Homepage 'de Luikerwaal'

deel 6.
Een bonte verzameling series toverlantaarnplaten met levende modellen.

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10


The Village Blacksmith.
De dorpssmid.
A Service of Song by the Rev. M.B. Moorhouse.
Fabrikant Bamforth & Co., Engeland. Ca 1890.

'The Village Blacksmith' is oorspronkelijk een gedicht van Henry Wadsworth Longfellow, voor het eerst gepubliceerd in 1840. Het gedicht gaat over de plaatselijke smid die 'in het zweet des aanschijns werkt' en bij niets of niemand schulden heeft. Kinderen die uit school komen blijven bij zijn werkplaats staan en staren naar hem terwijl hij daar werkt, onder de indruk van de loeiende blaasbalg en rondspattende vonken. Op zondag neemt de smid, een alleenstaande vader na de dood van zijn vrouw, zijn kinderen mee naar de kerk waar zijn dochter in het koor zingt.

Waarschijnlijk heeft de predikant M.B. Moorhouse dit thema verder ontwikkeld en er ook nog geheelonthouders-elementen aan toegevoegd. De 'service of song' was een kerkdienst waarbij veel gezongen werd en waar de liederen vaak geïllustreerd werden met beelden van de toverlantaarn.
Under a spreading chestnut-tree
The village smithy stands;
The smith, a mighty man is he,
With large and sinewy hands;
And the muscles of his brawny arms
Are strong as iron bands.
His hair is crisp, and black, and long,
His face is like the tan;
His brow is wet with honest sweat,
He earns whate’er he can,
And looks the whole world in the face,
For he owes not any man.
1. Title, 'The Village Blacksmith,' with picture of interior of smithy.
Titel met een afbeelding van de smederij.
2. The smithy throws out welcome rays to guide the traveller.
Het licht vanuit de smederij verwelkomt de reiziger.
3. The labourer, with mattock and spade across his shoulder, will call here.
De werkman, met houweel en spa over de schouder, klopt hier aan.
4. The horses come down for their shoeing.
Het paard komt langs voor nieuwe hoeven.
5. Always ready to give the weight of his arm or the help of his counsel.
Hij staat altijd klaar met raad en daad.
6. I want each of you to ask your father if he will promise....
Ik vraag jullie je vader te vragen of hij belooft...
7. Eager to tell of my success, and to sign the pledge.
Gaarne bereid over mijn succes en het afleggen van de belofte te vertellen.
8. We began with a tuneful children's chorus.
We begonnen met een welluidend kinderkoor.
9. He chose the forget-me-not as our special badge.
Hij koos de vergeetmeniet als ons kenteken.
10. Our kind schoolmaster then addressed us on words derived from the surroundings of the smithy.
Onze aardige schoolmeester richtte zich tot ons met woorden afkomstig uit de smederij.
11. 'What an effect is produced upon metals by the action of fire'.
Wat een effect heeft de actie van vuur op metalen.
12. They stood looking in and listening at the door.
Zij keken naar binnen en luisterden aan de deur.
13. They set down their names on the pledge book which was lying on the anvil.
Zij schreven hun namen in het belofteboek op het aambeeld.
14. He arranged an excursion for us to some pretty woods at a distance.
Hij organiseerde een uitstapje voor ons naar de bossen verderop.
15. He did not fail to draw useful lessons from their happy lives and innocent habits.
Hij liet niet na nuttige lessen te trekken uit hun gelukkige leefwijze en onschuldige gewoontes.
16. In the middle of the day, when we were glad to sit under the shady tree.
Midden op de dag waren we gelukkig dat we in de schaduw van de boom konden zitten.
17. He led us up the aisle to the seats, which we nearly filled.
Hij leidde ons door het gangpad naar de banken die wij bijna helemaal vulden.
18. He held my hand while I looked eagerly at the ponderous gigantic wheel.
Hij hield mijn hand vast terwijl ik gespannen keek naar het logge, reusachtige wiel.
19. I followed the course of a stream to its fountain.
Ik volgde de loop van een stroom naar haar bron.
20. So sheer was the precipice close to my feet.
Zo steil was de afgrond onder mijn voeten.
21. I wandered next day by a swift flowing river.
Ik dwaalde de volgende dag langs een snel stromende rivier.
22. Was held smooth and fast in the fetters of frost.
Die werd al snel in de greep van de vorst gehouden.
23. And likely to burst its banks through the heavy downpour.
En zou waarschijnlijk uit haar oevers treden door een stortbui.
24. The moon was shining brightly, and lit up a wild waste of water.
De maan scheen helder en verlichtte het woeste water.
25. Never can I forget the scene as we knelt there in the moonlight.
Ik zal nooit vergeten hoe we daar in het maanlicht knielden.
26. It left its deep-scored mark upon our valley, where eighty-one lives had been swept away in a few moments.
Het liet een litteken na op onze vallei, waar 81 levens in een paar tellen waren weggeveegd.
Een kleine serie van vier zwart/witte vierkante lantaarnplaten gemaakt door York & Son, Engeland, vindt u hier.
 
The Better Land.
Het betere land.


Een serie platen met levende modellen (Life Model) waarschijnlijk gemaakt door Bamforth & Co. Engeland 1895, naar de song 'The Better Land' van Felicia Hemans and Frederic H. Cowen.
De afmetingen van de platen zijn 8,2 by 8,2 cm. Deze set is ontworpen om te worden gebruikt met twee projectoren of een biunial. De platen #2, #4 and # 6 dragen het effect dat moet worden samengevoegd met de volgende plaat door middel van de biunial.
Vaak werden twee versies van zo'n serie gemaakt: één voor het gebruik van twee lantaarns, zoals deze, en één met platen die al het effect bevatten en kunnen worden vertoond op één lantaarn. In dat geval moeten de twee platen, één zonder en één met het effect, na elkaar worden geprojecteerd.
De afbeelding hierboven geeft een indruk hoe de effectplaten moeten worden samengevoegd bij het gebruikt van een biunial. Mother, where is that radiant shore?
Shall we not seek it, and weep no more?
(Effect) Is it where the flower of the orange blows... Or the fire-flies dance through the myrtle boughs? Not there, not there, my child.
Is it far away in some region old / Where the rivers wander o'er sands of gold. (Effect) And the pearl gleams forth from the coral strand. Is it there, sweet mother, that better land?
 
Not there, not there, my child.
Eye hath not seen it, my gentle boy,
Ear hath not heard its deep songs of joy;
(Effect) Dreams cannot picture a world so fair.
 
Far beyond the clouds, far beyond the tomb.
It is there, it is there, my child, 'tis there.
 
The Better Land.
Het betere land.


Een tweede serie platen naar the song 'The Better Land' gemaakt door een onbekende fabrikant. Te oordelen naar het kapsel van de jongen is deze serie later verschenen.

Enoch Arden.
Enoch Arden is een verhalend gedicht dat in 1864 werd gepubliceerd door de Britse poëet Alfred Tennyson. Het gedicht ontleende zijn naam aan een wetsprincipe dat een persoon na zeven jaar vermist te zijn geweest dood verklaard kon worden met het oog op hertrouwen en erfenis.
Twintig met de hand ingekleurde platen met levende modellen. Fabrikant York & Son, Engeland,1890.
De serie platen hieronder is samengesteld uit tenminste twee verschillende series.
1. A long street climbs to one tall-tower'd mill 2. Three children of three houses 3. Enoch and Annie, sitting hand in hand
4. The rosy idol of her solitudes 5. Enoch parted with his old sea-friend 6. Enoch cast her arms about his drooping wife
7. The mother cared for it with all a mother's care 8. He set himself beside her 9. It is beyond all hope, against all chance
10. Suddenly set it wide to find a sign 11. Her Enoch sitting under a palm-tree. 12. Enoch bought quaint monsters
13. The loss of all but Enoch and two others 14. So the three dwelt with eternal summer 15. A ship-wreck'd sailor waiting for a sail
16. A bill of sale gleam'd thro' the drizzle 17. But Miriam Lane was good and garrulous 18. That which he better might have shunn'd he saw
De held van het gedicht, de koopvaardijzeiler Enoch Arden, verlaat zijn vrouw Annie en drie kinderen en gaat met zijn oude kapitein, die hem werk aanbiedt, de zee op. Enoch Arden lijdt tijdens zijn reis schipbreuk en beland op een onbewoond eiland met twee metgezellen. Enoch Arden blijft meer dan tien jaar verloren en vermist.
Bij zijn terugkeer van de zee merkt hij dat zijn vrouw na zijn lange afwezigheid gelukkig getrouwd is met zijn jeugdvriend Philip en een kind van hem heeft.
Enoch onthult nooit aan zijn vrouw en kinderen dat hij nog in leven is, omdat hij te veel van haar houdt om haar nieuwe geluk te bederven. Enoch sterft aan een gebroken hart.
THE END.
19.  Woman, I have a secret 20. And so fell back and spoke no more

 
Maar er is meer....
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2023 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 16-06-2023.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......