Homepage 'de Luikerwaal'

deel 8.
Een bonte verzameling prachtige series toverlantaarnplaten. 

Naar: deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 deel 6 deel 7 deel 8 deel 9 deel 10

Utopia.

Een vreemde, maar ook heel interessante serie van 12 gekleurde toverlantaarnplaten uit het begin van de vorige eeuw. Het was lastig de titel en de fabrikant van de serie te ontdekken. De eerste plaat toont het interieur van een museum, met een man met een baard die, samen met zijn hoge hoed en laarzen, ligt te slapen in een glazen kast. Boven de kast hangt een bord met de tekst "Man asleep, period 19th Century". Deze man zien we terug in verschillende delen van het verhaal. De andere platen tonen wat lijkt op een groot militair ziekenhuis of een gevangenis of een herstellingsoord met afbeeldingen van een badhuis, een slaapzaal, een eetzaal, enz., en zelfs één waarop een medisch experiment of marteling plaats vindt. Afgezien van de man met de hoge hoed dragen alle andere personages blauwe tunieken en vaak pillendoos-hoeden.

Uiteindelijk bleek dat deze set gemaakt is naar een intrigerend kort verhaal van de Engelse schrijver Jerome Klapka Jerome, dat vertelt hoe een slapende man wakker werd na maar liefst duizend jaar te hebben geslapen, waarna hij ontdekte dat de wilde plannen van vooruitstrevende socialisten waren uitgekomen. Hij merkte hoe nu gelijkheid en broederschap oppermachtig regeerden, dat alles door de staat werd verschaft en dat iedereen nu alles met elkaar deelde.

Op de eerste plaat zien we hoe de man wakker wordt en zich bevindt in een glazen kast in een museum in de City of London. Er hangt een groot bord boven zijn hoofd met de tekst 'Slapende man - periode 19e eeuw. Deze man werd slapend aangetroffen in een huis in Londen, na de grote sociale revolutie van 1899. Volgens de hospita van het huis zou hij toen al meer dan 10 jaar hebben geslapen. Er werd op 11 februari 1900 besloten de man, voor wetenschappelijke doeleinden en alleen om te zien hoe lang hij nog zou slapen, niet wakker te maken, maar hem naar het Museum van Vreemde Zaken over te brengen en hem daar op te slaan. Bezoekers worden verzocht geen water door de luchtgaten te spuiten!'

De set is gemaakt door Theobald & Co. De lantaarnplaten zijn 3,25 inch x 3,25 inch (8,2 x 8,2 cm).
 
1. Man asleep, 19th Century. 2. The guide takes me out for a walk. 3. And shows me the buildings.
4. We meet some other inhabitants. 5. The man with one arm. 6. Lessening a man's abilities.
7. Our garden plots. 8. Getting up in the morning. 9. Washed by the State.
10. Fed by the State. 11. Spend the evenings doing nothing.
 
12. Going to bed.
Airships and Aeroplanes

Een serie vierkante toverlantaarnplaten, rond 1910 gemaakt door de Engelse fabrikant Theobald & Co. De volledige serie bestaat uit 48 platen, waarvan er 12 hieronder zijn afgebeeld. De teksten bij de overige platen zijn op aanvraag bij de webmaster verkrijgbaar.
No 20. The dirigible balloon Zeppelin, the 3rd landing at a small town near Hanover. No 25 is an illustration of an airship going by the name of 'Hargrave' on the familiar kite system. No 26. Lilienthal Gliding Machine. Lilienthal, who was a German, was father of modern flying in Europe. (more)
No 27. This is more of the type of a number of kites or birds and was invented by Monsieur Chanute in the year 1896. (more) No 29 brings us down to the familiar Wright aeroplanes, ... The illustration before us was taken on October 10th, 1902. No 30 shows us another type of their machine, with one of the brothers Wright in full flight.
No 31. Wright bros' biplane. ... In stead od starting on wheels as practically all other machines do, the Wright machine is launched from another rail. (more) No 32. Bleriot's was de first machine to Cross the English Channel. A special feature of Bleriot's monoplanes is that the tips of all surfaces are rounded off. (more)  No 33 introduces the Baron de Cater's aeroplane ready for ascending.
No 34 shows de Baron de Cater's machine in full flight. No 35. Santos Dumont's aeroplane invented in 1908. The illustration shows hin in full flight over one of the villages outside Paris.
 
Probably No 36. Mr Latham in his flying machine at Dover.  
Reuben Davidger: or, captured by Malay pirates
(By permission of Messrs Ward, Lock & Tyler).
Reuben Davidger, of Gevangen door de Malay piraten. Een serie van twaalf lantaarnplaten gemaakt door Theobald & Co, England.

Reuben Davidger, een jongen die onder voogdijschap was gesteld van zijn oom die vlakbij de haven van Londen woonde, werd zo slecht behandeld dat hij zich op een dag tussen de lading van een van de schepen verborg en zo de zee opging. Door het verschuiven van de vracht waartussen hij verscholen zat kwam hij klem te zitten zodat hij er niet meer uit kon en door hard te schreeuwen en te kreunen werd hij uiteindelijk opgemerkt. Nauwelijks meer dan een skelet was hij toen hij op het dek werd gebracht voor de kapitein, een vreselijke man die scheel keek en gehaat werd door iedereen aan boord door zijn wreedheid en onderdrukking. Na te hebben gedreigd Reuben overboord te gooien, kreeg hij toch toestemming te blijven leven, al wist hij toen nog niet welke ontberingen hij nog zou moeten doorstaan. Een hevige storm stak op, waarin het schip schipbreuk leed. De kapitein sloeg overboord en ze moesten allemaal op een vlot kruipen. Veel dagen later werden ze opgepikt door een schip dat handel dreef met China.
Helaas ontbreken van deze serie de platen #1, #10, #11 en #12.

Alle platen zijn voorzien van etiketten met de titel van de serie, het nummer van de plaat, het bijschrift van de plaat, de vermelding 'From life models, copyright', en de naam van de fabrikant/uitgever J. Fellows, Birmingham. De kans is echter groot dat Bamforth & Co. de echte fabrikant van deze serie platen is.

What are the Wild Waves Saying?
Wat vertellen de woeste golven?

Een serie van 12 vierkante lantaarnplaten naar de gelijknamige song van Joseph E. Carpenter and Stephen Glover, een duet van Paul en Florence. Er is mogelijk een relatie met een episode in Charles Dickens' roman 'Dombey and Son'.

1. Intro, with Title 2. What are the wild waves saying, sister, the whole day long 3. Not by the seaside only, there it sounds wild and free
4. But at night, when 'tis dark and lonely, in dreams it is still with me 5. Brother, I hear no singing, 'tis but the rolling wave 6. 'Tis but the noise of water dashing against the shore
7. No! No! It is something greater that speaks to the heart alone 8. Yes! but the waves seem ever singing the same sad thing 9. What is that voice repeating ever by night and day?
10. Brother, the inland mountain, hath it not voice and sound?
 
11.Do not our voices mingle with those of the distant storm
 
12. The voice of the great Creator dwells in that mighty tone
 
(The girl with) Thirty-nine Lovers
Het meisje met 39 minnaars

Een serie van waarschijnlijk 8 lantaarnplaten gemaakt door Riley Brothers, ca 1890.

Geen beschrijving van het verhaal bekend.

The Vicar of Wakefield
De dominee van Wakefield
Een serie van 24 vierkante lantaarnplaten van de Engelse fabrikant York & Son.

The Vicar of Wakefield, met als ondertitel A Tale, Supposed to be written by Himself, is een roman van Oliver Goldsmith. Zij werd geschreven van 1761 tot 1762 en gepubliceerd in 1766. Goldsmith (1728-1774) werd geboren in Ierland. The Vicar of Wakefield is zijn eerste roman en wordt algemeen beschouwd als zijn beste werk.

Wanneer de dominee - dr Primrose - zijn vermogen verliest bij een rampzalige investering, wordt zijn aangename leven op het platteland volkomen ontredderd en wordt hij gedwongen met zijn vrouw en zes kinderen te verhuizen naar een soberder bestaan op het landgoed Squire Thornhill.
1. And sometimes the girls would give a concert 2. Preparations for the wedding 3. I perceived my daughter in a rapid stream
4. Giving his horse to his servant he approached us 5. I intentionally overturned the composition 6. Mr Thornhill and my daughter lead up the ball
7. A fortune-telling gipsy 8. Confusion! two acquaintances from town 9. Here they are, a gross of green spectacles
10. We come to an unanimous resolution 11. O! may heaven's fury light upon you 12. An elegant supper was brought in
13. As sure as death, there is my master and mistress 14. The performer advanced and stood speechless 15. Welcome, my dearest lost one
16. Let us have that melancholy air 17. They came to bid me farewell 18. A prison scene
19. The poor girl entered my apartment 20. The prisoners assembled 21. Mr Burchell running up, shivered his sword
22. You see in him, madam, a villain! 23. Here is the license by which you were married
 
24. The baronet was married, and then my son
 
  Meer series....
 
  English version......  Wat is er nieuw op de site?  Handleiding voor deze web site.... ©1997-2024 'de Luikerwaal'
Alle rechten voorbehouden.
Bijgewerkt tot 05-01-2024.
Vorige pagina.....  Naar bovenrand pagina......