Homepage 'de Luikerwaal'

deel 4
Zomaar een heleboel
series toverlantaarnplaten met levende modellen.

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10


 Cripple Tom: or 'knowing is loving and loving is doing'.
Kreupele Tom, of: Weten is liefhebben en liefhebben is doen.

Een serie van 17 toverlantaarnplaten met levende modellen gemaakt door G.M. Mason, Engeland, naar een song van Mrs Walter Searle 'Cripple Tom': of, 'Knowing is loving, and loving is doing'. Het verhaal begint zo.....

In een van de meest betreurenswaardige armzalige huizen van East London, in een donkere, miserabele kamer bovenin het huis, lag een kreupele jongen, volledig verwaarloosd en volkomen onbekend. Toen hij nog erg jong was, waren zijn ouders overleden, hem overleverend aan de genade van een bejaard familielid, dat hij "Omaatje" noemde.
Doordat hij kreupel geboren was had hij zijn leven lang geleden, maar zolang hij daar nog toe in staat was had hij op zijn krukken nog een kruispunt aangeveegd of in de buurt wat boodschappen rondgebracht om een paar centen te verdienen. Maar al kort na de dood van zijn ouders moest de jongen het bed houden. De erg onvriendelijke oude vrouw had hem toegestaan de bovenkamer in haar huis te gebruiken, een kamer die hij nooit meer zou verlaten.
(vertaling webmaster)
1. In a wretched room a cripple boy lay.
In een miserabele kamer lag een kreupele jongen.
2. He swept a crossing on his crutches.
Op zijn krukken veegde hij een kruispunt aan.
3. In the Mission Hall for the sake of warmth.
In het Missiehuis, vanwege de warmte.
4. He one day consulted Granny about it.
Op een dag vroeg hij Omaatje om raad.
5. Up the creaking stairs came noisy Jack Lee.
De luidruchtige Jack beklom de krakende trap.
6. A bright new shilling for you Tom, lad.
Hier is een nieuwe shilling voor jou, Tom.
7. He returned with a beautiful shilling Bible.
Hij kwam terug met een mooie Bijbel.
8. Tom hugged the book to his breast.
Tom klemde het boek tegen zijn borst.
9. After a month's reading Tom knew his Bible well.
Na een maand lezen kende hij de Bijbel goed.
10. Tom dropped his text into the noisy street.
Tom liet zijn tekst op straat vallen.
11. So you are the lad who drops texts from the window.
Dus jij laat teksten vanuit je raam vallen?
12. The little paper fell on my hat, I opened it.
Het papiertje viel op mijn hoofd en ik opende het.

Ik moet werken de werken Desgenen die mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan.

Johannes 9:4
Statenvertaling.
13. Cripple Tom's Text.
De tekst van kreupele Tom.
  14. The Homes for Cripple Lads.
De tehuizen voor Kreupele Jongens.
15. The strong man knelt by the boy's bedside.
De sterke man knielde naast het bed van de jongen.
16. A Mission Hall, built on his own ground.
Een Missiehuis gebouwd op zijn eigen grond.
17. The post brought a parcel containing Tom's much prized Bible.
De post bracht een pakje met Toms Bijbel.
 
Daddy - Papa.
Een serie van negen toverlantaarnplaten gemaakt door de grootste producent van life model slides, Bamforth & Co. (1896) naar de song 'Daddy' van Mary Mark Lemon and A.H. Behrend.
1. Take my head on your shoulder, daddy, turn your face to the west. 2. The day has been long without you, daddy, you have been such a while away. 3. But I've got you, and you've got me. So everything seems right.
4. Why do your big tears fall, daddy? Mother's not far away. 5. (Effect) I often seem to hear her voice falling across my play. 6. And it sometimes makes me cry, daddy, to think it's none of it true.
3 rpt. But I've got you, and you've got me. So everything seems right. 7. I'm sometimes afraid to think, daddy, when I am big like you. 8. If, when we get up to Heaven, and mother was waiting there.
3 rpt. But year by year still sees no change. 9. Daddy, good night, dear daddy, good night. Detail.
Een klein meisje probeert haar vader te troosten na het overlijden van hun moeder en echtgenote:
Waarom moet je nu huilen papa, moeder is niet ver weg.
Ik hoor haar stem vaak als ik speel; luister nu wat ik zeg.
 Plaat #3 wordt tweemaal herhaald, na de #6 en #8.
De song 'Daddy' werd ook afgebeeld door verscheidene andere fabrikanten, zoals G.M. Mason, Engeland; York & Son, Engeland; en tot slot een onbekende fabrikant die het meisje verving door een jongen voor het spelen van de hoofdrol.
Bamforth maakte ook een vernieuwde versie van 'Daddy' die bestaat uit 16 platen.
De complete Mason serie kunt u vinden bij het item 'Ik hou van jou!'.

 
Mevrouw Burton was erg trots op haar slaapkamer, “wanneer het tenminste een Christen is toegestaan ergens trots op te zijn”.
Mrs Burton's best bedroom
Mevrouw Burton's beste slaapkamer.

Een serie van twaalf toverlantaarnplaten naar het boek van Hesba Stretton 'Mrs Burton's best Bedroom' gemaakt door York & Son, Engeland, omstreeks 1895.

De schrijfster van kinderboeken Hesba Stretton (1832–1911) werd geboren in Wellington, Engeland als Sarah Smith. Stretton was haar pseudoniem, Stretton was de naam van een dorpje in de buurt en Hesba kwam van de initialen van haar broers en zusters. Ze schreef in 1867 'Jessica’s First Prayer' dat een van haar meest geliefde verhalen werd en net als dit verhaal werd omgezet naar een serie toverlantaarnplaten.
1. Mrs Burton's best bedroom. 2. She brought two illuminated texts and hung them up. 3. She gave the shelf of her chimney-piece a new coat.
4. She ran out to return the paint-pot to its owner. 5. He drew off his heavy boots. 6. He opened his eyes and stretched himself drowsily.
7. Neither of them could speak for a minute or two. 8. 'I was very drunk last night'. 9. Marshall slunk downstairs and out into the street.
10. 'You're the painter, I suppose?' she said. 11. 'I'd do anything to make you amends'. 12. Marshall invited Mrs Burton to take tea with him.
Merk op dat de kleuren van het interieur van de slaapkamer bij deze serie niet op alle platen dezelfde zijn. Zo kon de oude man gaan slapen met blauw behang op de muur en ontwaken in een paars gekleurde omgeving.
Dit geeft aan dat de set is samengesteld uit een aantal andere sets, bijvoorbeeld doordat een plaat gebroken is en vervangen werd door een nieuw aangeschafte, of van iemand gekregen plaat.

Deze series lantaarplaten werden altijd gemaakt als zwart/wit fotografieën en ook in die vorm verkocht. Daarnaast werden zij stuk voor stuk ingekleurd door daarin gespecialiseerde artiesten. Deze artiesten gebruikten geen strak voorgeschreven kleuren, maar kleurden de foto's in naar hun eigen smaak en vaardigheden. Daardoor ontstonden ook kwaliteitsverschillen tussen de series onderling.
Natuurlijk lag de prijs van de ingekleurde series een stuk hoger dan die van de zwart/witte.
 

Little Meg's Children
De kinderen van Kleine Meg.
Een serie van 14 toverlantaarnplaten naar het boek 'Little Meg's Children' van Hesba Stretton, de auteur van onder meer 'Jessica's First Prayer' en 'Nelly's Dark Days'. Hesba Stretton (1832-1911) was het pseudoniem van Sarah Smith, een Engelse auteur van kinderliteratuur. De naam Hesba kwam van de initialen van haar zusjes en broertjes.
Het is een Victoriaans kinderboek over een tienjarig meisje dat Meg heet dat voor zichzelf en haar jongere broers en zussen moet zorgen.
Een heel triest verhaal, met veel moraal en een gelukkig, maar frustrerend einde.
1. Angel Court 2. The only nurse she had was her eldest child
3. Meg scrubbing and cleaning the room 4. Could you tell me if father's ship has come in yet? 5. Mother! Mother!
6. Haven't you found father? 7. Halloo! little woman! how's Robbie and baby? 8. Well, dear, fall to and welcome
9. Mrs Blossom gave them a farewell kiss each 10. Meg and Robin gazed at the change wonderingly 11. She had thrown herself before the horses
12. Posy! cried Mrs Blossom 13. I'm here, father! 14. Meg and her father arrive at their new home
 
  Meer life model platen....
     
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2021 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 18-06-2021.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......  Next page.....