Homepage 'de Luikerwaal'

deel 4.
Een bonte verzameling series toverlantaarnplaten met levende modellen.

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10


 Cripple Tom: or 'knowing is loving and loving is doing'.
Kreupele Tom, of: Weten is liefhebben en liefhebben is doen.

Een serie van 17 toverlantaarnplaten met levende modellen gemaakt door G.M. Mason, Engeland, naar een song van Mrs Walter Searle 'Cripple Tom': of, 'Knowing is loving, and loving is doing'. Het verhaal begint zo.....

In een van de meest betreurenswaardige armzalige huizen van East London, in een donkere, miserabele kamer bovenin het huis, lag een kreupele jongen, volledig verwaarloosd en volkomen onbekend. Toen hij nog erg jong was, waren zijn ouders overleden, hem overleverend aan de genade van een bejaard familielid, dat hij "Omaatje" noemde.
Doordat hij kreupel geboren was had hij zijn leven lang geleden, maar zolang hij daar nog toe in staat was had hij op zijn krukken nog een kruispunt aangeveegd of in de buurt wat boodschappen rondgebracht om een paar centen te verdienen. Maar al kort na de dood van zijn ouders moest de jongen het bed houden. De erg onvriendelijke oude vrouw had hem toegestaan de bovenkamer in haar huis te gebruiken, een kamer die hij nooit meer zou verlaten.
(vertaling webmaster)
1. In a wretched room a cripple boy lay.
In een miserabele kamer lag een kreupele jongen.
2. He swept a crossing on his crutches.
Op zijn krukken veegde hij een kruispunt aan.
3. In the Mission Hall for the sake of warmth.
In het Missiehuis, vanwege de warmte.
4. He one day consulted Granny about it.
Op een dag vroeg hij Omaatje om raad.
5. Up the creaking stairs came noisy Jack Lee.
De luidruchtige Jack beklom de krakende trap.
6. A bright new shilling for you Tom, lad.
Hier is een nieuwe shilling voor jou, Tom.
7. He returned with a beautiful shilling Bible.
Hij kwam terug met een mooie Bijbel.
8. Tom hugged the book to his breast.
Tom klemde het boek tegen zijn borst.
9. After a month's reading Tom knew his Bible well.
Na een maand lezen kende hij de Bijbel goed.
10. Tom dropped his text into the noisy street.
Tom liet zijn tekst op straat vallen.
11. So you are the lad who drops texts from the window.
Dus jij laat teksten vanuit je raam vallen?
12. The little paper fell on my hat, I opened it.
Het papiertje viel op mijn hoofd en ik opende het.

Ik moet werken de werken Desgenen die mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan.

Johannes 9:4
Statenvertaling.
13. Cripple Tom's Text.
De tekst van kreupele Tom.
  14. The Homes for Cripple Lads.
De tehuizen voor Kreupele Jongens.
15. The strong man knelt by the boy's bedside.
De sterke man knielde naast het bed van de jongen.
16. A Mission Hall, built on his own ground.
Een Missiehuis gebouwd op zijn eigen grond.
17. The post brought a parcel containing Tom's much prized Bible.
De post bracht een pakje met Toms Bijbel.
 
Daddy - Papa.
Een serie van negen toverlantaarnplaten gemaakt door de grootste producent van life model slides, Bamforth & Co. (1896) naar de song 'Daddy' van Mary Mark Lemon and A.H. Behrend.
1. Take my head on your shoulder, daddy, turn your face to the west. 2. The day has been long without you, daddy, you have been such a while away. 3. But I've got you, and you've got me. So everything seems right.
4. Why do your big tears fall, daddy? Mother's not far away. 5. (Effect) I often seem to hear her voice falling across my play. 6. And it sometimes makes me cry, daddy, to think it's none of it true.
3 rpt. But I've got you, and you've got me. So everything seems right. 7. I'm sometimes afraid to think, daddy, when I am big like you. 8. If, when we get up to Heaven, and mother was waiting there.
3 rpt. But year by year still sees no change. 9. Daddy, good night, dear daddy, good night. Detail.
Een klein meisje probeert haar vader te troosten na het overlijden van hun moeder en echtgenote:
Waarom moet je nu huilen papa, moeder is niet ver weg.
Ik hoor haar stem vaak als ik speel; luister nu wat ik zeg.
 Plaat #3 wordt tweemaal herhaald, na de #6 en #8.
De song 'Daddy' werd ook afgebeeld door verscheidene andere fabrikanten, zoals G.M. Mason, Engeland; York & Son, Engeland; en tot slot een onbekende fabrikant die het meisje verving door een jongen voor het spelen van de hoofdrol.
Bamforth maakte ook een vernieuwde versie van 'Daddy' die bestaat uit 16 platen.
De complete Mason serie kunt u vinden bij het item 'Ik hou van jou!'.
 
  Meer life model platen....
     
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... 1997-2024 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 14-04-2024.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......  Next page.....