Homepage 'de Luikerwaal'

deel 1.
Een bonte verzameling prachtige series toverlantaarnplaten.

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10

A little bit of blue.
Een beetje blauw.

Een prachtige serie van tien vierkante toverlantaarnplaten gemaakt door de Engelse fabrikant van lantaarnplaten York & Son. In de linker bovenhoek zien we het handelsmerk van de fabrikant.
Naar een gedicht van Alfred H. Miles. Het begint zo:

The landlord of the 'Dragon'
Was standing at the door
Of his celebrated ale and stout
And wine and spirit store,
When a little child approached him
And looked him o'er and o'er.

A tiny little creature,
Her garments old and torn;
She looked indeed a child of need,
Forsaken and forlorn:
The landlord's little daughter wore
The clothes she should have worn.


De herbergier van de 'Dragon'
stond aan de deur
van zijn vermaarde winkel
waar licht en donker bier
en wijn en sterke drank werden verkocht,
toen een klein kind naderbij kwam
dat hem steeds maar weer bekeek.

Een klein armzalig schepsel
met oude, versleten kleren aan.
Ze zag er hulpbehoevend uit,
in de steek gelaten en ellendig:
Het dochtertje van de herbergier
droeg kleren die zij zou moeten dragen.
1.  The landlord of the Dragon.
2.  He bade her 'run and play'. 3.  Attracted to the doorway. 4.  She hurried up among them.
5.  A maiden sat and waited. 6.  The father stumbled in. 7.  She sewed the piece of ribbon.
8.  Till her angel mother kissed her. 9.  One brought a pail of water. 10.  She watering the flowers.

Nellie's Prayer.
Het gebed van Nellie.

Er zijn tenminste drie verschillende versies bekend. Deze is gemaakt door Theobald & Co., Engeland als een set van twaalf vierkante lantaarnplaten naar een boek van George R. Sims.

1. Called to the war 2. He kissed his darling Nellie 3. She always prayed for father
4. Why are you crying, mammie 5. A woman stooped and kissed 6. I fell on my knees and prayed
7. I sat by the fireside heart-broken 8. Nellie was praying to God for her dadda, not knowing that he was dead 9. An angel watching o'er her
10. Mammie, will father soon come home 11. There was a quick step, and the door opened 12. Thank God for His blessed mercy, and His answer to Nellie's prayer

Scrub, the workhouse boy.

 
Een complete set van 12 toverlantaarnplaten. De platen zijn gemonteerd in een mahoniehouten frame met de afmetingen 17 x 10 cm (6 3/4" x 4"). De glasplaat is 8,2 cm (3 1/4") in het vierkant. Ze zijn allemaal met de hand gekleurd.

Zij vertellen het verhaal van een weesjongen.
 
Bob the Fireman, or life in the Red Brigade.
Bob de brandweerman, of Het leven bij de Rode Brigade.

Set van twaalf vierkante toverlantaarnplaten gemaakt door Theobald & Co., Engeland.

Links: De deksel van het prachtige doosje waarin de serie verpakt is.
1. Possibly there is no more exciting spectacle than that of a large fire. 2. 'If the fire is within half a mile we should send on the escape'. 3. In less than three minutes of receiving the call we were starting.
4. You would scarcely credit the weight of a fire engine when you see the speed they dash along the street. 5. On, on we dashed through the streets. 6. A large house at the front of the builder's yard in flames.
7. Efforts were at once made to get out the horses. 8. A man was bringing out his wife. 9. A woman's form appeared at one of the windows at the back.
10. Once he paused and threw back his head. 11. He appeared with not the girl only, but a boy also, clasped in his arms. 12. He received from the Duke of Cambridge a prize medal for his bravery.
Bob the Fireman werd ook uitgebracht als een set van vier langwerpige platen met elk drie afbeeldingen. De kartonnen doos is 21,5 cm lang.

The Curtain
Het gordijn.

Een serie van 12 toverlantaarnplaten gemaakt door York & Son, Engeland, naar het gedicht 'The Curtain' in 'The Lovers' Strategy' uitgegeven door The Religious Tract Society, een Britse evangelisch-christelijke organisatie opgericht in 1799, bekend om het uitgeven van verschillende populaire religieuze en quasi-religieuze teksten in de 19e eeuw. De vereniging hield zich zowel bezig met liefdadigheid als met commerciële ondernemingen en publiceerde boeken en tijdschriften met winstoogmerk.
Deze serie bestaat uit één plaat met de afbeelding van een jonge vrouw die midden in de natuur voor een groot gordijn staat en 11 platen met kleinere ronde afbeeldingen (waarschijnlijk haar herinneringen). Met behulp van een tweede projector kunnen de afbeeldingen van de platen 2 t/m 12 over het gordijn worden geprojecteerd. Een behendige lantaarnist kan deze afbeeldingen eventueel in elkaar laten overvloeien, wat een fraai effect oplevert..
Voor de duidelijkheid worden de ronde afbeeldingen hieronder uitvergroot getoond.
1. She was walking in the spring time 2. She was gazing on a picture 3. In a garden lustrous with the moon
4. On a river's bank a crowd had met to bid farewell 5. It was now a bridal party 6. And anon she was a mother
7. Midst a romping throng 8. She was seated by a sick bed 9. Now reclining in a grandma's chair
10. In the next, two mourners sorrowed 11. Then arose a shadowy churchyard 12. Framed a band of angel faces

Meer.....

 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2023 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 18-06-2023.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......