Homepage 'de Luikerwaal'

deel 2.
Een bonte verzameling prachtige series toverlantaarnplaten.

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10

The Jackdaw of Rheims.
(De Kerkkauw van Reims)
1. Title - The Jackdaw of Rheims. 2. The Jackdaw on the Cardinal's chair. 3. The Jackdaw hopping about.
4. The little boys and the Cardinal. 5. The loss of the ring discovered. 6. The Cardinal's curse.
7. The little lame Jackdaw. 8. The ring found. 9. The curse removed.
10. The devout Jackdaw. 11. The death of the Jackdaw. 12. The canonization.
Het gedicht 'The Jackdaw of Rheims' maakt deel uit van The Ingoldsby Legends, een verzameling mythes, legendes, spookverhalen en gedichten, waarschijnlijk geschreven door Thomas Ingoldsby of Tappington Manor, het pseudoniem van een Engelse geestelijke met de naam Richard Harris Barham (1788Ė1845). Hoewel zij gebaseerd zijn op echte legendes en mythologische verhalen, werden zij meestal doelbewust verwerkt tot parodieŽn of mengelmoezen van middeleeuwse folklore en dichtkunst. Zij bleven populair gedurende de 19e eeuw, maar raakten daarna snel in de vergetelheid.

De kostbare ring van de kardinaal verdwijnt op mysterieuze wijze tijdens een pompeuze feestmaaltijd. De kardinaal spreekt een vloek uit over de dief en de sjofele en ziekelijke verschijning van de kauw, veroorzaakt door de vloek, wijst hem aan als de dader. Nadat de ring gevonden wordt in het nest van de kauw, trekt de kardinaal de vloek weer in en de kauw komt er weer bovenop.
Nadien werd de kauw een godvruchtige gelovige en toen hij overleed werd hij heilig verklaard.
De 12 vierkante lantaarnplaten zijn gemaakt door J. Barnard & Son, Engeland en zijn onderaan voorzien van een merkteken 'B&S PATENT'.

De set is ook uitgebracht met de glazen gemonteerd in een houten frame (afbeelding links).
The Jackdaw of Rheims.
(De Kerkkauw van Reims)

Deze set lantaarnplaten over het verhaal van de beroemde kerkkauw werd gemaakt door York & Son.

In deze set werd de zesde plaat herhaald als # 9.

1. The Jackdaw of Rheims.
2. The Jackdaw sat on the Cardinal's chair. 3. And he peered in the face of his Lordship's Grace. 4. And six little singing boys, dear little souls.
5. He peeps, and he feels in the toes and the heels. 6. He called for his candle, his bell, and his book. 7. They all cried 'that's him'.
8. The first thing they saw. 9. [herhaling van # 6] And off that terrible curse he took. 10. Or slumbered in prayer time.
11. In the odour of sanctity died.
 
12. The conclave determined.
 
13. Saint Jim Crow.
 
Deze platen met de nummers 9, 10 en 11 komen uit een andere set van de Jackdaw of Rheims die gemaakt is door Walter Tyler, Engeland.


Hier is nog zo'n verhaal uit de Ingoldsby Legends:

The little Vulgar Boy.
De smerige jongen.
Waarschijnlijk gemaakt door Alfred Pumphrey, in/voor 1888. 6 lantaarnplaten van 8,2 x 8,2 cm.
1. I havn't got no supper. 2. I took him home. 3. My friend not there.
4. The Crier. 5. Jarvis landing place. 6. I told the constable.
Misadventures at Margate, ook wel genoemd The Little Vulgar Boy, is een nog altijd populair verhaal over de tegenslagen van een filantropische oude heer in Margate, zoals dat werd verteld in de Ingoldsby Legendes,
geschreven door Thomas Ingoldsby of Tappington Manor, wat in feite een pseudoniem was van een Engelse priester met de naam Richard Harris Barham. Als priester van de Chapel Royal, hoefde Barham zich niet bezig te houden met inspannende verplichtingen en dus had hij ruimschoots de tijd om verhalen te lezen en samen te stellen.
De legendes werden voor het eerst gedrukt in 1837 als regelmatige afleveringen in het tijdschrift Bentley's Miscellany en later in het New Monthly Magazine. De legendes werden geÔllustreerd door John Leech, George Cruikshank (The Bottle), en Sir John Tenniel.

Dit verhaal begint zo:
(Nederlandse vertaling webmaster)
'Twas in Margate last July, I walk'd upon the pier,
I saw a little vulgar Boy -- I said, 'What make you here?
The gloom upon your youthful cheek speaks anything but joy;'
Again I said, 'What make you here, you little vulgar Boy?'

Het gebeurde in juli, in Margate, ik liep over de pier
en zag een smerig jongetje. Ik zei: Wat doe jij hier?
Je jong gezicht toont somberheid, het straalt geen vreugde uit.'
Ik vroeg hem daarom nog een keer 'Wat doe jij hier, schavuit?'

He frown'd, that little vulgar Boy,-- he deem'd I meant to scoff --
And when the little heart is big, a little 'sets it off;'
He put his finger in his mouth, his little bosom rose,--
He had no little handkerchief to wipe his little nose!

Hij keek mij stuurs en dreigend aan, dacht 'ik word vast bespot.'
Wanneer een hartje groot is raakt het immers snel op slot.
Hij stak een vinger in zijn mond; zijn borst kwam wat omhoog.
Hij had geen zakdoek, dus zijn neusje bleef niet droog.

 

Bob Sawyer's Party.

Een set van acht vierkante toverlantaarnplaten gemaakt door York and Son, Engeland.
  1. Bob Sawyer and Ben Allen at home. 2. Mr Sawyer, Mrs Raddle wants to speak to you.
3. Mrs Raddle raises her voice to its highest pitch. 4. Does Mr Sawyer live here? said Mr Pickwick. 5. That's the most extraordinary case I ever heard of.
6. The supper was not easily got ready. 7. The King, God bless him. 8. Get along with you, you old wretch!
Bob Sawyer's Party is hoofdstuk 32 van Charles Dickens' eerste roman 'The Pickwick Papers' (1836). Die beschrijft 'far more fully than the court newsman ever did, a bachelor's party given by Mr. Bob Sawyer at his lodgings in the Borough.' (....vollediger dan de nieuwsvoorlichter van het gerechtshof ooit heeft gedaan, een vrijgezellenfeestje dat gegeven werd door Mr. Bob Sawyer op zijn huurkamer in de buurtschap'.)
Bob Sawyer, die woont in een akelige, verarmde stadswijk, wordt ernstig toegesproken door zijn scheldende hospita, Mrs. Raddle, omdat hij de huur niet kan betalen. De Pickwickians komen aan op zijn feestje, waarop ook een paar medische studenten zijn uitgenodigd. Een daarvan, Jack Hopkins, vertelt wat lugubere anekdotes over vreemde medische zaken. Het feest loopt uit op een ramp. Een dreigend verschil van mening ontstaat. Het diner is een mislukking. Sawyer kan geen heet water krijgen om wat te drinken te maken. Een lang vervelend verhaal wordt verteld waarbij wordt vergeten waar het nou eigenlijk over ging. Twee mannen maken zich klaar om te duelleren. Zelfs het gezang is verre van harmonieus. Wanneer Mrs Raddle schreeuwend de kamer binnenkomt, wordt het feest beŽindigd en keren de gasten huiswaarts.
 
The Dogs and Monks of St Bernard.
De honden en monniken van St Bernard.

Deze fraaie serie lantaarnplaten, gemaakt door Theobald & Co., Engeland, vertelt het verhaal van de redding van een kleine jongen en zijn moeder, die verdwaald zijn in de bergen. Gelukkig zijn ze in de buurt van het beroemde klooster van St Bernard, en op de twaalf platen zien we hoe de monniken eerst het kind en daarna de moeder in veiligheid brengen. Uiteindelijk loopt alles goed af. Aangezien in de Victoriaanse tijd veel toeschouwers lid waren van de drankbestrijding, kwam er geen tonnetje met brandewijn in beeld!

Dit is set 27 van All British T Series (met meegeleverde tekst).
1. Title slide. 2. The wonderful Hospice on the mountain of snow. 3. A party of tourists descending the mountains.
4. Bodies found frozen and dead in the snow. 5. The Effects of an Avalanche. 6. Setting out on a bitterly cold winter's night.
7. It appears to be a little child. 8. At last clambered on its broad rough back. 9. Arrived at the door he barked loudly.
10. He stops at a mound of snow and barks and paws away. 11. The figure of a peasant woman is soon brought to light. 12. Mother and child are united once again.

 
Ook gepubliceerd als een set van vier langwerpige glazen strips met elk drie afbeeldingen.
 
The Dog of St Bernhard's
De hond van St Bernard.

Hoewel de titel van deze serie sterk lijkt op die van de voorgaande serie is het verhaal heel anders. Een jager schiet per abuis een hond dood die op het punt staat een slachtoffer te redden. Hij heeft wel iets uit te leggen wanneer hij bij het klooster arriveert.

Een serie van waarschijnlijk 7 vierkante toverlantaarnplaten gemaakt door een onbekende fabrikant en 'copied by permission from '"The Child's Companion'.

An Elegy
written in a Country Churchyard, by Thomas Gray.
Een treurzang, geschreven op een plattelands kerkhof, door Thomas Gray.
1. Title, with picture of Stoke Pogis Church. 2. The curfew tolls the knell of parting day.
4. The moping owl does to the moon complain. 5. Beneath those rugged elms, that yew tree's shade.
6. The breezy call of incense breathing morn. 7. For them no more the blazing hearth shall burn.
8. How bowed the woods beneath their sturdy stroke. 9. Let not ambition mock their useful toil.
10. The paths of Glory lead but to the grave. 20. Here rests his head upon the lap of earth.
Hoewel deze prachtige set toverlantaarnplaten niet compleet is - de complete set bestaat uit niet minder dan 20 platen - zijn de afbeeldingen op de platen te mooi om niet op deze site gepubliceerd te worden. De set is gemaakt door York & Son, Engeland, naar het zeer bekende gedicht van de Engelse dichter Thomas Gray (1751). Aangenomen wordt dat Gray het gedicht schreef op de begraafplaats van Stoke Poges in Buckinghamshire, waar Gray zelf begraven ligt naast zijn moeder. Het gedicht is nog steeds een van de populairste en meest geciteerde gedichten in Engeland.

Meer.....
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2024 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 11-04-2024.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......