Homepage 'de Luikerwaal'

deel 5.
Een bonte verzameling series toverlantaarnplaten met levende modellen.

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10


Giants and how to fight them.
Reuzen en hoe ze te bestrijden.
1 – Introduction – Jack the Giant-Killer.
Introductie - Jaap de Reuzendoder.
2 - Introduction – Now, Take Two Men.
Neem nou eens twee mannen.
3 – Introduction – But David Did Kill The Giant.
Maar David heeft de reus gedood.
4 – The Giant Heathenism. Chinese Idolatry.
Heidendom - Chinese afgoderij.
5 – Giant Selfishness. Picking Out The Largest Pie And Cake.
Egoïsme. De grootste taart en koek uitkiezen.
6 – Giant Selfishness. “See, Mother. Here Is A Nice Orange.”
Egoïsme. 'Kijk moeder, een mooie sinaasappel voor u.'
7 – Giant Covetousness. Starving With Hunger And Perishing With Cold.
Gulzigheid. Sterven van de honger en vergaan van de kou.
8 – Giant Covetousness. Learning To Give.
Gulzigheid. Leren iets weg te geven.
9 – Giant Covetousness. “I’ll Give Him Half The Crown And The Shilling Also.”
Gulzigheid. 'Ik geef hem een halve kroon en nog een shilling erbij.'
10 - Giant Covetousness. He Told The Deacon About His Trouble.
Gulzigheid. Hij vertelde de deken over zijn problemen.
11 - Giant Covetousness. I Shall Now Give This Good Brother Two Guineas.
Gulzigheid. Ik geef deze goede broeder nu twee tientjes.
12 – Giant Ill-temper. One Of The Fingers Goes Into The Corner Of The Mouth.
Humeurigheid. Een van de vingers gaat de hoek van de mond in.
13 – Giant Ill-temper. They Were Sitting On The Green Before The Door.
Humeurigheid. Zij zaten in het gras voor de deur.
14 – Giant Intemperance. A Sorry Spectacle.
Drankmisbruik. Een spijtig spectakel.
15 – Giant Intemperance. Sinbad The Sailor.
Drankmisbruik. Sinbad de Zeeman.
16 – Giant Intemperance. This Is The Only Safe Course.
Drankmisbruik. Dit is de enige veilige cursus.
Deze serie lantaarnplaten werd, zoals meestal het geval was, uitgebracht in zowel een zwart/wit als een gekleurde versie.
Deze serie van 16 lantaarnplaten werd gemaakt door York and Son, Engeland, naar het boek 'The Giants and how to fight them' van Richard Newton, gepubliceerd rond 1870.

 
Buy your own Cherries.
Koop je eigen kersen.
Deze serie lantaarnplaten is gemaakt door York & Sons, Engeland, 1885. De platen hebben het 3,25” x 3,25” (8,2 x 8,2 cm) formaat.
1 – “You touch them if you dare, sir!” 2 – “Yes, sir.” Said the man, and soon placed them in his hands. 3 – He opened the bag of cherries on the bench.
4 – “Well, will you have a glass something short?” 5 - She went to the window. 6 – “I say, guv’nor, what is this laeg of mutton a pound?”
7 – “Come, here’s a leg of mutton for him.” 8 – A plate of nice rosy ripe cherries. 9 – He himself has built a nice row of houses.
Deze set van tien lantaarnplaten is gebaseerd op een gelijknamig moralistisch verhaal geschreven door J.W. Kirton, gepubliceerd in 1862. Het vertelt het verhaal van een Engelse timmerman die in een kroeg verleid wordt door drank en kersen die hij zich niet kan veroorloven. Zodra hij afziet van de drank ondergaat hij een wonderlijke transformatie en kan hij voedsel, kersen en welvaart kopen voor zijn vrouw en drie kinderen. Na zijn incarnatie als toverlantaarnshow werd dit bekende verhaal in 1904 ook nog uitgebracht als een stomme film.
10 – Now in a handsome villa. Ook uitgebracht in een zwart/wit versie.
 
 
Buy your own Cherries (2)
Er zijn wel een stuk of tien series lantaarnplaten geproduceerd naar het verhaal 'Buy your own Cherries'. Dit is de tweede op deze site. Het is niet zeker dat de platen in de juiste volgorde zijn geplaatst en ook niet of de serie compleet is.
 
Newsboy's Debt.
De schuld van een krantenjongen.

Een serie van 12 lantaarnplaten gemaakt door York & Son, Engeland, naar een gedicht van Hannah R. Hudson (ca 1887).
1. I saw a tiny, ill-clad boy 2. At last he stopped 3. Papers, sir? The 'Evening News!'
4. Here's a crown 5. I sought my office desk again 6. And so I took my homeward way
7. An urchin entered, barely seven 8. He got runned over, up the street 9. They took him to the hospital
10. He made me fetch his jacket here 11. No, no, my boy! take back the coat 12. The boy is dead

The Promise of Life.
De belofte van het leven.
Een serie van twaalf toverlantaarnplaten gemaakt door Bamforth & Co., Engeland, 1904.
1. Introduction, with Title.
Introductie met titel.
2. There is no song of all our hearts are singing.
Er is geen lied dat door al onze harten wordt gezongen.
3. There is no rose of all the year is bringing.
Er is geen roos die ons het hele jaar door wordt gebracht.
4. There is no garden but some weed encloses.
Er is geen tuin of er groeit wel wat onkruid in.
5. Yet still we sing and gather earth's bright roses.
Toch zingen wij nog en verzamelen we de aardse rozen.
6. Sing on, Oh heart, although the tears may glisten.
Ga door met zingen, oh hart, hoewel de tranen soms glinsteren.
7. There are no eyes whose light has ne'er been blinded.
Er zijn geen ogen waarin het licht nooit eens gedoofd is.
8. There is no heart that has not been reminded.
Er is geen hart waaraan nooit meer gedacht wordt.
9. There is no life that hath not held some sorrow.
Er is geen leven dat nooit zorgen gekend heeft.
10. Still our eyes smile, our hearts pray for to-morrow.
Onze ogen lachen nog, onze harten bidden voor de dag van morgen.
Helaas ontbreekt de laatste lantaarnplaat van deze set.

Bamforth produceerde deze serie lantaarnplaten naar een lied van Clifton Bingham en Frederic H. Cowen, The Promise of Life (Londen: Boosey & Co., 1893).

Deze set werd uitgebracht in 1904; zes jaar later verscheen een volledig nieuwe versie.
De set lantaarnplaten die hier getoond wordt  is waarschijnlijk ook nog eens in twee varianten uitgebracht: één met een passe-partout (mat) die een deel van de afbeelding bedekt (platen 4, 5, 9 en 10), en één zonder deze matten.
11. Smile on, sweet eyes, although the pathway darkens.
Blijf lachen, lieve ogen, hoewel het pad verduistert.
12. Earth is not all, His angels ever hearken. (n.a.)
De aarde is niet alles, Zijn engelen luisteren altijd. (n.a.)
 
Meer.......
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2023 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 17-06-2023.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......