.
2. David starting to his feet in terror. 3. The spirit.
Deze twee platen komen het best tot hun recht wanneer zij vertoond worden als dissolving view. Sommige catalogi beschrijven #3 als 'Effect', wat doet vermoeden dat deze plaat ook bestond als een zwarte plaat met alleen de vrouw op het doek zichtbaar. Deze effectplaat kon dan over plaat #2 geprojecteerd worden.
4. David's visit to Mrs Dennis. 5. You're my son, ain't you my blessing.
6. Bless you, this is real charity. 7. The rescue.
8. David's astonishment. 9. David and Mrs Dennis shaking hands.
10. I think he's lost. 11. Good David.
12. The Mother clasped her lost treasure. 13. David in church.
14. The visit to David. 15. The Bible read to David.
 
Found at last.
Een 'service of song' (zangdienst) serie van 16 toverlantaarnplaten gemaakt door York & Son, Engeland, rond 1895.

Titels van de platen:
1. 'Well, I do ache with pain,' she said.
2. She held an infant in her arms.
3. 'Poor, helpless bairnie'.
4. Robert Sawyer, the policeman, passed.
5. They went boldly to the door.
6. She knelt beside the basket.
7. A little knitted shoe.

 
8. A private interview with the doctor.
9. He found this note upon the table.
10. It came, a tender, manly letter.
11. 'Directly, Miss, anything in it?'.
12. She saw Margaret crouching before her.
13. 'If you please, is Granny Toney living here?'
14. They knelt round the bed in prayer.
15. Margaret was folded to her husband's breast.
16. Little Dora's home-coming was a great joy.

When the children pray
Wanneer de kinderen bidden.

Een kleine serie lantaarnplaten gemaakt door Bamforth & Co., Engeland, naar een song van Otway Thorpe en Charles Gounod, 'When the children pray'.
Plaat #3 wordt na plaat #4 herhaald.
1. Intro. with Title 2. O sweet is the hour of rest, when the toil of day is done
3. Are the darlings that pray at my knee 4. And father away at sea will know when the light grows dim
3 (rpt). O still is the hour of rest, when the toil of day is done
5. No soul could be dumb that heard the prayers
 
6. Then lost are the shadows of pain in a mist of happy tears
 
The Lost Chord.

Een serie van tien vierkante lantaarnplaten gemaakt door Bamforth & Co. in 1907, naar de song The Lost Chord van Adelaide Procter and Arthur Sullivan. Het model is Miss Hannah Hinchliffe.

Dit is een heruitgave van de gelijknamige set die door Bamforth gemaakt werd in 1898.

Zeer waarschijnlijk is deze serie ook uitgebracht zonder de visioenen die de vrouw zag plus een achttal platen met alleen deze visioenen. Wanneer voor de vertoning een biunial werd gebruikt konden hiermee de visioenen vloeiend worden gemengd met de platen met de orgelspelende vrouw. (zie Overvloeiers -Dissolving vieuws)
Intro. with Title.
2. Seated one day at the organ, I was weary and ill at ease. 3. But I struck one chord of music, like the sound of a great Amen. 4. It flooded the crimson twilight, like the close of an angel psalm.
5. It quieted pain and sorrow, like love o'er-coming strife. 6. It seem'd the harmonious echo from our discordant life. 7. And trembled away in silence, as if it were loth to cease.
8. I have sought, but I seek it vainly, that one lost chord divine.
 
9. It may be that Death's bright angel will speak in that chord again.
 
10. It may be that only in Heaven I shall hear that grand Amen.
 
Annie Laurie.
Een serie van acht lantaarnplaten gemaakt door Bamforth & Co rond 1900, naar een gedicht van William Douglas. Ongeveer tien jaar later werd een vernieuwde versie uitgebracht die bestond uit 12 platen. De afmetingen zijn  8,3 cm x 8,3 cm (3,25 x 3,25 inches).

"Annie Laurie" is een oude Schots song die gebaseerd is op een gedicht dat wordt toegeschreven aan  William Douglas (1682?–1748) over zijn romance met Annie Laurie (1682–1764). Wellicht heeft Annie's vader een huwelijk tegengehouden, misschien omdat Anna nog erg jong was; ze was een jaar of vijftien toen haar vader stierf.

De woorden werden veranderd en de muziek werd toegevoegd door Alicia Scott in 1834. De song is ook bekend als "Maxwelton Braes".
1. Introduction, with Title. 2. Maxwelton's banks are bonny, where early falls the dew.
3. 'Twas there that Annie Laurie gave me her promise true. 4. For bonnie Annie Laurie I'd lay me down and dee.
5. Her brown is like the snow-drop, her throat is like the swan. 6. For bonnie Annie Laurie I'd lay me down and dee.
7. Like winds in summer sighing, her voice is low and sweet.
 
8. Her voice is low and sweet, and she's all the world to me.
 
  Meer levende modellen....
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2022 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 23-12-2022.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......